Posljednja izmjena: 21.11.2018. 10:11

RASPORED NASTAVE 1. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA – KLINIČKO SESTRINSTVO

 AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

PONEDJELJAK 1O.12.2018

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina I (P)

Dr.sc. Marijan Kirin,prof.v.š.

8:00-12:45

ZVU, Mlinarska 38

 Dvorana 6

Neurologija I (P)

Doc.dr.sc. Silvio Bašić,prof.v.š.

14:00-15:30

 

 

15.30-17.00

          ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 7

 

 

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 8

UTORAK 11.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina I (P)

Dr.sc. Marijan Kirin,prof.v.š.

 

8:00-12:45

ZVU, Mlinarska 38

Seminarska dvorana

Neurologija I (P)

Doc.dr.sc. Silvio Bašić,prof.v.š.

13.00-16.45

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 5

SRIJEDA 12.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina I (S)

Dr.sc. Marijan Kirin,prof.v.š.

10:15-13:15

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 5

Neurologija I (S)

Doc.dr.sc. Silvio Bašić,prof.v.š.

14:00-17:00

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 6

ČETVRTAK 13.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina I (S)

Dr.sc. Marijan Kirin,prof.v.š.

8:00-11:00

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 6

Patofiziologija I (P)

Dr.sc. Duško Kardum, prof.v.š.

12:00-14:00

 

 

14.00-15.30

 

 

15.30-16.30

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 6

 

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 2

 

ZVU, Mlinarska 38,

                  Dvorana 7

PETAK 14.12.2018.

 

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija I (P)

Dr.sc. Duško Kardum, prof.v.š.

8:00-12:45

ZVU, Mlinarska 38

Dvorana 6

Napomena:

Prisustvovanje nastavi je obvezno