Posljednja izmjena: 06.11.2018. 10:47

Preliminarni raspored blokova nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sanitarnog inženjerstva

 Kolegij

Nastavni tjedni – termini druga godina

Sustavi upravljanja I – predavanja

dr. Petar Mišević, univ.spec.oec.

(popodnevni blok)

Rujan 2018

24.-.29.9.

Predavanja na ZVU

Prehrambeni aditivi;

dr.sc. Martina Bevardi

 

Vježbe na“ NZZJZ A. Štampar“

Prehrambeni aditivi;

dr.sc. Martina Bevardi

 

Predavanja i vježbe

Pesticidi

dr.sc. Gordana Jurak

Vježbe na“ NZZJZ A.Štampar“

Listopad 2018

22.10.-.27.10.

Predavanja na ZVU

Kontrola predmeta opće uporabe

prof. dr.sc. Jasna Bošnir

Antonija Galić, dipl.ing.

Lidija Barušić, dipl.ing.;

 

Vježbe na“ NZZJZ A. Štampar“

Kontrola predmeta opće uporabe

prof. dr.sc. Jasna Bošnir

Antonija Galić, dipl.ing.

Lidija Barušić, dipl.ing.

Studeni 2018

19.11.-24.11.

Predavanja na ZVU

HACCP

dr.sc. Ivančica Kovaček

Mislav Hajčić, dipl. ing.

mr.sc. Božica Vešligaj

Sandra Hrg, dipl. ing.

Vježbe na“ NZZJZ A.Štampar“

HACCP

dr.sc. Ivančica Kovaček

Mislav Hajčić, dipl. ing.

mr.sc. Božica Vešligaj

Sandra Hrg, dipl. ing.

Prosinac 2018

17.12.-21.12.

Predavanja i vježbe na ZVU

Farmakobotanika;

Predavanja i vježbe na ZVU

prof.dr.sc. Zdenka Kalogjera

(cjelodnevni blok) 25.1.i 26.1

 

Metode znanstvenog rada

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Melita Rukavina, prof.

Siječanj 2019

21.1. – 25.1.

Sustavi upravljanja II

mr.sc. Saša Šušnić

mr. sc. Karlo Jurica

 

Metode znanstvenog rada

dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Melita Rukavina, prof.

 

Upravljanje zdravljem i sigurnošću u procesima proizvodnje

prof.dr.sc. Dinko Puntarić

Veljača 2019

18.2. -23.2.

Zaštita okoliša kroz norme i standarde

mr.sc. Vesna Cetin Krnjević

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

Andrea Ivezić, dipl.ing

Travanj 2019

24.4.-27.4.

Zaštita okoliša kroz norme i standarde

Antonija Galić, Univ.spec.oecing.

Andrea Ivezić, dipl.ing

Svibanj 2019

20.5. -25.5.

ZAVRŠNI RAD – izrada

Lipanj – rujan 2019.

Napomena :

Raspored je preliminaran i podložan je promjeni u rasporedu izvođenja kolegija unutar vremenskih blokova koji su unaprijed definirani

Za svaki nastavni tjedan detaljan raspored bit će objavljen prije početka nastave, sukladno raspoloživosti nastavnih radilišta

Obaveze studenata regulirane su Pravilnikom o studiranju ZVU dostupnom na mrežnim stranicama Veleučilišta

 

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA 

DRUGI BLOK – Listopad 2018

PONEDJELJAK 22. 10. 2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Prehrambeni aditivi (P)

dr.sc. Martina Bevardi

8,00- 11,00 (4 P)

  Biblioteka NZZJZ  „A Štampar“

Prehrambeni aditivi (V)

dr.sc. Martina Bevardi

12,30 – 20,00 (10 V)

Po dogovoru raspored u grupama

 NZZJZ  „A Štampar“- laboratoriji

UTORAK 23.10.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Prehrambeni aditivi (P)

dr.sc. Martina Bevardi

8,15- 11,15 (4 P)

  Biblioteka NZZJZ  „A Štampar“

Prehrambeni aditivi (V)

dr.sc. Martina Bevardi

12,30 – 20,00 (10 V)

Po dogovoru raspored u grupama

 NZZJZ  „A Štampar“- laboratoriji

SRIJEDA 24.10.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pesticidi (9P)

Dr.sc. Gordana Jurak

8,00 – 13,00

Velika dvorana NZZJZ ili rezervno

Ksaver 196a, dvorana 405

13,45 – 16,30

Velika dvorana NZZJZ ili rezervno Mlinarska c. 38, dvorana 6

ČETVRTAK 25.10.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pesticidi (9V)  1. grupa

Dr.sc. Gordana Jurak

Cjelodnevno u dogovoru s nositeljicom kolegija – prema raspoloživosti radnih mjesta u laboratoriju

NZZJZ  „A Štampar“- laboratoriji

 

PETAK 26.10.2018.

 

Pesticidi (9V) 2. grupa

Dr.sc. Gordana Jurak

Cjelodnevno u dogovoru s nositeljicom kolegija – prema raspoloživosti radnih mjesta u laboratoriju

NZZJZ  „A Štampar“- laboratoriji

Napomena: P-predavanja; S-seminari; V-vježbe

(promjene unutar grupa moguće samo uz prethodnu zamjenu s nekim iz druge grupe po modelu „1 za 1“ zbog ograničenog broja radnim mjesta u laboratoriju)

 

 TREĆI BLOK – STUDENI 2017

PONEDJELJAK 19. 11. 2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kontrola predmeta opće uporabe (P)

prof.dr.sc. Jasna Bošnir

9,00- 12,45 (5 P)

 Mlinarska 38, seminarska dvorana

Kontrola predmeta opće uporabe (V)

Antonija Galić, dipl.ing., spec. univ.

Lidija Barušić, dipl.ing.;

13,00 – 19,45 (9 V)

Grupa 1

 

NZZJZ  „A Štampar“

UTORAK 20.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kontrola predmeta opće uporabe (P)

Antonija Galić, dipl.ing. spec. univ.

Lidija Barušić, dipl.ing.;

9,00- 12,45 (5 P)

  Ksaver 209, dvorana 210

Kontrola predmeta opće uporabe (V)

Antonija Galić, dipl.ing. spec. univ.

Lidija Barušić, dipl.ing.;

13,00 – 19,45 (9 V)

Grupa 2

 

NZZJZ  „A Štampar“

SRIJEDA 21.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kontrola predmeta opće uporabe (P)

prof.dr.sc. Jasna Bošnir

9,00- 12,45 (5 P)

 Ksaver 196a, dvorana 403

Kontrola predmeta opće uporabe (V)

Antonija Galić, dipl.ing., spec. univ.

Lidija Barušić, dipl.ing.;

13,00 – 19,45 (9 V)

Grupa 3

 

NZZJZ  „A Štampar“

ČETVRTAK 22.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kontrola predmeta opće uporabe (V)

Antonija Galić, dipl.ing. spec. univ.

Lidija Barušić, dipl.ing.;

8,00 – 15,30 (9 PK)

Grupa 1 (u dogovoru s nastavnikom)

NZZJZ  „A Štampar“

 

PETAK 23.11.2018.

 

Kontrola predmeta opće uporabe (V)

Antonija Galić, dipl. ing. spec. univ.

Lidija Barušić, dipl. ing.;

8,00 – 15,30 (9 PK)

Grupa 2 (u dogovoru s nastavnikom)

NZZJZ  „A Štampar“

SUBOTA 24.11.2018.

Kontrola predmeta opće uporabe (V)

Antonija Galić, dipl.ing. spec. univ.

Lidija Barušić, dipl.ing.;

8,00 – 15,30 (9 PK)

Grupa 3 (u dogovoru s nastavnikom)

 NZZJZ „A Štampar“