Posljednja izmjena: 13.02.2020. 14:59

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 3. GODINE

STUDIJA MEDICINSKO – LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 AKADEMSKE GODINE 2019/2020. – 6. SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Transfuzijska medicina (P)

samo 24. 2. i 2. 3. 2020.

8,00 – 11,45 (24.2.2020)

8,00 – 11,00 (2.3.2020)

Mlinarska cesta 38, dvorana 122

Klinička mikrobiologija (P)

9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3.; 6. 4. 2020.

8,30 – 10,45

Mlinarska cesta 38, dvorana 122

Klinička mikrobiologija (V)

prema rasporedu po grupama

 

Kliničko – laboratorijske korelacije  (V)

prema rasporedu po grupama

 

Transfuzijska medicina (V)

prema rasporedu po grupama

 

Specijalna klinička kemija (V)

voditelji vježbi

1.     turnus: 2. 3. – 26. 3. 2020

2.     turnus: 30. 3. – 4. 5. 2020

14,30 – 17,15

KBC Rebro

Klinički zavod za

laboratorijsku dijagnostiku

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Transfuzijska medicina (P)

samo 25.2. 2020.

 

8,00 – 12,30 (25.2.2020)

Mlinarska cesta 38, dvorana 125

Kliničko – laboratorijske korelacije  (P)

3. 3.; 10. 3.; 17. 3.; 24. 3.; 31. 3. 2020.

8,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38, dvorana 125

Klinička mikrobiologija (V)

prema rasporedu po grupama

 

Kliničko – laboratorijske korelacije  (V)

prema rasporedu po grupama

 

Transfuzijska medicina (V)

prema rasporedu po grupama

 

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Specijalna klinička kemija (P)

26. 2.; 4. 3.; 11. 3.; 18. 3.; 25. 3.; 1. 4. 2020.

 

08,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38, dvorana 122

Specijalna klinička kemija (S)

1. grupa

8. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5. 2020.

08,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38, dvorana 124

Specijalna klinička kemija (S)

2. grupa

8. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5. 2020.

10,30 – 12,45

Mlinarska cesta 38, dvorana 124

Klinička mikrobiologija (V)

prema rasporedu po grupama

 

Kliničko – laboratorijske korelacije  (V)

prema rasporedu po grupama

 

Transfuzijska medicina (V)

prema rasporedu po grupama

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Epidemiologija (P)

27. 2.; 5. 3., 12. 3., 19. 3.; 26. 3. 2020.

08,00 – 10,15

Velika dvorana

NZJZ „dr. Andrija Štampar“

Mirogojska 16

Klinička mikrobiologija (V)

prema rasporedu po grupama

 

Kliničko – laboratorijske korelacije  (V)

prema rasporedu po grupama

 

Transfuzijska medicina (V)

prema rasporedu po grupama

 

Specijalna klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

1.     turnus : 2.3. – 26.3. 2020

2.     turnus : 30.3. – 4. 5. 2020

14,30 – 18,15

KBC Rebro

Klinički zavod za

laboratorijsku dijagnostiku

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička mikrobiologija (V)

prema rasporedu po grupama

 

Kliničko – laboratorijske korelacije  (V)

prema rasporedu po grupama

 

Transfuzijska medicina (V)

prema rasporedu po grupama

 

 

NAPOMENA

 

  • Predavanja kolegija Transfuzijska medicina održati će se:

u ponedjeljak 24. veljače 2020. (5 školskih sati)

u utorak 25. veljače 2020. (6 sati)

u ponedjeljak 2. ožujka (4 sata) 2020. godine. Vježbe kolegija počinju odmah u prvom tjednu nastave.

  • Nastava kolegija Specijalna klinička kemija počinje predavanjem 26. veljače 2020. godine. 
  • Kolegij Epidemiologija počinje predavanjem 27. veljače 2020. godine. Raspored vježbi dogovoriti će se naknadno s predmetnom nastavnicom doc. dr. sc. Tešić.
  • Nastava kolegija Kliničko – laboratorijske korelacije počinje predavanjem 3. ožujka 2020. godine.
  • Nastava kolegija Klinička mikrobiologija započinje predavanjem 9. ožujka 2020. godine.
  • Termini nastave izbornog kolegija Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija:

Utorak 12.5.2020. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Rebro, Poliklinika III kat, s. 413

15:45 – 18:45         

Srijeda 13.5.2020. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Rebro, Poliklinika III kat, s. 413

15:30 – 18:30         

Petak 15.5.2020. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Rebro, Poliklinika III kat, s. 413

15:45 – 18:45         

Utorak 19.5.2020. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Rebro, Poliklinika III kat, s. 413

15:30 – 18:30         

Srijeda 20.5.2020. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Rebro, Poliklinika III kat, s. 413

15:30 – 17:00         

Petak 22.5.2020. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Rebro, Poliklinika III kat, s. 413

15:45 – 18:00         

  • Raspored nastave izbornog kolegija Metode uzgoja stanica in vitro:

predavanja:

PON 04.05. 08:00-10,15 – Mlinarska cesta 38, dvorana 124

SRI   06.05. 08:00-10,15   – Mlinarska cesta, dvorana 123

PET  08.05. 08:00-10,15 – Mlinarska cesta 38, dvorana 124

PON 11.05 08:00-10,15 – Mlinarska cesta 38, dvorana 124

PET  15.05. 08:00-10,15- Mlinarska cesta 38, dvorana 124

 

vježbe:

GRUPA II – pon 18., uto 19., sri 20. 05. 2020

GRUPA I – pon 25., uto 26., sri 27. 05. 2020

GRUPA III – pon 01., uto 02., sri 03. 06. 2020

 

 

dr. sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

                                                                 v.d. voditeljica studija Medicinsko – laboratorijska dijagnostika