Posljednja izmjena: 20.02.2020. 16:40

RASPORED NASTAVE 6. SEMESTRA DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA,

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Metode istraživanja u fizioterapiji (V)*

(od 24.02.)

Olivera Petrak

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 334

Fizioterapija III (S)*

(od 24.02.)

Gordana Grozdek Čovčić, Mirjana Telebuh

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 323

Specijalne teme u fizioterapiji I (S)*

(od 02.03. do 06.04.)

Snježana Schuster, Mihaela Grubišić

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 301

Specijalne teme u fizioterapiji I (P)

(od 02.03. do 06.04.)

Snježana Schuster, Mihaela Grubišić

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Tehnike facilitacije (V)

 (20.04., 27.04.,04.05.)

Mirjana Telebuh; grupa 1.

12.00 – 15.45

Ksaver 209, dvorana 322

Tehnike facilitacije (V)

 (20.04., 27.04.,04.05.)

Mihaela Grubišić; grupa 2.

12.00 – 15.45

Ksaver 209, dvorana 332

Fizioterapija u sportu (P + S) **

Snježana Schuster

(od 06.04. do 27.04.)

15.45 – 18.00

Ksaver 209, dvorana 323

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Specijalne teme u fizioterapiji I (S)*

(od 02.03. do 04.05.)

Snježana Schuster, Mihaela Grubišić

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Bioetika (S)*

(od 26.02. do 24.03)

Marija Brdarević

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 404;

 osim 17.3.  dvorana 111

10.30 – 12.45

Metode istraživanja u fizioterapiji (V)*

(od 25.02.)
Olivera Petrak

8.00-10.15

 

25.2. dvorana 101;

3.3. dvorana 124;

10.3. dvorana 111;

od 17.3. dvorana 124

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 121

Fizioterapija u sportu (P)

(25.02. – 17.03.)

Ozren Rađenović

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Tehnike facilitacije (V)

 (samo 24.03.)

Mirjana Telebuh; grupa 1.

13:00 – 16:45

Ksaver 209, dvorana 304

Tehnike facilitacije (V)

(samo 24.03.)

Mihaela Grubišić; grupa 2.

13:00 – 16:45

Ksaver 209, dvorana 322

Gerontologija (P)

(od 05.05.)

Lada Perković, Olivera Petrak

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 405

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Bioetika (P)

(od 26.02. do 08.04.)

Marija Brdarević

 

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 121

Fizioterapija III (P)

(od 26.02. do 08.04.)

Gordana Grozdek Čovčić, Mirjana Telebuh

 

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 121

Tehnike facilitacije (P)

Mirjana Telebuh, Mihaela Grubišić

( 18.03., 08.04., 22.04., 29.04.)

 

13.00-16.00

18.3. dvorana 111;

8.4. dvorana 122;

22.4. dvorana 404;

29.4. dvorana 404

Propriocepcija u fizioterapiji (P)

(od 26.02. do 01.04.)

Dalibor Kiseljak

 

13.00 – 15.15

26.2. i 4.3. dvorana 124;

11.03. – 25.3. dvorana 321;

01.04. dvorana 303

Propriocepcija u fizioterapiji (V)

(od 06.05.)

Dalibor Kiseljak

14.45 – 16.15

Ksaver 209, dvorana 322

16.30 – 18.00

18.15 – 19.45

Gerontologija (V)

(od 13.05.)

Lada Perković, Olivera Petrak

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 321

Bioetika (S)*

(od 26.02. do 01.04.)

Marija Brdarević

Izvođač: Zrinka Pranjić Kozlek

16:00 – 18:15

Ksaver 209, dvorana 301

 

Fizioterapija u sportu (S) **

(samo 08.04. i 22.04.)

Ozren Rađenović

Izvođači: V. Hodić, V. Švaić

15:30 – 18:30

 

Ksaver 196a, dvorana 405

Fizioterapija u sportu (P)

(samo 11.03.)

Miljenko Franić

15:15 – 16:30

 

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Metode istraživanja u fizioterapiji (V)*

(od 27.02.)
Olivera Petrak

08:00 – 10:15

samo 27.2. dvorana101

od 5.3. dvorana 111

Metode istraživanja u fizioterapiji (V)*

(od 27.02.)
Olivera Petrak

10:30 – 12:45

samo 27.2. dvorana101

od 5.3. dvorana 111

Specijalne teme u fizioterapiji I (S)*

(od 05.03. do 09.04.)

Snježana Schuster, Mihaela Grubišić

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

Fizioterapija III (S)*

(od 27.02.)

Gordana Grozdek Čovčić, Mirjana Telebuh

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 301

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 301

Propriocepcija u fizioterapiji (V)

(od 07.05.)

Dalibor Kiseljak

14.45 – 16.15

Ksaver 209, dvorana 322

16.30 – 18.00

18.15 – 19.45

Fizioterapija u sportu (V)**
Ozren Rađenović

20:15 – 21:30

Kineziološki fakultet

  PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Metode istraživanja u fizioterapiji (V)*

(od 28.02.)

Olivera Petrak

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 334

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 334

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 323

Fizioterapija IV (P)

(od 28.02.- 13.03.)

Lukrecija Jakuš, Tomislav Nemčić

15.30 – 19.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 121

SUBOTA

PREDMET

VRIJEME

 

Fizioterapija u sportu (V)**

(samo 29.02. i 07.03.)

Vesna Hodić

08:00 – 12:15

Ksaver 209, dvorana 304

Tehnike facilitacije (V)

(samo 28.03. i 04.04.)

Ivan Balagović; grupa 1

Mario Mandić; grupa 2

08.30- 15.30

Krapinske toplice

NAPOMENA: Nastava 6. semestra po priloženom rasporedu počinje 24. veljače 2020., a završava 13. lipnja 2020. godine. Klinička praksa IV počinje 04. svibnja 2020.

* Raspored  seminara i vježbi u praktikumu po grupama pogledati na dodatnom rasporedu.

** Raspored održavanja seminara i vježbi po grupama pogledati na dodatnom rasporedu na Katedri za kineziologiju.

 

v.d. voditelj Studija fizioterapije:

Ivan Jurak

 

Raspored seminara i vježbiza 6. semestar pogledajte ovdje.

Popis studenata pogledajte ovdje.