Posljednja izmjena: 04.03.2020. 14:07

RASPORED NASTAVE 4. SEMESTRA DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA, AKADEMSKA GODINA 2019./2020. od 02.03.- 07.03.2020.

PONEDJELJAK 02.03.2020.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Fizioterapija I (P)

Vesna Filipović

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK 03.03.2020.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Fizioterapija I (V)*

Vesna Filipović

09:40 – 13:35

Dodatni raspored

Ginekologija (P)

Krunoslav Kuna, Vesnica Košec

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

SRIJEDA 04.03.2020.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Ginekologija (P)

Krunoslav Kuna, Vesnica Košec

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

Sportska medicina (P)

Tomislav Madžar 

18.15– 20.30

Ksaver 196a, dvorana 403

ČETVRTAK 05.03.2020.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Neurologija (P)

Davor Sporiš

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

Ginekologija (P)

Krunoslav Kuna, Vesnica Košec

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

PETAK 06.03.2020.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Ginekologija (P)

Krunoslav Kuna, Vesnica Košec

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

Ginekologija (P)

Krunoslav Kuna, Vesnica Košec

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

 

RASPORED NASTAVE 4. SEMESTRA DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA, AK. GODINA 2019./2020. od 09.03.2020.

PONEDJELJAK od 09.03.2020.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Dodatni raspored – klinika

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Fizioterapija I (P)

Vesna Filipović od 09.03. do 11.05.

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 405

UTORAK 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Dodatni raspored – klinika

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Telebuh i G. Grozdek Čovčić

09:40 – 13:35

Dodatni raspored

Fizioterapija I (V)*

Vesna Filipović

09:40 – 13:35

Dodatni raspored

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Dodatni raspored – klinika

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović od 11.03. do 20.05.

15.30 – 17.45

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Velika predavaona, Klaićeva 16

Sportska medicina (P)

Tomislav Madžar od 11.03. do 01.04.

18.15 – 20.30

Ksaver 196a, dvorana 405

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Dodatni raspored – klinika

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Telebuh i G. Grozdek Čovčić

09:40 – 13:35

Dodatni raspored

Neurologija (P)

Davor Sporiš od 12.03. do 07.05.

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Reumatologija (P)

Dubravka Bobek, Lucijana Mijačika

od 12.03. do 21.05.

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Dodatni raspored – klinika

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

Izvođač: M. Begić

08:00 – 12:50

Dodatni raspored

Ortotika i protetika (P)

Miljenko Franić 20.03., 03.04. i 24.04.

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Ortotika i protetika (P)

Miljenko Franić 13.03. i 27.03.

17:00 – 19:15

Ksaver 196a, dvorana 403

SUBOTA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapija I (V)*

Vesna Filipović

Izvođač: I. Andrić

08:00 – 12:00

Dodatni raspored

 

NAPOMENA:

Nastava se odvija u dva bloka, prvi po priloženom rasporedu počinje 24. veljače do 09. ožujka 2019., a drugi 09. ožujka 2020. Nastava završava 13. lipnja 2020. godine.

* Raspored seminara i vježbi po grupama za kolegije Fizioterapijske vještine i Fizioterapija I nalazi se u dodatnom rasporedu.

** nastava iz predmeta Kliničke vježbe II održavati će se prema dodatnom rasporedu.

Raspored vježni u praktikumu možete vidjeti ovdje.

Popis studenata možete vidjeti ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija „Kliničke vježbe II“ možete vidjeti ovdje.

 

v.d. voditelj Studija fizioterapije:

Ivan Jurak