Posljednja izmjena: 29.10.2018. 10:46

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

Predviđeni termini nastave SDSS fizioterapije 2018./2019.

1.

24.9. – 29.9.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

2.

22.10. – 27.10.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

3.

26.11. – 01.12.2018.

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

4.

10.12. – 14.12.2018.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

5.

21.1. – 26.1. 2019.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

6.

18.2. – 23.2.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

7.

18.3. – 23.3.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

8.

8.4. – 13.4.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

9.

6.5. – 11.5.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

10.

3.6. – 8.6.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

 

Studeni 2018.

PONEDJELJAK, 26.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Upravljanje stresom (P)

Melita Rukavina, prof.

09.00.-11.15.

ZVU, seminarska dvorana

Upravljanje stresom (P)

Melita Rukavina, prof.

11.30.-13.00.

ZVU, seminarska dvorana

Upravljanje stresom (V)

Melita Rukavina, prof.

13.30.-15.45.

ZVU, dvorana 8

UTORAK, 27.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Upravljanje stresom (P)

Melita Rukavina, prof.

10.30.-12.00.

12.00.-13.30.

Ksaver 196a, dvorana 403

Upravljanje stresom (V)

Melita Rukavina, prof.

14.00.-15.30.

Ksaver 209, dvorana 209

SRIJEDA, 28.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Upravljanje stresom (V)

Melita Rukavina, prof.

08.00.-10.15.

Ksaver 209, dvorana 209

Socijalno ekonomski aspekti razvoja fizioterapije (P)

I. Markotić, dipl. oec.

11.15-12.45

12.45-14.30

ZVU, dvorana 7

ZVU, dvorana 6

 

 

 

ČETVRTAK, 29.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Socijalno ekonomski aspekti razvoja fizioterapije (P)

Prof. dr. sc. A. Muzur

9.30-11.30

11.30-13.00

ZVU, dvorana 6

ZVU, dvorana 2

Socijalno ekonomski aspekti razvoja fizioterapije (S)

Prof. dr. sc. A. Muzur

13.30-15.00

15.00-16.30

ZVU, dvorana 6

ZVU, dvorana 7

PETAK, 30.11.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Socijalno ekonomski aspekti razvoja fizioterapije (S)

I. Markotić, dipl. oec.    

9.00-12.30

ZVU, dvorana 6

PRIPOMENA: Slijedeći blok nastave održat će se od 10.12. – 14.12.2018.

Koordinator Specijalističkog diplomskog stručnog studija fizioterapije:
Nikolino Žura, dipl. physioth.