Posljednja izmjena: 29.03.2018. 12:30

RASPORED NASTAVE 1. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

Predviđeni termini nastave SDSS 2017./2018.

1.

13.11. – 18.11.2017. 

Biomehanika

Fiziologija vježbanja

2.

4.12. – 9.12.2017.

Biomehanika

Fiziologija vježbanja

Analiza pokreta ljudskog tijela

3.

22.1. – 27.1.2018.

Analiza pokreta ljudskog tijela

Motorička kontrola i motoričko učenje

4.

5.2. – 9.2.2018.

Istraživanja u fizioterapiji

Motorička kontrola i motoričko učenje

5.

19.2. – 23.2.2018.

Istraživanja u fizioterapiji

                       Odabrana poglavlja iz psihologije

6.

2.4. – 7.4.2018.

Funkcijska anatomija lokomotornog sustava

Poremećaji mišićno-koštanog sustava

Neuroznanost

7.

23.4. – 28.4.2018.

Odabrana poglavlja iz psihologije

Analiza pokreta ljudskog tijela

Poremećaji mišićno-koštanog sustava

Neuroznanost

8.

14.5. – 18.5.2018.

Analiza pokreta ljudskog tijela

Specifične metode procjene u mišićno-koštanoj fizioterapiji

Specifične metode procjene u neurofizioterapiji

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji I

Klinička praksa u neurofizioterapiji I

9.

4.6. – 9.6.2018.

Specifične metode procjene u mišićno-koštanoj fizioterapiji

Specifične metode procjene u neurofizioterapiji

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji I

Klinička praksa u neurofizioterapiji I

 

RASPORED NASTAVE 1. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB, 2017./2018.

UTORAK, 3.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Funkcijska anatomija lokomotornog sustava (P)

Krešimir Rotim

16:00-19:00

ZVU, dvorana 6

SRIJEDA, 4.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Poremećaji mišićno-koštanog  sustava (P)

Miljenko Franić

 10:00-15 00

ZVU, dvorana 6

Funkcijska anatomija lokomotornog sustava (P)

Krešimir Rotim

16:00-19:45

ZVU, dvorana 6

ČETVRTAK, 5.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Analiza pokreta ljudskog tijela (P)

Vesna Filipović

10.30–15.00

 

ZVU, dvorana 7

Funkcijska anatomija lokomotornog sustava (V)

FT 1-17

Krešimir Rotim

16:00-19:00

 

Ksaver 209, dvorana 303

PETAK, 6.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Neuroznanost (P)

Mario Vukšić

12:00-16:00

 

ZVU, dvorana 7

Funkcijska anatomija lokomotornog sustava (V)

FT 18-34

Krešimir Rotim

16:00-19:00

 

Ksaver 209, dvorana 303

 

SUBOTA, 7.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Funkcijska anatomija lokomotornog sustava (V)

FT 1-17

Krešimir Rotim

08:00-11:00

 

Ksaver 209, dvorana 303

 

Funkcijska anatomija lokomotornog sustava (V)

FT 18-34

Krešimir Rotim

11:00-14:00

 

Ksaver 209, dvorana 303

 

Poremećaji misicno kostanog sustava (P)

Mislav Čimić

14:15-19:30

Ksaver 209, dvorana 210

NAPOMENA: Slijedeći blok nastave održat će se od 23.4. – 28.4.2018.

Popis studenata prve godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija Fizioterapija – 2017./2018.
Mišićno-koštani modul

1. Bilić Brankica
2. Boban Danijel
3. Burić Silvija
4. Grubješić Marko
5. Ivanović Andrea
6. Kercel Željko
7. Kirinec Barbara
8. Kocijan Ksenija
9. Lekić Barbara
10. Marđokić Petar
11. Marjanović Dražen
12. Matković Dalibor
13. Rustemović Mak
14. Sumrak Matija
15. Vidović Hrvoje
16. Vranješ Filip
17. Vrban Ana
18. Žinić Marko
Popis studenata prve godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija Fizioterapija – 2017./2018.
Neurološki modul

1. Boričić Anamarija
2. Boršić Davorka
3. Bučar Maja
4. Ćelić Ana
5. Ferega Maja
6. Gojo Marin
7. Grubišić Ana
8. Hruško Maja
9. Lišnić Ana
10. Lončar Maja
11. Matijević Antonela
12. Orešković Ines
13. Popović Ivana
14. Puh Darko
15. Risović Anamaria
16. Smlatić Dino

 

 

 

RASPORED NASTAVE 1. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB, 2017./2018.

PONEDJELJAK, 23.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Dan Zdravstvenog veleučilišta Zagreb

   

UTORAK, 24.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

FT 1-17

Zrinka Pukljak Iričanin

8:00 – 9:30

 

Ksaver 209, dvorana 210

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

FT 1-17

Melita Rukavina

09:45-11:15

 

Ksaver 209, dvorana 210

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

FT 18-34

Melita Rukavina

11:30-13:00

 

Ksaver 209, dvorana 210

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

FT 18-34

Zrinka Pukljak Iričanin

13:15 – 14:45

 

Ksaver 209, dvorana 210

Analiza pokreta ljudskog tijela (S)

Vesna Filipović

10.30-12.45

 

ZVU, dvorana 7

Neuroznanost (P)

Mirna Kostović Srzentić

15.30 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 404

Poremećaji mišićno koštanog sustava (S)

Tomislav Čengić

15:00 – 16.30

ZVU, seminarska dvorana

Poremećaji mišićno koštanog sustava (V)

Tomislav Čengić

16:45-18:15

ZVU, seminarska dvorana

SRIJEDA, 25.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Odabrana poglavlja iz psihologije (S)

Olivera Petrak

9:00 – 10:30

Ksaver 209, dvorana 209

Neuroznanost (P)

Mirna Kostović Srzentić

11:00 – 12:30

Ksaver 209, dvorana 209

Neuroznanost (V)

Mirna Kostović Srzentić

12:45 – 15:00

D303, Ksaver

Neuroznanost (P)

Mirna Kostović Srzentić

15:15 – 16:00

Ksaver 196a, dvorana 403

Neuroznanost (P)

Mario Vukšić

16:00 – 20:00

Ksaver 196a, dvorana 403

Poremećaji mišićno koštanog sustava (P)

Alan Ivković

14:00-20:00

ZVU, dvorana 7

ČETVRTAK, 26.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

FT 1-17

Zrinka Pukljak Iričanin

8:00 – 10:15

 

Ksaver 209, dvorana 209

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

FT 18-34

Olivera Petrak

8:30 – 10:00

 

Ksaver 196a, dvorana 404

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

 FT 18-34

Zrinka Pukljak Iričanin

10:30 – 12:45

 

Ksaver 209, dvorana 209

Odabrana poglavlja iz psihologije (V)

FT 1-17

Olivera Petrak

10:30 – 12:00

 

Ksaver 196a, dvorana 404

Neuroznanost (P)

Mirna Kostović Srzentić

13:00 – 15:30

 

ZVU, dvorana 5

Neuroznanost (P + S)

Mario Vukšić

16:15 – 20:15

 

ZVU, dvorana 6

Poremećaji mišićno koštanog sustava (S)

Alan Ivković

14:00-16:15

 

ZVU, dvorana 7

Poremećaji mišićno koštanog sustava V)

Alan Ivković

16:15-18:30

 

ZVU, dvorana 7

PETAK, 27.4.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Odabrana poglavlja iz psihologije

(S)

Zrinka Pukljak Iričanin

8:00 – 12:00

 

Ksaver 209, dvorana 209

Neuroznanost (P)

Mirna Kostović Srzentić

13:00 – 15:15

Ksaver 209, dvorana 209

Neuroznanost (S + V)

Mario Vukšić

15:30 – 19:30

Ksaver 209, dvorana 210

Poremećaji mišićno koštanog sustava (S)

Miljenko Franić

12:30 – 14.45

 

ZVU, dvorana 7

Poremećaji mišićno koštanog sustava (V)

Miljenko Franić

14:45 – 17:00

 

ZVU, dvorana 7

NAPOMENA: Slijedeći blok nastave održat će se od 14.5. – 18.5.2018.

 

Koordinator Specijalističkog diplomskog stručnog studija fizioterapije
Darko Milaščević,dipl.physioth

 

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.