Posljednja izmjena: 26.09.2018. 10:27

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Akademska godina 2018. / 2019.
I.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (S)

dr. sc. Lana Feher Turković

Grupa 1:

(1-26)

15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.; 12.11.; 19.11.; 26.11.

09,00 – 11,15

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Kemija (S)

dr. sc. Lana Feher Turković

Grupa 2:

(27-52)

15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.; 12.11.; 19.11.; 26.11.

11,30 – 13,45 

Mlinarska c. 38, dvorana 7

(26.11.2018 – Ksaver 209, dvorana 209)

Kemija (V)**

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

14,30 – 18,15

Mlinarska c. 38, dvorana 1

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

I. grupa (1-18)

15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.;

12.11.; 19.11.; 26.11.

12,30 – 14,00

 

Ksaver 209, 

dvorana 303

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

II. grupa (19-35)
15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.;

12.11.; 19.11.; 26.11.

14,00 – 15,30

Ksaver 209

Dvorana 303

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

III. grupa (36-52)

15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.;

12.11.; 19.11.; 26.11.

15,30 – 17,00

Ksaver 209

Dvorana 303

Fizika (V)*

Dalibor Perković, prof.

   

 

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska informatika (V)

Domagoj Caban, mag.med.lab.diag.

II. grupa (19-35)

9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.;

6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.; 4.12.; 11.12.;18.12.

08,00-10,15

 

Ksaver 209, 

dvorana 304

Osnove zdravstvene statistike (V)

Iva Takšić, prof.

I. grupa (1-18)

9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.;

6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.; 4.12.; 11.12.

08,00-10,15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Kemija (V)**

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

8,30-12,15

Mlinarska c. 38, dvorana 1

Sigurnost na radu za zdravstvene djelatnike (P)

dr. sc. Željka Vogrinc

11.12.; 18.12.; 8.1.; 15.1.; 22.1.

10,30 – 12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Zdravstvena psihologija (P)

Zrinka Pukljak, prof.

11.12.; 18.12.; 8.1.; 15.1.; 22.1.

13,00–15,15

Ksaver 196a

Dvorane 404

Medicinska informatika (P)

doc. dr. sc. Mira Hercigonja- Szekeres

2.10.; 09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.

13,00 – 15,15

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Fizika (P)

Marko Šušak, prof.

02.10.; 09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.

15,15 – 17,30

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Anatomija (P)*

prof. dr. sc. Krešimir Rotim

(2.10.*; 09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 6.11.; 13.11.; 20.11.)

*prvi termin predavanja 16.00-16.45h

18,00 – 19,30

Ksaver 196a

Dvorane 401 i 402

Biologija (P)

mr. sc. Vesna Cetin Krnjević

27.11.; 04.12.; 11.12.; 18.12.; 15.01.; 22.01.

 

17,00-19,15

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Fizika (V)***

Dalibor Perković, prof.

   

 

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska informatika (V)

Domagoj Caban, mag.med.lab.diag.

I. grupa (1-18)

10.10.; 17.10.; 24.10.;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

05.12.; 12.12. 19.12.; 9.01.

08,00-10,15

 

Ksaver 209, 

dvorana 304

Osnove zdravstvene statistike (V)

Iva Takšić, prof.

II. grupa (19-35)

10.10.; 17.10.; 24.10.;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

05.12.; 12.12.; 19.12.

08,00-10,15

Ksaver 209, 

dvorana 210

Osnove zdravstvene statistike (V)

Iva Takšić, prof.

III. grupa (36-52)

10.10.; 17.10.; 24.10.;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

05.12.; 12.12.; 19.12.

10,30-12,45

Ksaver 209, 

dvorana 305

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

I. grupa (1-18)

samo 10. 10.

12,30 – 13,15

 

Ksaver 209, 

dvorana 303

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

II. grupa (19-35)
samo 10. 10.

13,15 – 14,00

Ksaver 209

Dvorana 303

Anatomija (V)

Voditelji vježbi

III. grupa (36-52)

samo 10. 10.

14,00 – 14,45

Ksaver 209

Dvorana 303

Kemija (V)

dr. sc. Lana Feher Turković

dr. sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

10,30 – 14,15

Mlinarska 38

Laboratorij (Dvorana 1)

 

Fizika (V)***

Dalibor Perković, prof.

   

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (P)

dr.sc. Irena Kereković

dr.sc. Lana Feher Turković

4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.;

6.12.; 13.12.

08,15 – 10,30

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Osnove zdravstvene statistike (P)

Melita Rukavina, prof.

sri 3.10.*; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 15.11.; 22.11.

10,45-13,00

Mlinarska c. bb, amfiteatar

Engleski jezik (S)

Jasminka Šilović, prof.

Petar Režić, prof.

4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.;

6.12.; 13.12.; 20.12.; 10.01.; 17.01., 24.01.;

jedan termin u dogovoru sa studentima

13,00-14,30

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Kemija (V)*

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

14,45–18,30

Mlinarska c. 38, dvorana 1

Medicinska informatika (V)

Mario Somek, dipl.ing.

III. grupa (36-52)

4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.;

13.12.; 20.12.

15,00-17,15

 

 

Ksaver 209, dvorana 304

Fizika (V)*

   

 

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (V)*

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

 

08,30 – 12,15 

Mlinarska 38, dvorana 1

 

Kemija (V)*

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing

12,15 – 16,00

Mlinarska 38, dvorana 1

 

Kemija (V)*

dr. sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing

16,00-19,45

Mlinarska 38, dvorana 1

 

Fizika (V)*

Dalibor Perković, prof.

   

 

NAPOMENA

  • Nastava kolegija Anatomija počinje predavanjem u utorak 2. listopada 2018. godine. U prvom terminu predavanje će trajati od 16.00-16.45h.
  • Prvo predavanje predmeta Medicinska informatika održati će se 2. listopada 2018. godine.
  • Nastava kolegija Fizika počinje predavanjem 2. listopada 2018. godine, a vježbe prema naknadno objavljenom rasporedu.
  • Nastava kolegija Biologija počinje 27. studenoga 2018. godine predavanjem. Vježbe iz biologije održavati će se prema naknadno objavljenom rasporedu.
  • Nastava kolegija Sigurnost na radu za zdravstvene djelatnike počinje 11. studenog 2018. godine.
  • Prvo predavanje kolegija Kemija održati će se u četvrtak 4. listopada 2018. Vježbovna nastava počinje 2. listopada prema priloženom rasporedu. Studenti su obavezni na vježbovnu nastavu donijeti kute. Seminari iz kemije počinju 15. listopada 2018. godine.
  • Nastava iz kolegija Osnove zdravstvene statistike počinje predavanjem u srijedu 3. listopada 2018. godine od 8 do 10,15 sati, u dvorani 405, Ksaver. Ostala predavanja kolegija su u terminima četvrtkom. Vježbe kolegija počinju od 09. listopada 2018. godine, prema rasporedu pojedinih grupa.
  • Nastava iz kolegija Zdravstvena psihologija počinje predavanjem 11. prosinca 2018. godine. O terminima vježbi studenti će biti pravodobno obaviješteni.
  • Seminari iz Engleskog jezika počinju 04. listopada 2018. godine. O eventualnim izmjenama studenti će biti pravodobno obaviješteni.
  • Nastavu iz Njemačkog jezika studenti će dogovoriti izravno s predmetnom nastavnicom, Sandom Marjanović, prof. Molimo studente da dođu na dogovor u četvrtak 4. listopada 2018. u dvoranu 4, Mlinarska 38, u 13 sati.

 

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA

 

KOLEGIJI ANATOMIJA, MEDICINSKA INFORMATIKA, OSNOVE ZDRAVSTVENE STATISTIKE I ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA:

I. grupa studenti od rednog broja 1. do rednog broja 18.

II. grupa studenti od rednog broja 19. do rednog broja 35.

III. grupa studenti od rednog broja 36. do rednog broja 52.

 

KOLEGIJI KEMIJA, BIOLOGIJA I FIZIKA:

A grupa (studenti od rednog broja 1. do rednog broja 13.

B  grupa (studenti od rednog broja 14. do rednog broja 26.

C grupa (studenti od rednog broja 27. do rednog broja 39.

D grupa (studenti od rednog broja 40. do rednog broja 52.