Prof.dr.sc. Krešimir Rotim
Katedra za anatomiju i fiziologiju

Tel. +385 1 5495 870
E-mail: dekan@zvu.hr

Dr.sc. Ana Mojsović Ćuić, prof.v.š.
Katedra za biologiju i fiziku

Tel. +385 1 5495 981
E-mail: ana.mojsovic-cuic@zvu.hr

Vitomir Boić, dipl. iur.vitomir boic
Katedra za društvene znanosti, v.d.

Tel.
E-mail: vitomir.boic@zvu.hr

nikolino zuraNikolino Žura, dipl.physioth.
Katedra za fizioterapiju, v.d.

Tel. +385 1 2388 169
E-mail: nikolino.zura@zvu.hr

krunoslav kunaIzv.prof.dr.sc. Krunoslav Kuna, prof.v.š.
Katedra za ginekologiju i opstetriciju, v.d.

Tel. +385 1 3787 361
E-mail: kunak@kbcsm.hr

Doc.dr.sc. Jasminka Stepan Giljević, prof.v.š.
Katedra za hematologiju, transfuziologiju, imunologiju i humanu genetiku

Tel. +385 1 4600 182
E-mail: jasminka.stepan@kdb.hr

Ivana Vrdoljak, mag.educ.phys., et math.
Katedra za informatiku u zdravstvu, v.d.

Tel.
E-mail:ivana.vrdoljak@zvu.hr

izv.prof.dr.sc. Goran Krstačić, prof.v.š.
Katedra za internu medicinu i kliničku farmakologiju, v.d.

Tel. +385 1 4612 290
E-mail: gkrstacic@gmail.com

Zvonimir Šostar, dr.med.
Katedra za javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, v.d.

Tel.
E-mail: uprava@stampar.hr

Dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.
Katedra za kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

Tel. +385 1 549 5983
E-mail: lana.feher-turkovic@zvu.hr

Dalibor Kiseljak, dipl.physioth.
Katedra za kineziologiju, v.d.

Tel. +385 1 549 5736 
E-mail: Dalibor.Kiseljak@zvu.hr

Prof.dr.sc. Bojan BiočinaIzv.prof.dr.sc. Bojan Biočina, prof.v.š.
Katedra za kirurgiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, v.d.

Tel. +385 1 2367 521
E-mail: bojan.biocina@kbc-zagreb.hr

Prof.dr.sc. Miljenko FranićDoc.dr.sc. Miljenko Franić, prof.v.š.
Katedra za kliničku medicinu

Tel. +385 1 2903 631
E-mail: mfranic@kbd.hr

Dr.sc. Blaženka Hunjak, prof.v.š.
Katedra za mikrobiologiju, v.d.

Tel. +385 1 4863 331
E-mail: blazenka.hunjak@hzjz.hr

dr.sc. Davor Sporiš, prof.v.š.
Katedra za neurologiju, neurokirurgiju i neuropatologiju, v.d.

Tel.
E-mail: davor.sporis@kbd.hr

dr.sc. Ivana Ilić, prof.v.š.
Katedra za patologiju, v.d.

Tel.
E-mail: ricilic@gmail.com

Dr.sc. Jasna Bošnir, prof.v.š.
Katedra za prehranu i analitičke tehnike, v.d.

Tel. +385 1 4696 228

E-mail: jasna.bosnir@stampar.hr

Izv.prof.dr.sc. Igor Filipčić, prof.v.š.
Katedra za psihijatriju, v.d.

Tel. +385 1 343 0020
E-mail: igor.filipcic@pbsvi.hr

Dr.sc. Stanko Težak, prof.v.š.Dr.sc. Stanko Težak, prof.v.š.
Katedra za radioterapiju, onkologiju i nuklearnu medicinu, v.d.

Tel.
E-mail: stanko.tezak@zg.t-com.hr

Dr.sc. Andreja Bartolac, prof.
Katedra za radnu terapiju, v.d.

Tel. +385 1 5495 992
E-mail: andreja.bartolac@zvu.hr

Martina Klanjčić, prof.
Katedra za strane jezike, v.d.

Tel. +385 1 5495 875
E-mail: martina.klanjcic@zvu.hr

Prof.dr.sc. Goran RoićProf.dr.sc. Goran Roić, prof.v.š.
Katedra za radiološku dijagnostiku i intervenciju

Tel. +385 1 4600 231
E-mail: goran.roic@kdb.hr

Dr.sc. Sandra Šikić
Katedra za zdravstvenu ekologiju, v.d.

E-mail: sandra.sikic@stampar.hr

Doc.dr.sc. Jadranka Pavić, prof.v.š.
Katedra za zdravstvenu njegu

Tel. +385 1 5495 917
E-mail: jadranka.pavic@zvu.hr

melita rukavinaMelita Rukavina, prof.
Katedra za zdravstvenu psihologiju, v.d.

Tel. +385 1 5495 925
E-mail: melita.rukavina@zvu.hr