Posljednja izmjena: 14.02.2019. 12:47

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

Akademska godina 2018. / 2019.
I.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

(od 15.10.18.)

K. Rotim, FT 1 – 21

08:00 – 09:30

Ksaver 209, dvorana 303

Osnove motoričkih transformacija (V)

(od 15.10.18.)

O. Rađenović, FT 47 – 68

Izvođač: V. Švaić

08:00 – 09:30

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Osnove motoričkih transformacija (V)

(od 15.10.18.)

O. Rađenović, FT 69 – 90

Izvođač: V. Švaić

09:30 – 11:00

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Anatomija (V)

(od 15.10.18.)

K. Rotim, FT 22 – 42

09:40 – 11:10

Ksaver 209, dvorana 303

Klinička kineziologija (P)

(od 15.10.18.)

V. Filipović

12:15 – 13:45

Mlinarska c. bb, Amfiteatar

Osnove zdravstvene njege (P)

(15.10.18 – 12.11.18.)

I. Kovačević

13:45 – 16:00

Mlinarska c. bb, Amfiteatar

Razvojna psihologija (P)

(od 26.11.18.)

M. Kostović Srzentić

13:45 – 16:00

Mlinarska c. bb, Amfiteatar

Anatomija (P)

(od 15.10.18.)

K. Rotim

16:45 – 18:15

Ksaver 196a, dvorana 401/402

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove motoričkih transformacija (V)

(od 09.10.18.)

O. Rađenović, FT 24 – 46

08:00 – 09:30

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Engleski jezik (S)

(od 20.11.18.)

M. Klanjćić, FT 57 – 112

08:00 – 09:30

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Osnove motoričkih transformacija (V)

(od 09.10.18.)

O. Rađenović, FT 1 – 23

09:30 – 11:00

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Razvojna psihologija (V)

(od 27.11.18.)

M. Kostović Srzentić, (FT 47 – 68)

09:45 – 12:00

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička kineziologija (V)

(09.10.18. – 27.11.18.)

V. Filipović

Izvođač: I. Jurak, FT 65 – 80

09:40 – 11:10

Ksaver 209, dvorana 215

Klinička kineziologija (V)

(09.10.18. – 27.11.18.)

V. Filipović

Izvođač: I. Jurak, FT 49 – 64

11:20 – 12:50

Ksaver 209, dvorana 215

Uvod u fizioterapiju (S)

(16.10.18. – 11.12.18.)

S. Schuster i J. Špionjak, FT 76 – 112

11:20 – 12:50

Mlinarska c. 38, dvorana 4

(20.11. – seminarska dvorana)

Uvod u fizioterapiju (P)

(od 16.10.18.)

S. Schuster i J. Špionjak

13:00 – 15:15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Javno zdravstvo (P+S)

(od 16.10.18.; dodatni raspored)

M. Polić Vižintin i I. Jurčić Čulina

15:30 – 19:15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove motoričkih transformacija (V)

(od 10.10.18.)

O. Rađenović, FT 91 – 112

08:00 – 09:30

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Fiziologija (V)

(10.10.18. – 19.12.18.)

I. Kocijan, FT 49 – 64

08:00 – 09:30

Mlinarska c. 38, dvorana 8

Uvod u fizioterapiju (S)

(17.10.18. – 12.12.18.)

S. Schuster i J. Špionjak, FT 1 – 38

08:00 – 09:30

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Uvod u fizioterapiju (S)

(17.10.18. – 12.12.18.)

S. Schuster i J. Špionjak, FT 39 – 75

09:40 – 11:10

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Klinička kineziologija (S)

(17.10.18. – 12.12.18.)

V. Filipović, FT 1 – 38

09:40 – 11:10

Ksaver 196a, dvorana 404

Klinička kineziologija (S)

(17.10.18. – 12.12.18.)

V. Filipović, FT 39 – 75

11:20 – 12:50

Ksaver 196a, dvorana 404

Razvojna psihologija (V)

(od 05.12.18)

M. Kostović Srzentić, (FT 91 – 112)

10:30 – 12:45

Ksaver 209, dvorana 210

Osnove motoričkih transformacija (P)

(03.10.18. – 28.11.18.)

O. Rađenović

13:00 – 15:15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Njemački jezik (S)

(od 10.10.18.)

S. Marjanović

15:45 – 17:15

Ksaver 209, dvorana 112

Fizika (S)

(od 10.10.18.)

I. Levanat (dodatni raspored)

15:45 – 17:15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Fizika (P)

(od 10.10.18.)

I. Levanat

17:15 – 18:45

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Fizika (S)

(od 10.10.18.)

I. Levanat (dodatni raspored)

18:45 – 20:15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Anatomija (P)

(samo 03.10.18.)

K. Rotim

17:00 – 18:30

Ksaver 196a, dvorana 401/402

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (V)

(11.10.18. – 20.12.18.)

I. Kocijan, FT 17 – 32

08:00 – 09:30

Mlinarska c. 38, dvorana 8

Anatomija (V)

(od 11.10.18.)

K. Rotim, FT 85 – 105

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 303

Engleski jezik (S)

(od 22.11.18.)

M. Klanjčić, FT 1 – 56

09:30 – 11:00

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Anatomija (V)

(od 11.10.18.)

K. Rotim, FT 64 – 84

11:00 – 12:30

Ksaver 209, dvorana 303

Razvojna psihologija (V)

(od 29.11.18.)

M. Kostović Srzentić, (FT 69 – 90)

12:30 – 14:45

Ksaver 209, dvorana 209

Anatomija (V)

(od 11.10.18.)

K. Rotim, FT 43 – 63

12:30 – 14:00

Ksaver 209, dvorana 303

Anatomija (V)

(od 11.10.18.)

K. Rotim, FT 106 – 112

14:00 – 15:30

Ksaver 209, dvorana 303

Fiziologija (V)

(11.10.18. – 20.12.18.)

I. Kocijan, FT 1 – 16

14:30 – 16:00

Mlinarska c. 38, dvorana 8

Fiziologija (V)

(11.10.18. – 20.12.18.)

I. Kocijan, FT 33 – 48

16:00 – 17:30

Mlinarska c. 38, dvorana 8

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Razvojna psihologija (V)

(od 07.12.18.)

M. Kostović Srzentić, (FT 1 – 23)

08:00 – 10:15

Ksaver 209, dvorana 304

Klinička kineziologija (S)

(19.10.18. – 14.12.18.)

V. Filipović, FT 76 – 112

08:00 – 09:30

Ksaver 196a, dvorana 405

Razvojna psihologija (V)

(od 30.11.18.)

M. Kostović Srzentić, (FT 24 – 46)

10:30 – 12:45

Ksaver 209, dvorana 304

Fiziologija (V)

(12.10.18. – 21.12.18.)

I. Kocijan, FT 97 – 112

11:20 – 12:50

Mlinarska c. 38, dvorana 8

Fiziologija (P)

(05.10.18. – 14.12.18.)

I. Kocijan

13:00 – 15:15

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Fiziologija (V)

(12.10.18. – 21.12.18.)

I. Kocijan, FT 81 – 96

15:30 – 17:00

Mlinarska c. 38, dvorana 8

Fiziologija (V)

(12.10.18. – 21.12.18.)

I. Kocijan, FT 65 – 81

17:00 – 18:30

Mlinarska c. 38, dvorana 8

SUBOTA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička kineziologija (V)

(20.10.18. – 15.12.18.)

V. Filipović

Izvođač: M. Jadanec FT 1 – 16

08:00 – 09:30

Ksaver 209, dvorana 215

Klinička kineziologija (V)

(20.10.18. – 15.12.18.)

V. Filipović

Izvođač: J. Draženović FT 17 – 32

08:00 – 09:30

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička kineziologija (V)

(20.10.18. – 15.12.18.)

V. Filipović

 FT 33 – 48

08:00 – 09:30

Ksaver 209, dvorana 305

Klinička kineziologija (V)

(20.10.18. – 15.12.18.)

V. Filipović

Izvođač: J. Draženović FT 81 – 96

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička kineziologija (V)

(20.10.18. – 15.12.18.)

V. Filipović

FT 97 – 112

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 305

 NAPOMENA: Nastava 1. semestara kreće od 01.10.2018. i traje do 26.01.2018. U slučaju da nastava u rasporedu ima samo početni datum, ista se održava do kraja semestra.

Voditeljica studija fizioterapije:    
doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.


RASPORED NASTAVE 2. SEMESTRA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA, AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove motoričkih transformacija I (V)

od 25.02. do 22.04.

O. Rađenović, FT 24 – 46

Izvođač: V. Švaić

08:00 – 09:30

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Fizioterapijska procjena (V)

od 7.3.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: I. Crnković FT 1 – 14

08:00 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 209

Osnove motoričkih transformacija I (V)

od 25.02. do 22.04.

O. Rađenović, FT 47 – 68

Izvođač: V. Švaić

09:30 – 11:00

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Biomehanika (V)

od 18.03. do 13.05.

I. Jurak,  FT 71 – 84

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 303, osim 29.04 i 06.05. – Ksaver 209, dvorana 304

Zdravstvena psihologija (P)

od 18.03.

Z. Pukljak Iričanin, L. Perković

11:45 – 14:00

Mlinarska 34, amfiteatar

Osnove motoričkih transformacija I (P)

od 22.04. do 27.05.

O. Rađenović.

14:45 – 17:00

Ksaver 196a, dvorana 405

Biomehanika (P)

od 25.02. do 15.04.

O. Rađenović.

14:45 – 17:00

Ksaver 196a, dvorana 405

Anatomija s histologijom (P)

od 25.02. do 29.04.

K. Rotim

17:15 – 18:45

Ksaver 196a, dvorana 401/402

 

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove motoričkih transformacija I (V)

od 26.02. do 23.04.

O. Rađenović, FT 69 – 90

08:00 – 09:30

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Fizioterapijska procjena (V)

od 5.3.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: I. Crnković, FT 15 – 28

08:00 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 209

Fizioterapijska procjena (V)

od 5.3.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: L. Bušac, FT 29 – 42

08:00 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 305

Zdravstvena psihologija (V)

od 19.03.

Z. Pukljak Iričanin, L. Perković

Izvođač: V. Jelovica, FT 47 – 68

08:00 – 10:15

Ksaver 209, dvorana 304

Osnove motoričkih transformacija I (V)

od 26.02. do 23.04.

O. Rađenović, FT 91 – 112

09:30 – 11:00

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Biomehanika (V)

od 19.03. do 14.05.

I. Jurak,  FT 1 – 14

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 303

30.04., 07.05. i 14.05. – ZVU, dvorana 8

Biomehanika (V)

od 19.03. do 14.05.

I. Jurak,  FT 43 – 56

11:00 – 12:30

Ksaver 209, dvorana 303

30.04., 07.05. i 14.05. – ZVU, dvorana 8

Zdravstvena psihologija (V)

od 19.03.

Z. Pukljak Iričanin, L. Perković FT 69 – 90

10:30 – 12:45

Ksaver 196a, dvorana 405

 Klinička kineziologija (P)

od 19.03. do 30.04.

V. Filipović

13:00 – 15:15

Ksaver 196a, dvorana 403

Biomehanika (V)

od 19.03. do 14.05.

I. Jurak,  FT 99 – 112

15:30 – 17:00

Ksaver 209, dvorana 305

30.04., 07.05. i 14.05. – ZVU, dvorana 8

Anatomija s histologijom (V)

od 05.03. do 14.05.

K. Rotim, FT 1 – 21

15:30 – 17:00

Ksaver 209, dvorana 303

Anatomija s histologijom (V)

od 05.03. do 14.05.

K. Rotim, FT 22 – 42

17:00 – 18:30

Ksaver 209, dvorana 303

Anatomija s histologijom (V)

od 05.03. do 14.05.

K. Rotim, FT 43 – 63

18:30 – 20:00

Ksaver 209, dvorana 303

 

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove motoričkih transformacija I (V)

od 27.02. do 24.04.

O. Rađenović FT 1 – 23

08:00 – 09:30

Avenija Dubrovnik 15,

ZG velesajam, paviljon 6

Teniski klub „Zagi“

Zdravstvena psihologija (V)

od 20.03.

Z. Pukljak Iričanin, L. Perković

Izvođač: V. Jelovica FT 24 – 46

08:00 – 10:15

do 03.04. – ZVU, seminarska dvorana
od 10.04. – ZVU, dvorana 6

Fizioterapijska procjena (V)

od 03.03.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: I. Crnković, FT 57 – 70

08:00 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 209

Klinička kineziologija (S) 

od 20.03. do 24.04.

V. Filipović, FT 76 – 112

10:30 – 12:45

ZVU, dvorana 5

  Klinička kineziologija (S) 

od 20.03. do 24.04 .

V. Filipović, FT 39 – 75

13:00 – 15:15

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstvena psihologija (V)

od 20.03.

Z. Pukljak Iričanin, L. Perković, FT 91 – 112

12:45 – 15:00

ZVU, seminarska dvorana

Anatomija s histologijom (V)

od 06.03. do 15.05.

K. Rotim, FT 64 – 84

15:30 – 17:00

Ksaver 209, dvorana 303

Njemački jezik (S)

od 27.02. do 10.04.
S. Marjanović

15:30 – 17:45

Ksaver 209, dvorana 112

Anatomija s histologijom (V)

od 06.03. do 15.05.

K. Rotim, FT 85 – 105

17:00 – 18:30

Ksaver 209, dvorana 303

Anatomija s histologijom (V)

od 06.03. do 15.05.

K. Rotim, FT 106 – 112

18:30 – 20:00

Ksaver 209, dvorana 303

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

 od 21.03. do 25.04.

Ž. Čabrijan i sur.

08:00 – 10:15

Ksaver 196a, dvorana 403

Biomehanika (V)

od 21.03. do 16.05.

O. Rađenović,  FT 85 – 98

10:30 – 12:00

Ksaver 209, dvorana 303,

02.05., 09.05. i 16.05. – ZVU, dvorana 8

Engleski jezik (S)

od 21.03.

M. Klanjčić, FT 1 – 56

10:30 – 12:00

ZVU, dvorana 4

Biomehanika (V)

od 21.03. do 16.05.

O. Rađenović,  FT 15 – 28

12:00 – 13:30

Ksaver 209, dvorana 303,

02.05., 09.05. i 16.05. – ZVU, dvorana 8

Engleski jezik (S)

od 21.03.

M. Klanjčić, FT 57 – 112

12:00 – 13:30

ZVU, dvorana 4

Zdravstvena psihologija (V)

od 20.03.

Z. Pukljak Iričanin, L. Perković

Izvođač: V. Jelovica, FT 1 – 23

14:00 – 17:15

ZVU, dvorana 4

Biomehanika (V)

od 21.03. do 16.05.

O. Rađenović FT 29 – 42

13:30 – 15:00

Ksaver 209, dvorana 308,

02.05., 09.05. i 16.05. – ZVU, dvorana 8

Biomehanika (V)

od 21.03. do 16.05.

O. Rađenović, FT 57 – 70

15:00 – 16:30

Ksaver 209, dvorana 308,

02.05., 09.05. i 16.05. – ZVU, dvorana 8

Fizioterapijska procjena (V)

od 07.03.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: A. Matejčić, FT 43 – 56

15:30 – 19:30

Ksaver 209, dvorana 215

 

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijska procjena (V)

od 08.03.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: I. Crnković FT 85 – 98

08:00 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 215

Fizioterapijska procjena (V)

od 08.03.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: L. Bušac, FT 99 – 112

09:30 – 12:30

Ksaver 209, dvorana 308

Klinička kineziologija (V)

od 15.03. do 17.05.

V. Filipović

Izvođač: I. Jurak; FT 49 – 64

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička kineziologija (V)

od 15.03. do 17.05.

V. Filipović

Izvođač: I. Jurak; FT 65 – 80

11:00 – 12:30

Ksaver 209, dvorana 210

  Klinička kineziologija (S) 

od 22.03. do 03.05.

V. Filipović, FT 1 – 38

10:30 – 12:45

ZVU, dvorana 6

Fizioterapijska procjena (P)

samo 01.03.

L. Jakuš, M. Horvat

15:30 – 17:45

Ksaver 196a, dvorana 405

Fizioterapijska procjena (V)

od 08.03.

L. Jakuš, M. Horvat

Izvođač: A. Matejčić, FT 71 – 84

15:30 – 19:30

Ksaver 209, dvorana 215

 

SUBOTA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička kineziologija (V)

od 02.03. do 02.06.

V. Filipović

Izvođač: M. Jadanec; FT 97 – 112

08:00 – 09:30

Ksaver 209, dvorana 308

Klinička kineziologija (V)

od 02.03. do 02.06.

V. Filipović

Izvođač: J. Draženović; FT 17 – 32

08:00 – 09:30

Ksaver 209, dvorana 305

Klinička kineziologija (V)

od 02.03. do 02.06.

V. Filipović

Izvođač: Š. Anzulović; FT 33 – 48

08:00 – 09:30

Ksaver 209, dvorana 210

Klinička kineziologija (V)

od 03.03. do 02.06.

V. Filipović

Izvođač: M. Jadanec; FT 1 – 16

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 308

Klinička kineziologija (V)

od 03.03. do 02.06.

V. Filipović

Izvođač: J. Draženović; FT 81 – 96

09:30 – 11:00

Ksaver 209, dvorana 305

 

NAPOMENA: Nastava 2. semestra kreće od 25.02.2019. i traje do 16.06.2019. U slučaju da nastava u

rasporedu ima samo početni datum, ista se održava do kraja semestra.

 

Voditeljica Dodiplomskog stručnog studija fizioterapije:

doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Dodatni raspored iz kolegija Fizika možete pogledati ovdje.

Dodatni raspored iz kolegija Javno zdravstvo možete pogledati ovdje.

Dodatni raspored iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Popis studenata za kolegij Kliničke vježbe 1 pogledajte ovdje.

Raspored kliničkih grupa za kolegij Kliničke vježbe 1 pogledajte ovdje.