Posljednja izmjena: 15.01.2019. 14:47

Planirani termini nastave 2. godina izvanrednog studija fizioterapije u Zagrebu

24.09.-30.09.2018.

15.10.-20.10.2018.

 12.11.-17.11.2018.

10.12.-15.12.2018.

14.01.-19.01.2019.

21.01.-26.01.2019.

28.01. – 02.02. 2019.

11.02. – 16.02.2019.

18.02. – 23.02.2019.

11.03. – 16.03.2019.

01.04.- 06.04.2019.

15.04.-20.04.2019.

06.05.-11.05.2019.

13.05.-18.05.2019.

20.05. – 25.05.2019.

27.05.-01.06.2019. 

03.06. – 08.06.2019.

 RASPORED NASTAVE 2. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE
  AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

PONEDJELJAK 14.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe (II)

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Fizioterapija (I) FT 101-150

Dalibor Kiseljak

15.00 – 18.45

Ksaver 209, dvorana 209

Fizioterapija II (S) FT 51-100

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

15.45 – 18.00

ZVU, dvorana 7

Fizioterapija II (S) FT 1-50

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

18.00 – 20.15

ZVU, dvorana 7

Fizioterapija II (S) FT 1-50

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Alma Rožman

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Fizioterapija II (S) FT 51-100

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Alma Rožman

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK 15.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe (II)

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Rehabilitacija srčanih bolesnika (P) izborni predmet

Goran Krstačić

12.45 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Fizioterapija (I) FT 1-50

Dalibor Kiseljak

15.00 – 18.45

Ksaver 209, dvorana 209

Fizioterapija II (S) FT 51-100

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Alma Rožman

15.30 – 17.45

ZVU, dvorana 5

Fizioterapija II (S) FT 101-150

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Alma Rožman

18.00 – 20.15

ZVU, dvorana 5

SRIJEDA 16.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe (II)

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Fizioterapija II (S) FT 51-100

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 5

Rehabilitacija srčanih bolesnika (P) izborni predmet

Goran Krstačić

16.00 – 18.00

18.00-20.00

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 2

ČETVRTAK 17.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe (II)

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Fizioterapija (I) FT 51-100

Dalibor Kiseljak

15.00 – 18.45

ZVU, dvorana 4

Fizioterapija II (S) FT 101-150

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Alma Rožman

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 405

Fizioterapija II (S) FT 1-50

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Alma Rožman

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dvorana 405

PETAK 18.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe (II)

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Fizioterapija II (S) FT 51-100

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 5

Rehabilitacija srčanih bolesnika (P) izborni predmet

Goran Krstačić

16.00 – 20.00

ZVU, dvorana 3

SUBOTA 19.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapija II (S) FT 101-150

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

09.00 – 11.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Rehabilitacija srčanih bolesnika (P) izborni predmet

Goran Krstačić

11.30 –  15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

NAPOMENA: Slijedeći blok nastave planira se u terminu od 21.01.-26.01.2019.

Voditeljica Dodiplomskog stručnog studija fizioterapije:
doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

 RASPORED NASTAVE II. GODINE  IZVANREDNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE,  AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

PONEDJELJAK 21.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Komunikacijske vještine (P)

Melita Rukavina

12.45 – 15.00

ZVU, dvorana 2

Fizioterapija II (S) FT 101-150

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

15.30 – 17.45

ZVU, dvorana 4

Fizioterapija II (S) FT 101-150

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

18.00 – 201.5

ZVU, dvorana 4

Komunikacijske vještine (V) FT 1-19

Melita Rukavina

Izvođač: Maks Vinšćak

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 210

Komunikacijske vještine (V) FT 20-38

Melita Rukavina

Izvođač: Petar Fabijanić

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 304

Komunikacijske vještine (V) FT 39-57

Melita Rukavina

Izvođač: Božidar Nikša Tarabić

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 303

Komunikacijske vještine (V) FT 58-76

Melita Rukavina

Izvođač: Ana Vodanović Kosić

15.15.-19.00

Mlinarska 34, amfiteatar

UTORAK 22.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Komunikacijske vještine (P)

Melita Rukavina

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 2

Komunikacijske vještine (V) FT 1-19

Melita Rukavina

Izvođač: Maks Vinšćak

15.30.-19.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Komunikacijske vještine (V) FT 20-38

Melita Rukavina

Izvođač: Petar Fabijanić

15.30.-19.15

Ksaver 196a, dvorana 405

Komunikacijske vještine (V) FT 39-57

Melita Rukavina

Izvođač: Božidar Nikša Tarabić

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 303

Komunikacijske vještine (V) FT 58-76

Melita Rukavina

Izvođač: Ana Vodanović Kosić

15.30.-17.00

17.00-19.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Ksaver 209, dvorana 209

SRIJEDA 23.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Komunikacijske vještine (P)

Melita Rukavina

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Komunikacijske vještine (V) FT 1-19

Melita Rukavina

Izvođač: Maks Vinšćak

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 305

Komunikacijske vještine (V) FT 20-38

Melita Rukavina

Izvođač: Petar Fabijanić

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 215

Komunikacijske vještine (V) FT 39-57

Melita Rukavina

Izvođač: Božidar Nikša Tarabić

15.30.-19.15

Ksaver 196a, dvorana 401

Komunikacijske vještine (V) FT 58-76

Melita Rukavina

Izvođač: Ana Vodanović Kosić

15.30.-19.15

Ksaver 196a, dvorana 402

ČETVRTAK 24.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Komunikacijske vještine (V) FT 77-95

Melita Rukavina

Izvođač: Maks Vinšćak

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 305

Komunikacijske vještine (V) FT 96-114

Melita Rukavina

Izvođač: Ana Vodanović Kosić

15.30.-17.00

17.00-19.15

Ksaver 209, dvorana 304

Ksaver 209, dvorana 210

Komunikacijske vještine (V) FT 115-132

Melita Rukavina

Izvođač: Zlatica Kozjak Mikić

15.30.-19.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Komunikacijske vještine (V) FT 133-150

Melita Rukavina

Izvođač: Ivana Benković

15.30.-19.15

Ksaver 196a, dvorana 405

PETAK 25.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 11.45

Suradne ustanove

Fizioterapija II (S) FT 1-50

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Fizioterapija II (S) FT 1-50

Ljiljana Vrcić Kiseljak, Alma Rožman

Izvođač: Ljiljana Vrcić Kiseljak

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Komunikacijske vještine (V) FT 77-95

Melita Rukavina

Izvođač: Maks Vinšćak

15.30.-19.15

Ksaver 209, dvorana 209

 

Komunikacijske vještine (V) FT 96-114

Melita Rukavina

Izvođač: Ana Vodanović Kosić

15.45.-19.30

Ksaver 209, dvorana 210

 

Komunikacijske vještine (V) FT 115-132

Melita Rukavina

Izvođač: Zlatica Kozjak Mikić

15.30.-19.15

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V) FT 133-150

Melita Rukavina

Izvođač: Ivana Benković

15.30.-19.15

ZVU, dvorana 7

SUBOTA 26.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Komunikacijske vještine (V) FT 77-95

Melita Rukavina

Izvođač: Maks Vinšćak

09.00-13.00

Ksaver 209, dvorana 305

 

Komunikacijske vještine (V) FT 96-114

Melita Rukavina

Izvođač: Ana Vodanović Kosić

09.00-13.00

Ksaver 209, dvorana 304

 

Komunikacijske vještine (V) FT 115-132

Melita Rukavina

Izvođač: Zlatica Kozjak Mikić

09.00-13.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Komunikacijske vještine (V) FT 133-150

Melita Rukavina

09.00-13.00

Ksaver 196a, dvorana 404

NAPOMENA: Slijedeći blok nastave planira se u terminu od 28.01.–02.02.2019.

Voditeljica dodiplomskog studija fizioterapije:  
doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

 RASPORED NASTAVE II. GODINE  IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE,  AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

PONEDJELJAK 28.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović

08.00 – 12.30

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Velika predavaona, Klaićeva 16

Fizioterapija I (P)

Dalibor Kiseljak

13.00 – 14.30

ZVU, dvorana 3

Fizikalni čimbenici u terapiji (V)

Ivana Crnković, Mirjana Telebuh

15.30 – 17.45

Dodatni raspored

Fizioterapijske vještine (V)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 20.15

UTORAK 29.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović

08.00 – 12.30

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Velika predavaona, Klaićeva 16

Fizioterapija I (P)

Dalibor Kiseljak

13.00 – 14.30

ZVU, dvorana 3

Fizikalni čimbenici u terapiji (V)

Ivana Crnković, Mirjana Telebuh

15.30 – 17.45

Dodatni raspored

Fizioterapija I (V)

Dalibor Kiseljak

15.30 – 18.30

Fizioterapijske vještine (V)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 20.15

SRIJEDA 30.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović

08.00 – 12.30

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Velika predavaona, Klaićeva 16

Fizioterapija I (P)

Dalibor Kiseljak

13.00 – 14.30

ZVU, dvorana 3

Fizikalni čimbenici u terapiji (V)

Ivana Crnković, Mirjana Telebuh

15.30 – 17.45

Dodatni raspored

Fizioterapija I (V)

Dalibor Kiseljak

15.30 – 18.30

Fizioterapijske vještine (V)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 20.15

ČETVRTAK 31.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.45

ZVU, dvorana 3

Fizioterapijske vještine (V)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

12.30 – 20.15

Dodatni raspored

PETAK 01.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.00

ZVU, dvorana 3

Fizioterapija I (P)

Dalibor Kiseljak

12.00– 14.15

ZVU, dvorana 3

Fizioterapijske vještine (V)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

15.30 – 20.15

Dodatni raspored

SUBOTA 02.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 13.00

Dodatni raspored

NAPOMENA: Slijedeći blok nastave planira se u terminu od 11.02. – 16.02.2019.

Voditeljica studija fizioterapije:
doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Kliničke vježbe II možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Kliničke vježbe II možete pogledati ovdje.