Posljednja izmjena: 14.10.2020. 12:36

 

Planirani termini nastave u ak.god. 2020/21  – MENADŽMET U SESTRINSTVU

 

Kolegij: ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI RAD U SESTRINSTVU – Evidence based care-a –  raspored nastave 20.10. do 26.10.2020.