Posljednja izmjena: 13.11.2018. 9:58

Predviđeni termini održavanja nastave za izvanredni studij fizioterapije  2018./2019.

  1. godina

01.10. – 06.10.2018.

Osnove motoričkih transformacija I

Fiziologija

22.10. – 27.10.2018.

Uvod u fizioterapiju

Javno zdravstvo

05.11. – 10.11.2918.

Osnove motoričkih transformacija I

Javno zdravstvo

Anatomija (8.-10.11.)

19.11. – 24.11.2018.

Osnove motoričkih transformacija I

03.12. – 08.12.2018.

Engleski jezik

Klinička kineziologija

Anatomija

10.12. – 15.12.2018.

Patofiziologija

Osnove motoričkih transformacija I

Biomehanika

Klinička  kineziologija

07.01. – 12.01.2019.

Razvojna psihologija

Klinička kineziologija

Biomehanika

21.01. – 26.01.2019.

Razvojna psihologija

Klinička kineziologija

Biomehanika

FT procjena

04.02. – 09.02.2019.

Klinička kineziologija

FT procjena

Zdravstvena psihologija

Osnove zdravstvene njege

25.02. – 02.03.2019.

Fizika

Ft procjena

Zdravstvena psihologija

18.03. – 23.03.2019.

Anatomija (21.-23.3.)

Fizioterapijska procjena

08.04. – 13.04.2018.

FT procjena

Kliničke vježbe I

06.05. – 11.05.2019.

Kliničke vježbe I

27.05. – 01.06.2019.

Kliničke vježbe I

 

RASPORED NASTAVE 1. GODINE IZVANREDNOG DISLOCIRANOG DODIPLOMSKOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE U PAKRACU

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

PONEDJELJAK 19.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Uvod u fizioterapiju (S) 

Martina Cipan

11:00 – 13:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

Osnove motoričke transformacije I (V)   FT 1

Luka Ogrizek

14:00 – 16:15

Sportska dvorana

Osnove motoričke transformacije I (V)   FT 2

Martina Cipan

14:00 – 16:15

Sportska dvorana

UTORAK 20.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička kineziologija (V) FT 2 

Martina Cipan

09:00 – 11:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 4

Klinička kineziologija (V) FT 1 

Martina Cipan

11:30 – 13:45

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

Klinička kineziologija (S) 

Martina Cipan

14:15 – 17:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 4

SRIJEDA 21.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove motoričkih transformacija I (P)

Ozren Rađenović

08:00 – 10:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

Osnove motoričkih transformacija I (P)

Ozren Rađenović

10:30 – 12:45

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

Klinička kineziologija (V) FT 1 

Martina Cipan

14:00 – 16:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 4

Klinička kineziologija (V) FT 2 

Martina Cipan

16:30 – 18:45

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 4

ČETVRTAK 22.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička kineziologija (V) FT 1 

Martina Cipan

09:00 – 11:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 4

Osnove motoričke transformacije I (V)  FT 2

Luka Ogrizek

13:30 – 15:00

Teretana

Razvojna psihologija (V)  FT 1 

Marija Krip

13:00 – 15:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

Razvojna psihologija (V)  FT 2  

Marija Krip

15:30 – 17:45

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

PETAK 23.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove motoričke transformacije I (V) FT 1

Luka Ogrizek

08:30 – 10:45

Teretana

Klinička kineziologija (V) FT 2 

Martina Cipan

10:00 – 12:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 4

Razvojna psihologija (V)  FT 2  

Marija Krip

13:00 – 15:15

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

Razvojna psihologija (V)  FT 1  

Marija Krip

15:30 – 17:45

Prostor Učilišta

A. Kestenova10, dv. 2

 NAPOMENA:

Podjela studenata prema grupama:

Grupa 1: 01 – 24

Grupa 2: 25 – 48

Mole se studenti da na vježbe iz predmeta Osnove motoričkih transformacija 1 i Kliničke kineziologije ponesu sportsku odjeću i čistu obuću namijenjenu samo za dvorane i teretanu.

Sportska dvorana i teretana se nalaze na adresi Bolnička ulica 57, Pakrac, između srednje i osnovne škole Pakrac.

 

Sljedeći blok nastave održat će se od 03.12. – 08.12. 2018. godine.

 

Voditeljica Dodiplomskog studija fizioterapije:
Doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.