Posljednja izmjena: 25.01.2019. 9:12

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

Predviđeni termini nastave SDSS fizioterapije 2018./2019.

1.

24.9. – 29.9.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

2.

22.10. – 27.10.2018.

Menadžment u zdravstvu

Timska suradnja i rehabilitacija

3.

26.11. – 01.12.2018.

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

4.

10.12. – 14.12.2018.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Osnove radiologije za fizioterapeute,

Osnove ehokardiografije,

Trening životnih vještina)

5.

21.1. – 26.1. 2019.

Metode rada u nastavi

Socijalno-ekonomski aspekti razvoja fizioterapije

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

6.

18.2. – 23.2.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Izborni (Upravljanje stresom i sukobima,

Palijativna skrb,

Urogenitalna disfunkcija, Gerontofizioterapija)

7.

18.3. – 23.3.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

8.

8.4. – 13.4.2019.

Neurofizioterapija

Mišićno-koštana fizioterapija

Profesionalni projekt

9.

6.5. – 11.5.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

10.

3.6. – 8.6.2019.

Klinička praksa u neurofizioterapiji II

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II

Siječanj 2019.

PONEDJELJAK, 21.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove radiologije za fizioterapeute (P)

Dr. A. Tripalo Batoš

9,00-12,00

Klinika za dječje bolesti

Osnove radiologije za fizioterapeute (V)

Dr. Ana Tripalo Batoš

Grupa 1

12,00-16,30

Klinika za dječje bolesti

Metode rada u nastavi (P)

prof. dr. sc. Vatroslav Horvat

17,00-20,00

ZVU, dvorana 7

UTORAK, 22.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Osnove radiologije za fizioterapeute (P)

Dr. A. Tripalo Batoš

9,00-12,00

Klinika za dječje bolesti

Osnove radiologije za fizioterapeute (V)

Dr. Ana Tripalo Batoš

(Grupa 2)

12,00-17,15

Klinika za dječje bolesti

SRIJEDA, 23. 01.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Osnove radiologije za fizioterapeute (V)

Dr. Ana Tripalo Batoš

(Grupa 3)

9,00-14,15

Klinika za dječje bolesti

Osnove radiologije za fizioterapeute (V)

Dr. Ana Tripalo Batoš

(Grupa 4)

14,15-19,30

Klinika za dječje bolesti

ČETVRTAK, 24.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Klinička praksa u neurofizioterapiji II (V)

 (1-16)

Mirjana Telebuh, dipl. physioth.

12.00-14.15

Ksaver 209, dvorana 209

Klinička praksa u mišićno-koštanoj fizioterapiji II (V)

(1-17)

Nikolino Žura, dipl. physioth.

12.00-14.15

ZVU, dvorana 7

Metode rada u nastavi (S)

prof. dr. sc. Vatroslav Horvat

15,00-20,15

ZVU, dvorana 4

PETAK, 25.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Mišićno-koštana fizioterapija (V)

Dalibor Kiseljak, dipl. physioth.

09,00-12,45

ZVU, Dvorana 8

Mišićno-koštana fizioterapija (V)

Dalibor Kiseljak, dipl. physioth.

13,15-17,00

ZVU, Dvorana 8

PRIPOMENA: Slijedeći blok nastave održat će se od 18.2. – 23.2.2019.

Koordinator Specijalističkog diplomskog stručnog studija fizioterapije
Nikolino Žura, dipl. physioth.

 


 

 

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB,

veljača 2019.

 

PONEDJELJAK, 18.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Mišićno-koštana fizioterapija (P+S)

Vesna Filipović

12.00-14.15

ZVU, seminarska dvorana

Neurofizioterapija (V)

Suzana Skočilić Kotnik

13.00-17.45

ZVU, dvorana 5

Mišićno-koštana fizioterapija (V)

Ivan Burić

15.00-18.45

ZVU, seminarska dvorana

UTORAK, 19.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Mišićno-koštana fizioterapija (P+S)

Vesna Filipović

 

10.30 – 13.30

 

 

ZVU, dvorana 5

Mišićno-koštana fizioterapija (V)

Dalibor Kiseljak

14.00-16.15

Dvorana 8

Neurofizioterapija (V)

Suzana Skočilić Kotnik

13.00-17.45

Klinika za dječje bolesti

Prilaz Gjure Deželića 79

SRIJEDA, 20. 02.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Mišićno-koštana fizioterapija (V)

Dalibor Kiseljak

9.00 – 14.15

ZVU, dvorana 7

Neurofizioterapija– (V)

Suzana Skočilić Kotnik

13.00-15.30

Klinika za dječje bolesti

Prilaz Gjure Deželića 79

Neurofizioterapija (V)

Jelena Špionjak

16.30 – 19.30

Ksaver 209, dvorana 215

ČETVRTAK, 21.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Mišićno-koštana fizioterapija (V)

Dalibor Kiseljak

9.00 – 14.15

Dvorana 8

Neurofizioterapija (V)

Jasminka Gagula

8.30 – 11.30

DC Mali dom Zagreb

Baštijanova 1d

Mišićno-koštana fizioterapija (P+S)

Vesna Filipović

15.00-18.00

ZVU, dvorana 5

Neurofizioterapija (V)

Jasminka Gagula

15.00 – 18.00

Ksaver 209, dvorana 215

PETAK, 22.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Mišićno-koštana fizioterapija (V)

Dalibor Kiseljak

 

9.00 – 11.15

Dvorana 8

Mišićno-koštana fizioterapija (P+S)

Vesna Filipović

12.00-15.00

ZVU, seminarska dvorana

PRIPOMENA: Slijedeći blok nastave održat će se od 18.03. – 23.03.2019.

 

 

 

Koordinator Specijalističkog diplomskog stručnog studija fizioterapije,

Nikolino Žura, dipl. physioth.