Posljednja izmjena: 12.03.2021. 12:05

 

Planirani termini nastave u ak.god. 2020/21  – MENADŽMET U SESTRINSTVU

 

Kolegij: UPRAVLJANJE RESURSIMA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI – raspored nastave 22.03. do 26.03.2021.

Kolegij: KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU – raspored nastave 11.-12.01.2021.