Posljednja izmjena: 20.03.2019. 11:46

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 

Akademska godina 2018. / 2019.
II. semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

Dr.sc. Marijan Kirin, prof.v.š.

 

  08.00 – 10.15

KB Dubrava

Amfiteatar

 

                Radiološka anatomija i patologija (V)

 

 14.00 – 16.15

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizika zračenja i elektronika (P)

dr.sc. Iva Mrčela

 

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

Patologija (P)

dr. sc. Ivana Ilić, prof. v.š.

prof.dr.sc. Jasminka Jakić-Razumović

 

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

Zdravstveno pravo i etika

Vitomir Boić, dipl. iur.

 

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Radiobiologija i zaštita (P)

Dr.sc. Dragan Kubelka, prof.v.š.

 

08.00 – 12.30

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

 

Radiološka propedeutika (V)

 

08.00 – 12.30

 

 

Radiobiologija i zaštita (P)

Dr.sc. Dragan Kubelka, prof.v.š.

 

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

 

Anatomija (P)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

 

16.00 – 17.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Radiološka propedeutika (P)

doc.dr.sc.Josip Ćurić, dr.med.

 

08.00 -10.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

Fizika

Ivica Levanat, dipl.ing./prof.v.š.

 

13.00 –15.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

 

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

Grupa 1

 

15.30-17.00

Ksaver 209,

Dvorana 303

 

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

Grupa 2

 

17.00-18.30

Ksaver 209,

Dvorana 303

 

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

Grupa 3

 

18.30-20.00

Ksaver 209,

Dvorana 303

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Radiološka anatomija i patologija (P)

doc.dr.sc. Igor Borić, dr.med.

 

 

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

NAPOMENA

P = predavanja        S = seminari       V = vježbe

 

Nastava prema rasporedu započinje  25.02.2019.

PREDAVANJA POČINJU PRIJE VJEŽBI.

Vježbe kreću prema rasporedu koji se nalazi ispod rasporeda predavanja.

Voditelj dodiplomskog Studija radiološke tehnologije: prof.dr.sc.Goran Roić,dr.med

 

Predavanja iz izbornog kolegija Poslovna sigurnost u zdravstvu odvijati će se ponedjeljkom u 13:00 sati u amfiteatru u Mlinarskoj bb od 25.03.2019.g., dr.sc.Petar Mišević

Popis studenata možete vidjeti ovdje.

Raspored vježbi za kolegij Radiološka anatomija i patologija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za kolegij Anatomija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za kolegij Propedeutika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Radiobiologija i zaštita od zračenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Fizika, te Fizika zračenja i elektronika možete pogledati ovdje.