Posljednja izmjena: 03.03.2020. 8:17

 

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE AKADEMSKE GODINE 2019. / 2020. – 2. SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

Dr.sc. Marijan Kirin, prof.v.š.

 

  08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

 

                Radiološka anatomija i patologija (V)

 

 14.00 – 16.15

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fizika zračenja i elektronika (P)

dr.sc. Iva Mrčela

 

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

Patologija (P)

dr. sc. Ivana Ilić, prof. v.š.

prof.dr.sc. Jasminka Jakić-Razumović

 

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstveno pravo i etika

Vitomir Boić, dipl. iur.

 

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Radiobiologija i zaštita (P)

Dario Posedel, dipl.ing.fizike

 

Od 26.02. do 01.04.2020.

 

08.00 – 12.30

Ksaver 196a, dvorana 404

 

Radiološka propedeutika (V)

 

Od 08.04. do 13.05.2020.

 

08.00 – 12.30

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

 

Radiobiologija i zaštita (P)

                        Dario Posedel, dipl.ing.fizike

 

Od 26.02. do 01.04.2020.

 

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 404

 

Anatomija (P)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

 

16.00 – 17.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Radiološka propedeutika (P)

Dr. Ana Tripalo Batoš

 

08.00 -10.15

Velika dvorana Klinike za dječje bolesti Zagreb,

Klaićeva 16

Fizika

Ivica Levanat, dipl.ing./prof.v.š.

 

13.00 –15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

 

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

Grupa 1

 

15.30-17.00

Ksaver 209,

Dvorana 333

 

Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

Grupa 2

 

17.00-18.30

Ksaver 209,

Dvorana 333

                                    Anatomija (V)

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.

Grupa 3

18.30-20.00

Ksaver 209,

Dvorana 333

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Radiološka anatomija i patologija (P)

doc.dr.sc. Igor Borić, dr.med.

 

 

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

 

NAPOMENA

P = predavanja        S = seminari       V = vježbe

 

Nastava prema rasporedu započinje  24.02.2020.

PREDAVANJA POČINJU PRIJE VJEŽBI.

Vježbe kreću prema rasporedu koji se nalazi ispod rasporeda predavanja.

Voditelj dodiplomskog Studija radiološke tehnologije: prof.dr.sc.Goran Roić,dr.med

 

 

Raspored predavanja i vježbi iz kolegija Anatomija za 1.god. 2. semestar pogledajte ovdje.

Popis studenata pogledajte ovdje

Raspored vježbi iz kolegija Anatomija pogledajte ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Radiološka anatomija i patologija pogledajte ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Propedeutika pogledajte ovdje.

Raspored  laboratorijskih vježbi iz predmeta Fizika, te Fizika zračenja i elektronika (u laboratorijima na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Konavoska 2) pogledajte ovdje.

Nastava iz izbornog kolegija Poslovna sigurnost u zdravstvu za studente 1.g. 2.semestra Studija Radiološke tehnologije izvoditi će se ponedjeljkom  prema dolje navedenoj satnici,
  • 02.03.2020., od 10.30 do 14.30 sati -Mlinarska cesta 38, dvorana 124
  • 09.03.2020., 0d 10.45-14.30 sati – Mlinarska cesta 38, dvorana 122
  • 16.03.2020., od 10.45 do 14.30 sati – Mlinarska cesta 38, dvorana 122
  • 23.03.2020., od 10.30-14.30 sati – Mlinarska cesta 38, dvorana 124
  • Od 30.3. do 27.04.2020., od 10.30-14.30 sati – Mlinarska cesta 38, dvorana 125.