Posljednja izmjena: 05.03.2018. 9:02

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

IV. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

 

od 26.02.-02.03.2018.

PONEDJELJAK 26.2.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fizioterapija I (P)

Vesna Filipović

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ortotika i protetika (P)

Robert Kolundžić

15.30 – 17.45

Klinika za dječje bolesti,

Klaićeva 16

UTORAK  27.2.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ortotika i protetika (P)

Robert Kolundžić

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA 28.2.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ortotika i protetika (P)

Robert Kolundžić

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

ČETVRTAK 01.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Neurologija (P)

Davor Sporiš

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK 02.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Psihijatrija (P)

Igor Marinić

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Fizioterapijske vještine (P)

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ortotika i protetika (P)

Robert Kolundžić

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SUBOTA 03.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

 

od 05.03.- 09.03.2018.

PONEDJELJAK 05.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (P)

Vesna Filipović

15.30 – 17.45

Amfiteatar, Mlinarska cesta 34

Sportska medicina (P)

Tomislav Madžar 

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

UTORAK 06.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Ortotika i protetika (P)

Robert Kolundžić

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Ginekologija (P)

Radoslav Herman, Vesnica Košec

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

SRIJEDA 07.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Ginekologija (P)

Radoslav Herman, Vesnica Košec

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

ČETVRTAK 08.03.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Neurologija (P)

Davor Sporiš

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Ginekologija (P)

Radoslav Herman, Vesnica Košec

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

PETAK 09.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.00 – 13.00

Poliklinika Sv. Nedjelja
ul. dr. Franje Tuđmana 14

Ginekologija (P)

Radoslav Herman, Vesnica Košec

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Ginekologija (P)

Radoslav Herman, Vesnica Košec

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

SUBOTA 10.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

 

od 12.03.2018.

PONEDJELJAK  od 12.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (P)

Vesna Filipović

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Sportska medicina (P)

do 16.04.2018.

Tomislav Madžar 

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK od 13.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

16.00 – 19.45

Prema dodatnom rasporedu

SRIJEDA od 14.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović

15.30 – 17.45

Klinika za dječje bolesti,

Klaićeva 16

ČETVRTAK od 15.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

Neurologija (P)

Davor Sporiš

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Reumatologija (P)

Dubravka Bobek, Nataša Kalebota

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK od 16.3. 2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.00 – 13.15

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

10.00 – 13.00

Poliklinika Sv. Nedjelja
ul. dr. Franje Tuđmana 14

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

16.00 – 19.45

Prema dodatnom rasporedu

SUBOTA od 17.3.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kliničke vježbe II**

Nikolino Žura, Marina Horvat

08.30 – 15.00

Suradne ustanove

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

08.00 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapijske vještine (V)*

Lukrecija Jakuš, Marina Horvat

11.20 – 14.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

08.45 – 09.30

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

09.40 – 11.10

Prema dodatnom rasporedu

Fizioterapija I (V)

Vesna Filipović

11.20 – 12.50

Prema dodatnom rasporedu

 NAPOMENA:
Nastava se odvija u dva bloka, prvi po priloženom rasporedu počinje 26. veljače do 10. ožujka 2018., a drugi 12. ožujka 2018. Nastava završava 16. lipnja 2018. godine.

** nastava iz predmeta Kliničke vježbe II održavati će se prema dodatnom rasporedu.

* Raspored seminara i vježbi po grupama za kolegije Fizioterapijske vještine i Fizioterapija I nalazi se u dodatnom rasporedu.

 

Voditeljica studija fizioterapije:
Doc.dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u praktikumu možete pogledati ovdje.

Tablicu seminara i metodičkih vježbi možete pogledati ovdje.

Rspored izbornih kolegija možete pogledati ovdje.

Popis studenata za izborni predmet Prehrana možete pogledati ovdje.

Popis studenata za izborni predmet Preventivna fizioterapija možete pogledati ovdje.

Popis studenata za izborni predmet Psihologija sporta možete pogledati ovdje.

Popis studenata za izborni predmet Rehabilitacija srčanih bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Kliničke vježbe II možete pogledati ovdje.

Dodatni raspored kliničkih vježbi iz kolegija Kliničke vježbe II možete pogledati ovdje.