Posljednja izmjena: 19.04.2019. 9:40

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

Predviđeni termini nastave SDSS fizioterapije 2018./2019.

1.

24.9. – 29.9.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

2.

22.10. – 27.10.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

3.

26.11. – 01.12.2018.

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

4.

10.12. – 14.12.2018.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

5.

21.1. – 26.1. 2019.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

6.

18.2. – 23.2.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

7.

18.3. – 23.3.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

8.

8.4. – 13.4.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

9.

6.5. – 11.5.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

10.

3.6. – 8.6.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

 


 

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB,

svibanj 2019.

PONEDJELJAK, 06.05.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Neurofizioterapija (V)

Mirjana Telebuh

9.00-12.45

Ksaver 209, dvorana 303

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Alma Čurtović

14.00-20.00

Bolnica Goljak

Zelengaj 37

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Gordana Grozdek Čovčić

14.00-20.00

Suradna ustanova*

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Josip Draženović

8,00-14,00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Damir Radišić

13,00-19,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Pavica Gorupić

14,00-20,00

Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26

UTORAK, 07.05.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Mirjana Telebuh

8.00-14.00

Suradna ustanova*

 

Neurofizioterapija (V)

Mirjana Telebuh

15.30-19.15

Ksaver 209, dvorana 210

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Josip Draženović

8,00-14,00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Damir Radišić

13,00-19,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Miroslav Krnic

8,00-14,00

KK Zagreb,

Trnsko 25a

 

SRIJEDA, 08. 05.2019.

 

Klinika za dječje bolesti

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Alma Čurtović

8.00-14.00

Bolnica Goljak

Zelengaj 37

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Gordana Grozdek Čovčić

8.00-14.00

Suradna ustanova*

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Mirjana Telebuh

14.00-20.00

Suradna ustanova*

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Damir Radišić

13,00-19,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Pavica Gorupić

14,00-20,00

Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Miroslav Krnic

8,00-14,00

KK Zagreb,

Trnsko 25a

 

ČETVRTAK, 09.05.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Zdravko Maček

8.00-14.00

SBMR Krapinske Toplice

 

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Ivan Balagović

8.00-14.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Mario Mandić

8.00-14.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Zdravko Maček

15.00-18.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Ivan Balagović

15.00-18.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Mario Mandić

15.00-18.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Josip Draženović

8.00-14.00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Pavica Gorupić

 14.00-20.00

Akromion, Vrbanićeva 26

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Miroslav Krnic

8.00-14.00

KK Zagreb,

Trnsko 25a

 

PETAK, 10.05.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Alma Čurtović

8.00-14.00

Bolnica Goljak

Zelengaj 37

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Gordana Grozdek Čovčić

14.00-20.00

Suradna ustanova*

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 1

Josip Draženović

8,00-14,00

KBC ZAGREB, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Kišpatićeva 12

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 2

Damir Radišić

13,00-19,00

KB Dubrava, Zavod za ortopediju, Av. G. Šuška 6

 

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji (V) Grupa 3

Pavica Gorupić

14,00-20,00

Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26

 

SUBOTA, 11.05.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Zdravko Maček

8.00-14.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Ivan Balagović

8.00-14.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Mario Mandić

8.00-14.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 3

Zdravko Maček

15.00-18.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 1

Ivan Balagović

15.00-18.00

SBMR Krapinske Toplice

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji (V) grupa 2

Mario Mandić

15.00-18.00

SBMR Krapinske Toplice

 

             

PRIPOMENA: Slijedeći blok nastave održat će se od 03.06. – 07.06.2019.

*Voditeljica kolegija naknadno će obavijestiti predstavnike studenata o točnoj lokaciji.

Koordinator Specijalističkog

diplomskog stručnog studija fizioterapije,

Nikolino Žura, dipl. physioth.