Posljednja izmjena: 15.12.2020. 14:05

 

Planirani termini nastave u ak.god. 2020/21  – MENADŽMET U SESTRINSTVU

 

Kolegij: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI RAD U SESTRINSTVU – Evidence based care-a –  raspored nastave 20.10. do 26.10.2020.

Kolegij: UPRAVLJANJE KVALITETOM U ZDRAVSTVENOJ NJEZI – raspored nastave 23.-26.11.2020.

Kolegij: KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU – raspored nastave 11.-12.01.2021.