Posljednja izmjena: 28.09.2018. 9:04

RASPORED NASTAVE 3. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Akademska godina 2018. / 2019.
V.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Nuklearna medicina

Dr. sc. Tomislav Banek

15.10.; 22.10.; 29.10.; 5.11.; 12.11.; 19.11., 26.11.; 3.12.

9,00 – 10,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Humana genetika (V)

Prof. dr. sc. Ingeborg Barišić

Zorana Lisjak, med. lab. ing.

5.11; 12.11.; 19.11.; 26.11.; 3.12.; 10.12.; 17.12.

 

11,00 – 13,00

KDB Zagreb

Klaićeva 16

Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje, Lab. za medicinsku genetiku

Računalska obrada laboratorijskih podataka (V)

mr. sc. Mirjana Fuček

13,30 – 16,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Specijalna klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupe 1,2,3

16,30– 19,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Transfuzijska medicina ( V )

dipl.ing. Koraljka Gojčeta, spec.med.biok.

Ivana Leskovar, bacc.med.lab.dg.

16,00-19,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za transfuzijsku medicinu

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička citologija (P + S)

Doc. dr. sc. Vesna Ramljak

Doc. dr. sc. Silvana Smojver Ježek

02.10.; 09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.

07,45 – 10,00

Mlinarska c. 34, amfiteatar

( 2.10. – dvorana 7)

Humana genetika (V)

Prof. dr. sc. Ingeborg Barišić

Zorana Lisjak, med. lab. ing.

6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.; 4.12.; 11.12.; 18.12.

08,00 – 12,00

KDB Zagreb

Klaićeva 16

Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje, Lab. za medicinsku genetiku

Humana genetika (P)

Prof. dr. sc. Ingeborg Barišić

Mijana Kero, dr. med., specijalist pedijatar

6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.; 4.12.

12,45 – 15,00

Ksaver 196a, dvorana 404

Medicinska parazitologija i mikologija (P)

Dr.sc Vesna Tripković, prof.v.š. i sur.

2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.

12,45 – 15,00

Ksaver 196a, dvorana 405

Transfuzijska medicina (V)

dipl.ing. Koraljka Gojčeta, spec.med.biok.

Ivana Leskovar, bacc.med.lab.dg.

16,00-19,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za transfuzijsku medicinu

Računalska obrada laboratorijskih podataka (V)

Mirjana Fuček, spec. med.biochem.

15,30 – 18,30

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku 

Medicinska parazitologija i mikologija (V)

Dr.sc Vesna Tripković, prof.v.š.,

Ljerka Slade Šilović, mag.med.lab.diag. i sur.

15,30 – 18,30

HZJZ, Rockefellerova 2

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Specijalna klinička kemija (P)

dr. sc. Danica Matišić, prof.v.š.

3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 7.11.; 14.11.;

08,00 – 10,15

Rockefellerova 2, amfiteatar

Specijalna klinička kemija (S)

dr. sc. Danica Matišić, prof.v.š.

Dragana Šegulja, spec. med. biochem.

1. grupa

21.11.; 28.11.; 5.12.; 12.12.; 19.12.

08,00 – 10,15

Rockefellerova 2, amfiteatar

Specijalna klinička kemija (S)

dr. sc. Danica Matišić, prof.v.š.

Dragana Šegulja, spec. med. biochem.

2.grupa

21.11.; 28.11.; 5.12.; 12.12.; 19.12.

08,00 – 10,15

Mlinarska c. 38, dvorana 6

Transfuzijska medicina (P)

Doc. dr. sc. Branka Golubić – Ćepulić

Dr.sc. Ines Bojanić

Dr.sc. Mirela Raos

 

3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 7.11.

10,15 – 12,30

Rockefellerova 2, amfiteatar

Transfuzijska medicina (S)

1.grupa

Doc. dr. sc. Branka Golubić – Ćepulić

Dr.sc. Ines Bojanić

Dr.sc. Mirela Raos

14.11.; 21.11.; 28.11.; 5.12.;12.12.

10,30 – 12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 6

(14.11.- Mlinarska c. 38, dvorana 4)

Transfuzijska medicina (S)

2.grupa

Doc. dr. sc. Branka Golubić – Ćepulić

Dr.sc. Ines Bojanić

Dr.sc. Mirela Raos

14.11.; 21.11.; 28.11.; 5.12.;12.12.

10,30 – 12,45

Mlinarska c. bb, amfiteatar

Računalska obrada laboratorijskih podataka (V)

dr.sc. Mirjana Fuček, spec. med.biochem.

13,30-16,30

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Medicinska parazitologija i mikologija (V)

Dr.sc Vesna Tripković, prof.v.š.,

Ljerka Slade Šilović, mag.med.lab.diag. i sur.

13,00-16,00

HZJZ, Rockefellerova 2

Medicinska parazitologija i mikologija (V)

Dr.sc Vesna Tripković, prof.v.š.,

Ljerka Slade Šilović, mag.med.lab.diag. i sur.

 16,00-19,00  HZJZ, Rockefellerova 2

Transfuzijska medicina (V)

dipl.ing. Koraljka Gojčeta, spec.med.biok.

Ivana Leskovar, bacc.med.lab.dg.

16,00 – 19,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za transfuzijsku medicinu

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Računalska obrada laboratorijskih podataka (P)

Dr.sc. Mirjana Fuček, spec.med.biochem.

4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 8.11.

08,00 – 10,15

 

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Kontrola kvalitete rada u laboratorijskoj medicini (P)

Karmen Bilić, spec. med. biokem.

 

15.11., 22.11, 29.11, 6.12., 13.12.

08,00 – 10,15

 

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Humana genetika (V)

Prof. dr. sc. Ingeborg Barišić

Zorana Lisjak, med. lab. ing.

8.11.; 16.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.; 13.12.; 20.12.

11,00 – 13,00

KDB Zagreb

Klaićeva 16

Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje, Lab. za medicinsku genetiku

Specijalna klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupe 4,5,6

14,00 – 16,15

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Specijalna klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupe 7,8,9

16,15 – 18,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Transfuzijska medicina (V)

dipl.ing. Koraljka Gojčeta, spec.med.biok.

Ivana Leskovar, bacc.med.lab.dg.

16,00 – 19,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za transfuzijsku medicinu

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Humana genetika (V)

Prof. dr. sc. Ingeborg Barišić

Zorana Lisjak, med. lab. ing., Maja Kos, med. lab. ing.

9.11.; 17.11.; 23.11.; 30.11.; 7.12.; 14.12.

08,00 – 13,00

KDB Zagreb

Klaićeva 16

Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje, Lab. za medicinsku genetiku

Računalska obrada laboratorijskih podataka (V)

Dr.sc. Mirjana Fuček, spec. med. bioch.

14,00 – 17,00

KBC Zagreb

Kl. zavod za lab. dijagnostiku

Transfuzijska medicina (V)

dipl.ing. Koraljka Gojčeta, spec.med.biok.

Ivana Leskovar, bacc.med.lab.dg.

16,00 – 19,00

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Kl. zavod za transfuzijsku medicinu

 

NAPOMENA

·         Nastava kolegija Klinička citologija počinje predavanjem 02. listopada 2018.

·         Nastava kolegija Specijalna klinička kemija počinje predavanjem 3. listopada 2018. godine.                       

·         Nastava kolegija Transfuzijska medicina počinje predavanjem 03. listopada 2018. godine.

·         Nastava kolegija Računalska obrada laboratorijskih podataka počinje predavanjem 04. listopada 2018. godine.

·         Nastava kolegija Nuklearna medicina počinje predavanjem 15. listopada 2018.

·         Nastava kolegija Humana genetika počinje predavanjem 06. studenoga 2018. godine.

·         Nastava kolegija Kontrola kvalitete rada u laboratorijskoj medicini počinje 15. 11. 2018.

·         Nastava kolegija Medicinska parazitologija i mikologija počinje 2. listopada 2018.

·         Početak nastave izbornih kolegija objavit će se naknadno.

dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.