Posljednja izmjena: 18.03.2019. 12:37

RASPORED NASTAVE ZA STUDIJ: MEDICINSKO – LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 

Ak. god. 2018/2019

II semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Komunikacijske vještine (V)

Vatroslav Jelovica, prof.

I.              grupa (Bačurin – Hoxha) (1-20)

4.3.; 11.3.; 18.3.; 25.3.; 1.4. 2019.

10,45 – 13,00

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Vatroslav Jelovica, prof.

II.             grupa (Hudžber – Osrečki) (21-39)

4.3.; 11.3.; 18.3.; 25.3.; 1.4. 2019.

13,15 – 15,30

ZVU, seminarska dvorana

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Histologija (P)

prof. dr. sc. Božena Šarčević

26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.

08,00 – 10,15 

ZVU, dvorana 5

Histologija ( V )

prof. dr. sc. Božena Šarčević

voditelji vježbi

A grupa (Bačurin-Grgić)(1–15)

10,30 – 12,00

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1

(laboratorij)

Biokemija (S)

B grupa (Gulan-Markotić)(16–30)

C grupa (Marković-Sertić)(31-44)

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

12. 3.; 19. 3.; 26. 3.; 2. 4.; 9. 4., 16. 4., 30. 4.; 7. 5. 2019.

10,30 – 12,00

ZVU, dvorana 6

Histologija ( V )

prof. dr. sc. Božena Šarčević

voditelji vježbi

B grupa (Gulan-Markotić)(16–30)

12,15 – 13,45

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1

(laboratorij)

Biokemija (S)

A grupa (Bačurin-Grgić)(1–15)

D grupa (Silaj-Žvorc)(45-58)

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

12. 3.; 19. 3.; 26. 3.; 2. 4.; 9. 4., 16. 4., 30. 4.; 7. 5. 2019.

12,15 – 13,45

ZVU, dvorana 6

Biokemija (P)

dr. sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

26. 2.; 5. 3.; 12. 3.; 19. 3.; 26. 3.;

2. 4.; 9. 4., 16. 4., 30. 4.,

7. 5.; 14. 5.; 21. 5.; 28. 5.; 4. 6.; 11. 6. 2019.

+ termin za nadoknadu po dogovoru

14,00 – 16,15(17,00)

26. 2.; 5. 3.; 12. 3.; = 14.00-17.00

A ostalo od 14.00 – 16,15

 

ZVU, dvorana 4

Biologija (P)

26.2.; 5.3.; 12.3.; 19.3.; 26. 3. 2019.

mr. sc. Vesna Cetin Krnjević

17,00 – 19,15

ZVU, dvorana 4

Biologija (S)

1. seminarska grupa (Bačurin-Maletić)(1-29)

2. 4.; 9. 4., 16. 4., 30. 4., 7. 5.; (14. 5.) 2019.

mr. sc. Vesna Cetin Krnjević

17,00 – 19,15

ZVU, seminarska dvorana

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Engleski jezik (S)

Petar Režić, prof.

28.2. do kraja ljetnog semestra

11,00-12,30

ZVU Ksaver, dvorana 405

OSIM 13.3.2019. dvorana 5

Komunikacijske vještine (P)

Melita Rukavina, prof.

27.2.; 6.3.; 13.3.; 20.3.; 27.3.

12,45 – 15,00

ZVU, dvorana 5

Komunikacijske vještine (V)

Melita Rukavina, prof.

Vatroslav Jelovica, prof.

III.  grupa (Pandurević K. – Žvorc) (40-58)

6.3.; 13.3.; 20.3.; 27.3.; 3.4. 2019.

15,00 – 17,15

ZVU, seminarska dvorana ,

Osim 03.04. – Ksaver 209, dvorana 305

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska etika (P)

Marija Brdarević, prof.

28.2.; 7.3.; 14.3.; 21.3.; (28.3.); 4.4. 2019.

8,00 – 10,15

ZVU, dvorana 4

Javno zdravstvo (P)

pred. Cecilija Rotim, mag.med.techn.

pred. dr. sc. Ivana Jurčić Čulina

28.2.; 7.3.; 14.3.; 21.3.; (28.3.); 4.4. 2019.

10,30 – 12,45

ZVU, dvorana 5

Histologija (V)

prof. dr. sc. Božena Šarčević

voditelji vježbi

C grupa (Marković-Sertić)(31-44)

13,00 – 14,30

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1

(laboratorij)

Histologija (V)

prof. dr. sc. Božena Šarčević

voditelji vježbi

D grupa (Silaj-Žvorc)(45- 58)

14,45 – 16,15 

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1

(laboratorij)

Biologija (S)

2. seminarska grupa (Markotić-Žvorc)(30-58)

4. 4., 11. 4., (18.4.); 25. 4., 2. 5. i 9. 5.2019.

mr. sc. Vesna Cetin Krnjević

17,00 – 19,15

ZVU, seminarska dvorana

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Biologija ( V )

dr. sc. Ana Mojsović Ćuić

 

Mlinarska 38, laboratorij

(Dvorana 1)

 

 

 

Njemački jezik

Sanda Marjanović, prof.

termin

u dogovoru

s predmetnom nastavnicom

ZVU

NAPOMENA

 

  • Nastava kolegija Histologija započinje predavanjem 26. veljače 2019. godine. Vježbe počinju 26. veljače 2019. godine za grupe A i B, a 28. veljače za grupe C i D.
  • Predavanja kolegija Biokemija počinju 26. veljače 2019. godine. Seminari iz Biokemije početi će 12. ožujka 2019. godine.
  • Nastava kolegija Biologija počinje u utorak 26. veljače 2019. Seminarska nastava kolegija započinje 2. travnja za 1. seminarsku grupu, te 4. travnja za 2. seminarsku grupu. Vježbe kolegija Biologija održavati će se u naknadno objavljenim terminima.
  • Nastava kolegija Medicinska etika počinje 28. veljače 2019. godine.
  • Nastava kolegija Javno zdravstvo započeti će 28. veljače 2019. godine.
  • Nastava kolegija Komunikacijske vještine započinje predavanjem 27. veljače 2019. godine. Vježbe iz kolegija Komunikacijske vještine kreću u tjednu iza.
  • Nastava kolegija Engleski jezik počinje 27. veljače 2019. Njemački jezik održavati će se u terminu dogovorenom s predmetnom nastavnicom radi malog broja studenata s upisanim kolegijem.
  • Nastava se održava tijekom dodatnog proljetnog ispitnog roka (8. – 12. 04. 2019.)

dr. sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.