Posljednja izmjena: 03.04.2020. 13:13


ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
Raspored nastave studija SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Nastava se održava u e-okruženju preko moodle.zvu.hr platforme

1. GODINA 2019/2020

 

Kolegiji koji se izvode kao e-kolegiji preko platforme moodle.zvu.hr
Prof. dr. Damir Ježek i suradnici
Ekoinženjering
Dostupnost kolegija u obliku                 e- nastave :
16.3.2020. -19.3.2020.
23.3.-2020. –  24.3. 2020.
Dr.sc. Marijan Benić
Veterinarski lijekovi u hrani
Dostupnost kolegija u obliku                 On line nastave :
14.4.2020. – 17.4.2020.
Dr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Kvantitativno ocjenjivanje ekoloških rizika -metodičke vježbe
Dostupnost kolegija u obliku                e – nastave :
14.4.2020. – 17.4.2020.
Dr.sc. Ivna Kocijan
Osnove molekularne biologije
Planirani termin izvođenja kolegija e – nastave:
18.5.2020.-22.5. 2020.
25.5. 2020.– 3.6. 2020.