Posljednja izmjena: 22.05.2019. 14:17

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

 

RASPORED NASTAVE 4. SEMESTRA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA, AKADEMSKA GODINA 2018./2019. od 25.02.-02.03.2019.

PONEDJELJAK 25.02.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Fizioterapija I (P)

Vesna Filipović

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Ortotika i protetika (P)

Miljenko Franić

15.30 – 17.45

Klinika za dječje bolesti,

Klaićeva 16

 

UTORAK  26.02.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

 

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

 

Ortotika i protetika (P)

Miljenko Franić

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

SRIJEDA 27.02.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Ortotika i protetika (P)

Miljenko Franić

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

 

ČETVRTAK 28.02.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Neurologija (P)

Davor Sporiš

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

PETAK 01.03.2019.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Ortotika i protetika (P)

Miljenko Franić

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

 

SUBOTA 02.3.2018.

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

 

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

 

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

             

 RASPORED NASTAVE 4. SEMESTRA DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA, AK. GODINA 2018./2019. od 11.03.2019.

PONEDJELJAK  od 11.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (P)

Vesna Filipović

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

Sportska medicina (P)

Tomislav Madžar 

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

UTORAK od 12.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

16.00 – 19.45

Prema dodatnom rasporedu

SRIJEDA od 13.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović

15.30 – 17.45

Klinika za dječje bolesti,

Klaićeva 16

ČETVRTAK od 14.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 13.35

Prema dodatnom rasporedu

Neurologija (P)

Davor Sporiš

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

Reumatologija (P)

Dubravka Bobek, Nataša Kalebota

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

PETAK od 15.03. 2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

16.00 – 19.45

Prema dodatnom rasporedu

SUBOTA od 16.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.30 – 15.00

Suradne ustanove

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

NAPOMENA:

Nastava se odvija u dva bloka, prvi po priloženom rasporedu počinje 25. veljače do 09. ožujka 2019., a drugi 11. ožujka 2019. Nastava završava 14. lipnja 2019. godine.

** nastava iz predmeta Kliničke vježbe II održavati će se prema dodatnom rasporedu.

* Raspored seminara i vježbi po grupama za kolegije Fizioterapijske vještine i Fizioterapija I nalazi se u dodatnom rasporedu.

Raspored nastave od 11. ožujka 2019. zadržava se kao takav do kraja akademske godine.

 

Voditeljica Dodiplomskog stručnog studija fizioterapije:

Doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u praktikumu možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Kliničke vježbe II možete pogledati ovdje.

Dodatni raspored kliničkih vježbi iz kolegija Kliničke vježbe II možete pogledati ovdje.