Posljednja izmjena: 27.09.2021. 14:12

AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

 

Poštovani studenti,
Zbog smanjenog broja studenata na 2. godini dislociranog studija fizioterapije u Pakracu, studenti koji su upisani bit će spojeni s 2. godinom izvanrednog studija fizioterapije u Zagrebu.
Nastava nastavlja prema planu 18.10.2021. Ostale termine nastave kao i buduće rasporede nastave možete pronaći na slijedećoj poveznici.
Budući da je nastava već krenula u Zagreba i u Pakracu, studenti iz Pakraca imat će nadoknadne termine predavanja za nastavu koju su studenti u Zagrebu već odslušali.
Hvala!
Ivan Jurak, dipl.physioth., MHS, viši predavač
v.d. voditelj preddiplomskog Studija fizioterapije