Prva javna promocija časopisa JAHS

Tijekom 5. kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara održanog u Opatiji 9.-11.10.2015. kojem je Zdravstveno veleučilište bilo pokroviteljom, a suorganizatori: Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS), Hrvatski sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara (HSMSMT), Hrvatski nacionalni savez sestrinstva (HNSS) i Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara (HUKMS) održano je prvo javno predstavljanje prvog broja časopisa JAHS. Pored promo štanda ZVU i Roll up – ova postavljenih u centralnoj dvorani i ispred registracijskog deska , dekan ZVU osobno je u osobnom kontaktu tijekom konferencije u nisu razgovora sa sudionicima isticao važnost pokretanja časopisa za razvoj sestrinske struke kao znanosti , te je u večernjem terminu i održao javnu promociju časopisa nažalost ispred skromnog auditorija. Svaki sudionik Kongresa , njih preko 400, su uz kongresne materijale dobili i primjerak časopisa , u nadi i dobroj vjeri da će se osjetiti pozvanim surađivati u narednim brojevima.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!