Posljednja izmjena: 17.07.2018. 14:56

 

Planirani termini nastave  ak.god.2018/19.

Planirani termini nastave – 2. godina studija

24.09. – 05.10.2018.

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija  

22.10. – 26.10.2018.

Izborni kolegij

26.11. – 30.11.2018.

Izborni kolegij

07.01. – 17.01.2019.

Upravljanje resursima u zdravstvenoj njezi

11.02. – 15.02.2019.

Teorija i organizacija u zdravstvenoj njezi

01.04. – 05.04.2019.

Izborni kolegij

06.05. – 10.05.2019.

Izborni kolegij

                                                 Koordinator specijalističkog diplomskog stručnog studija„Menadžment u sestrinstvu „
Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA – MENADŽMENT U SESTRINSTVU

 

Raspored nastave – 24.09. do 2.10.2018. 
akademska godina  2018./2019.

Kolegij: ZDRAVSTVENO PONAŠANJE I ZDRAVSTVENA  KOMUNIKACIJA

Voditelji kolegija: Lada Perković, prof.

                               Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Kolegij:ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI RAD U SESTRINSTVU-Evidence based care

Voditelj kolegija: prof.dr.sc. Jelka Petrak

PONEDJELJAK 24.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Uvodno predavanje ( P )

Lada Perković, prof

8.00 -8.45

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Zdravstveno ponašanje ( P )

Zrinka Pukljak Iričanin, prof

9.00 – 13.00

Ksaver 209, dvorana 210

Metode procjene i promjene ponašanja

 ( V )

Lada Perković, prof

14.00 – 18.00

Ksaver 209, dvorana 210

UTORAK 25.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti( P )

Janko Babić, prof.

8.00 -9.30

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Komunikacija s teško bolesnom djecom i roditeljima (P)

M. Rukavina, prof.

9.45 – 11.15

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Komunikacija s teško bolesnom djecom i roditeljima (V)

M. Rukavina, prof.

11.30 – 13.00

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

 (P)

Komunikacija s pacijentima otežanog razumijevanja i govora

Lada Perković, prof

14.00 – 15.30

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

 

Komunikacija s pacijentima otežanog razumijevanja i govora

Lada Perković, prof.

15.45 – 17.15

Ksaver 209, dvorana 210

 

SRIJEDA 26. 09. 2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( P )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

8.00-13.00

Ksaver 209, dvorana 210

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care (  S )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

13.15 -18.15

Ksaver 209, dvorana 210

ČETVRTAK 27.09. 2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Augmentativna i alternativna komunikacija ( P )

Mirna Kostović, prof.

8.00 -9.30

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Augmentativna i alternativna komunikacija ( V )

Mirna Kostović, prof.

9.45 – 12.15

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Komunikacija sa zahtjevnim suradnicima

( P )

Zrinka Pukljak Iričanin, prof

13.30 – 15.00

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Komunikacija sa zahtjevnim suradnicima

(V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

15.15 – 16.30

Ksaver 209, dvorana 210

PETAK 28.09.2018.

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( P )

               Prof.dr.sc. Jelka Petrak

8.00 -10.15

ZVU,  Mlinarska 38

dvorana 7

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( S )

            Prof.dr.sc. Jelka Petrak

10.30 – 12.00

ZVU, Mlinarska 38

dvorana 7

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

13.00 -18.00

Grupa 1

Informatička dvorana Mlinarska 38

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

13.00 -18.00

Grupa 2

Informatička dvorana 304 Ksaver 209

PONEDJELJAK  1.10.2018.

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

    8.00 -13.00

      Grupa 1

Informatička dvorana  

      Mlinarska 38

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

8.00 -13.00

 Grupa 2

Informatička dvorana 304 Ksaver 209

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

13.15 -18.15

Grupa 1

Informatička dvorana Mlinarska 38

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

13.15 -18.15

Grupa 2

Informatička dvorana Ksaver

209

UTORAK 2.10.2018.

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

Prof.dr.sc. Jelka Petrak

8.00 -11.15

Grupa 1

Informatička dvorana Mlinarska 38

Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu- Evidence based care ( V )

             Prof.dr.sc. Jelka Petrak

8.00- 11.15

Grupa 2

Informatička dvorana 304      

         Ksaver 209

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Komunikacija s tugujućima(P)

Olivera Petrak, prof

12.00 – 13.30

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Komunikacija s tugujućima (V)

Olivera Petrak, prof.

13.45 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 210

Navedeni termini podložni su promjenama.

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu

  1. Grupa

1

1003024586

Batljan

Helena

2

1003099303

Brainović

Klara

3

1003055114

Budinšćak

Jelica

4

1003040905

Čiš

Danijela

5

1003143724

Dragija

Ljubica

6

0231027486

Đurkin

Dubravka

7

1003100691

Hanžek

Martina

8

1003057582

Hussri

Diana

9

1003054869

Ivanić

Martina

10

1003073436

Kadežabek

Nikolina

11

1003091368

Kraljević

Danijela

12

0269049838

Lonić

Barbara

13

0231036258

Markanović

Martina

14

1003102521

Matković

Katarina

15

1003143703

Meglajec-Papa

Renata

 

  1. Grupa

16

1003073228

Miletić

Maja

17

0063020412

Nižić

Ružica

18

1003072951

Orgulan

Ivana

19

1003089394

Petričko

Ana

20

1003143675

Požgaj

Vladimir

21

1003072904

Raić

Martina

22

1003102334

Rubil

Ivana

23

1003143696

Sertić Đurđević

Marijana

24

0062051648

Sitar

Katarina

25

1003054528

Stanić

Snježana

26

0231041062

Šarić

Mirela

27

1003110268

Škreblin

Jasminka

28

1003102467

Vučko

Darko

29

1003086228

Zec

Sandra

    Štefanija Ozimec Vulinec, prof.
Koordinator dipl.spec.studija Menadžment u sestrinstvu