Posljednja izmjena: 07.03.2022. 8:43

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
„MENADŽMENT U SESTRINSTVU „

Planirani termini nastave u ak.god. 2021/2022 – MENADŽEMENT U SESTRINSTVU

Raspored nastave – 20.09. do 29.09.2021.

Raspored nastave – 8.11. do 11.11.2021. 

Raspored nastave – 10.01. do 12.01.2022.

Raspored nastave – 07.02. do 11.02.2022.

Raspored nastave – 21.03. do 25.03.2022.

 

Koordinator specijalističkog diplomskog stručnog studija   

„Menadžment u sestrinstvu „

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.