Posljednja izmjena: 15.01.2019. 15:24

Preliminarni raspored blokova nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sanitarnog inženjerstva

 Kolegij

Nastavni tjedni – termini druga godina

Predavanja na ZVU

HACCP

dr.sc. Ivančica Kovaček

Mislav Hajčić, dipl. ing.

mr.sc. Božica Vešligaj

Sandra Hrg, dipl. ing.

Vježbe na“ NZZJZ A.Štampar“

Prosinac 2018

17.12.-21.12.

Predavanja i vježbe na ZVU

Sustavi upravljanja II

mr.sc. Saša Šušnić

mr. sc. Karlo Jurica

 Metode znanstvenog rada

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Melita Rukavina, prof.

Siječanj 2019

21.1. – 25.1.

Metode znanstvenog rada

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

 Melita Rukavina, prof.

 Upravljanje zdravljem i sigurnošću u procesima proizvodnje

prof.dr.sc. Dinko Puntarić (predavanja preliminarno utorak 19.2. / srijeda20.2.  / četvrtak 21.2.)

Veljača 2019

18.2. -23.2.

 Farmakobotanika;

Predavanja i vježbe na ZVU

prof.dr.sc. Zdenka Kalogjera

(preliminarno predavanja 21.3. i 22.3., vježbe 23.3. u praktikumu ili teren)

Upravljanje zdravljem i sigurnošću u procesima proizvodnje

prof.dr.sc. Dinko Puntarić( seminari preliminarno utorak 19.3. i srijeda  20.3. )

Ožujak 2019

18.-23.3.2019.

Zaštita okoliša kroz norme i standarde

Antonija Galić, Univ.spec.oecing.

Dr.sc. Dario Lasić

Andrea Ivezić, dipl.ing

Travanj 2019

24.4.-27.4.

Zaštita okoliša kroz norme i standarde

Antonija Galić, Univ.spec.oecing.

Andrea Ivezić, dipl.ing

Dr.sc. Dario Lasić

Svibanj 2019

20.5. -25.5.

ZAVRŠNI RAD – izrada

Lipanj – rujan 2019.

Napomena :

Raspored je preliminaran i podložan je promjeni u rasporedu izvođenja kolegija unutar vremenskih blokova koji su unaprijed definirani

Za svaki nastavni tjedan detaljan raspored bit će objavljen prije početka nastave, sukladno raspoloživosti nastavnih radilišta

Obaveze studenata regulirane su Pravilnikom o studiranju ZVU dostupnom na mrežnim stranicama Veleučilišta

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA 

 PROSINAC, 2018.

PONEDJELJAK, 17.12.2018.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

SATNICA

MJESTO

HACCP (P)

8,00-11,00

4

ZVU, seminarska dvorana

dr.sc. Ivančica Kovaček

Osnove i prednosti HACCP sustava

HACCP (P)

11,30-13,00

2

ZVU, seminarska dvorana

mr.sc.Božica Vešligaj

Povijest kvalitete

HACCP (V)

13,00-14,30

2

ZVU, dvorana 3

mr.sc.Božica Vešligaj

Dijagrami tijeka

HACCP (P)

15,15-16,45

2

ZVU, seminarska dvorana

dr.sc. Ivančica Kovaček

Uvođenje HACCP sustava

HACCP (V)

16,45-18,15

2

ZVU, seminarska dvorana

Mislav Hajčić, dipl.ing.

Strukovni vodiči za implementaciju HACCP-a

18,30-20,00

2

Službene kontrole sustava samokontrole

UTORAK, 18.12.2018. UTORAK, 18.12.2018.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

 

MJESTO

HACCP (P)

8,00-11,00

4

ZVU, seminarska dvorana

mr.sc.Božica Vešligaj

Praktična primjena sustava samokontrole (preduvjetni

programi, analiza rizika, HACCP plan…

HACCP (P)

11,15-12,45

2

ZVU, seminarska dvorana

dr.sc. Ivančica Kovaček

Uvođenje HACCP sustava u ugostiteljske objekte,zdravstveni rizici

HACCP (V)

13,00-16,00

4

ZVU, seminarska dvorana

Sandra Hrg, dipl.ing.univ.mag.pharm.

Identifikacija CCP-a, kritične granice, sustavno praćenje CCP, korektivne mjere, evidencija primjer bolnica

SRIJEDA, 19.12.2018.

HACCP (V)

8,00-12,30

6

DUKAT

mr.sc. Božica Vešligaj

Zdenko Mlinar,dipl.ing.

HACCP (V)

13,00-14,30 Grupa 1 i 2

2

Terenski rad (javna kuhinja)

mr.sc. Božica Vešligaj

Zdenko Mlinar,dipl.ing.

 ČETVRTAK, 20.12.2018.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

 

MJESTO

HACCP (V)

9,30-11,00 Grupa 1 i 2

2

Terenski rad (slastičarnica)

Zdenko Mlinar,dipl.ing.

mr.sc. Božica Vešligaj

HACCP (V)

12,00-13,30 Grupa 1 i 2   

2

Terenski rad bolnica                                                                     Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“

Sandra Hrg, dipl.ing.univ.mag.pharm.

PETAK, 21.12.2018.

Nenastavni dan

koordinator specijalističkog diplomskog stručnog studija sanitarnog inženjerstva:
doc.dr.sc. Aleksandar Racz

SIJEČANJ 2018.

PONEDJELJAK, 21.1.2019.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

SATNICA

MJESTO

Metode znanstvenog rada (P)

Melita Rukavina, prof.

08.00.-9.30.

 

ZVU, seminarska dvorana

Metode znanstvenog rada (P)

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

09.45.-12.00

12.15.-13.45.

 

ZVU, seminarska dvorana

Metode znanstvenog rada (V)

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Saša Šušnić (P)

Sustavi upravljanja II ( 1-4 P)

Sustavi upravljanja II (5- 8 P)

14.00-17.00

17,00 – 20,00

 

ZVU, seminarska dvorana

UTORAK, 22.1.2019. 

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

 

MJESTO

Metode znanstvenog rada (P)

Melita Rukavina, prof.

08.00.-09.30.

09.45.-11.15

11,30.-13,45

 

ZVU, seminarska dvorana

Metode znanstvenog rada (P)

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Metode znanstvenog rada (V)

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Saša Šušnić (P)

14.00-17.00

17,00 – 20,00

 

ZVU, dvorana 5

ZVU, dvorana 4

Sustavi upravljanja II ( 9-12 P)

Sustavi upravljanja II (13– 16 P)

SRIJEDA, 23.1.2019.

Metode znanstvenog rada (V)

Melita Rukavina, prof.

08.00-09.30.

09.45.-11.15

 

ZVU, dvorana 6

Sustavi upravljanja II

Saša Šušnić (P)

11.30-13.00

 

14,00 – 17,00

17,00-20,00

 

ZVU, dvorana 6

 

 

Ksaver 209, dvorana 210

Sustavi upravljanja II ( 17-18P)

Saša Šušnić

Metodičke i terenske vježbe  ( 4 M  )

Karlo Jurica

Metodičke i terenske vježbe  ( 4 M  )

Raspored i opterećenje sukladno planu, a u dogovoru sa nastavnikom na početku bloka

 ČETVRTAK, 24.1.2019.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

 

MJESTO

Sustavi upravljanja II

Karlo Jurica / Saša Sušnić

Terenske vježbe (8T)

Okvirno ovisno o radilištu

09.00-17.00

 

09.00-15.00- ZVU, dvorana 6

15.00-17.00-ZVU, seminarska dvorana

Raspored i opterećenje sukladno planu, a u dogovoru sa nastavnikom na početku bloka

PETAK, 25.1.2019.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

 

MJESTO

Sustavi upravljanja II

Karlo Jurica / Saša Sušnić  

Okvirno ovisno o radilištu

09.00-17.00

 

ZVU, dvorana 6

terenske vježbe  ( 8 T)

Raspored i opterećenje sukladno planu, a u dogovoru sa nastavnikom na početku bloka

SUBOTA, 26.1.2019.

KOLEGIJ/PREDAVAČ

VRIJEME

 

MJESTO

prof.dr.sc. Dinko Puntarić predavanja (9p)

9-15,45

 

ZVU, dvorana 6

Upravljanje zdravljem i sigurnošću u procesima proizvodnje

koordinator specijalističkog diplomskog stručnog studija sanitarnog inženjerstva:
doc.dr.sc. Aleksandar Racz

Napomena: P-predavanja; S-seminari; V-vježbe

(promjene unutar grupa moguće samo uz prethodnu zamjenu s nekim iz druge grupe po modelu „1 za 1“ zbog ograničenog broja radnim mjesta u laboratoriju)

Napomena: P-predavanja; S-seminari; V-vježbe

(promjene unutar grupa moguće samo uz prethodnu zamjenu s nekim iz druge grupe po modelu „1 za 1“ zbog ograničenog broja radnim mjesta u laboratoriju)