Posljednja izmjena: 16.05.2019. 12:24

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

Predviđeni termini nastave SDSS fizioterapije 2018./2019.

1.

24.9. – 29.9.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

2.

22.10. – 27.10.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

3.

26.11. – 01.12.2018.

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

4.

10.12. – 14.12.2018.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

5.

21.1. – 26.1. 2019.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

6.

18.2. – 23.2.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

7.

18.3. – 23.3.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

8.

8.4. – 13.4.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

9.

6.5. – 11.5.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

10.

3.6. – 8.6.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

 


 

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB, lipanj 2019.

PONEDJELJAK, 03.06.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Mirjana Telebuh

8.00-14.00

Suradna ustanova

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2 Gordana Grozdek Čovčić

8.00-11.00

Suradna ustanova

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Mirjana Telebuh

11.00-14.00

Suradna ustanova

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1 Gordana Grozdek Čovčić

11.00-14.00

Suradna ustanova

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Mirjana Telebuh

14.00-17.00

Suradna ustanova

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3 Gordana Grozdek Čovčić

14.00-17.00

Suradna ustanova

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Damir Radišić

08,00-14,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Pavica Gorupić

14,00-20,00

Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Miroslav Krnic

8,00-14,00

KK Zagreb,

Trnsko 25a

 

 

 

 

 

UTORAK, 04.06.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Ljubica Barišić

8.00-11.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Ljubica Barišić

11.00-14.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Ljubica Barišić

14.00-17.00

Hipodrom

 

Neurofizioterapija (S)

Zdravko Maček

17,30-20,15

Ksaver 209, dvorana 305

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Pavica Gorupić

14,00-20,00

Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Miroslav Krnic

8,00-14,00

KK Zagreb,

Trnsko 25a

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Josip Draženović

13.00-19.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

 

SRIJEDA, 05.06.2019.

 

Klinika za dječje bolesti

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Ljubica Barišić

8.00-11.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Ljubica Barišić

11.00-14.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Ljubica Barišić

14.00-17.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1 Mirjana Telebuh

14.00-17.00

Suradna ustanova

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Miroslav Krnic

8,00-14,00

KK Zagreb,

Trnsko 25a

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Josip Draženović

13.00-19.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Damir Radišić

08,00-14,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

 

ČETVRTAK, 06.06.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Ivan Žilić

8.00-14.00

Ksaver 196a, dvorana 403

 

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Ivan Žilić

14.00-16.00

16.00-20.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Ksaver 196a, dvorana 402

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Ljubica Barišić

8.00-14.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Ljubica Barišić

14.00-20.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Siniša Almaši

8.00-14.00

Ksaver 196a, dvorana 404

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Siniša Almaši

14.00-20.00

Ksaver 196a, dvorana 404

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Josip Draženović

13.00-19.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Damir Radišić

08,00-14,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Pavica Gorupić

14,00-20,00

Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26

 

PETAK, 07.06.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Ivan Žilić

8.00-14.00

Ksaver 196a, dvorana 403

 

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Mirjana Telebuh

8.00-14.00

Ksaver 196a, dvorana 405

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Siniša Almaši

8.00-14.00

Ksaver 209, dvorana 303

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Marijan Vončina

14.00-20.00

Ksaver 209, dvorana 308

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Damir Radišić

08,00-14,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Pavica Gorupić

14,00-20,00

Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Miroslav Krnic

8,00-14,00

KK Zagreb,

Trnsko 25a

 

SUBOTA, 08.06.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Marijan Vončina

8.00-14.00

Ksaver 209, dvorana 305

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Marijan Vončina

14.00-20.00

Ksaver 209, dvorana 305

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Ljubica Barišić

8.00-11.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Ljubica Barišić

11.00-14.00

Hipodrom

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Ljubica Barišić

14.00-17.00

Hipodrom

 

             

Koordinator Specijalističkog

diplomskog stručnog studija fizioterapije,

Nikolino Žura, dipl. physioth.