Posljednja izmjena: 23.04.2018. 10:04

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

II. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

prof.dr.sc. Marijan Kirin

  08.00 – 10.15

KB Dubrava

Amfiteatar

Receptori slike (P+S)

dr.sc. Igor Čikara,dr.med.

 10.30 – 12.45

KB Dubrava

Amfiteatar

Radiološka anatomija i patologija (V)

 14.00 – 16.15

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizika zračenja i elektronika (P)

dr.sc. Iva Mrčela

08.00 – 10.15

Amfiteatar, Mlinarska cesta 34

Patologija (P)

prof.dr.sc. Jasminka Jakić-Razumović

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 2

Zdravstveno pravo i etika

Vitomir Boić, dipl. iur.

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 3

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radiobiologija i zaštita (P)

prof. dr.sc. Dragan Kubelka

od 28.02.2018.

08.00 – 12.30

Do 21.03. – Amfiteatar, Mlinarska cesta BB
28.03.- od 8:00 do 10:30 = Mlinarska cesta 38, dvorana 2
i od 10:30 do 12:30 = Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Radiološka propedeutika (V)

od 11.04.2018.

08.00 – 12.30

 

Radiobiologija i zaštita (P)

prof. dr.sc. Dragan Kubelka

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta BB,

Amfiteatar

Anatomija (P)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,dr.med.

16.00 – 17.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radiološka propedeutika (P)

dr.sc.Josip Ćurić,dr.med.

08.00 -10.15

Mlinarska cesta BB, Amfiteatar

Fizika

prof.dr.sc. Ivica Levanat

13.00 –15.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 4

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,dr.med.

Grupa 1

15.30-17.00

Ksaver 209,

Dvorana 303

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,dr.med

Grupa 2

17.00-18.30

Ksaver 209,

Dvorana 303

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,dr.med

Grupa 3

18.30-20.00

Ksaver 209,

Dvorana 303

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radiološka anatomija i patologija (P)

doc.dr.sc. Igor Borić, dr.med.

08.00 – 10.15

Ksaver 196a,

Dvorana 404

NAPOMENA

P = predavanja        S = seminari       V = vježbe

 

Nastava prema rasporedu započinje  26.02.2018.

Vježbe kreću prema rasporedu koji se nalazi pod Obavijesti Studija

 

Voditelj dodiplomskog Studija radiološke tehnologije:
prof.dr.sc.Goran Roić,dr.med

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Propedeutika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Anatomija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Radiološka anatomija i patologija možete pogledati ovdje.

Raspored laboratorijskih vježbi iz kolegija Fizika i Fizika zračenja i elektronike pogledajte ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Radiobiologija i zaštita od zračenja možete pogledati ovdje.

Popis studenata uz raspored vježbi možete pogledati ovdje.

Termini nastave iz kolegija Bioznanost možete pogledati ovdje.