Posljednja izmjena: 20.02.2020. 13:31

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE AKADEMSKE GODINE 2019. / 2020. – 4. SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Komunikacijske vještine (P)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

 

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 301

 

Komunikacijske vještine (V)

( I skupina )

 

                                 Iva Takšić, dipl. psih.

 

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 331

 

                              Radiografija skeleta II (P)

prim.dr.sc. Klaudija Višković,dr.med.

Ana Šoštarić Zadro, dr.med.

 

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

 

Primjena računala u slikovnim tehnikama I (V)

    dr.sc. Iva Mrčela

 

 

18.15 – 19.45

Ksaver 209,

                         Dvorana 334

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

                                       

 

Radiografija skeleta II (V)

 

 

8.00 – 11.45

Suradne ustanove

 

Kirurgija i traumatologija (P)

                        Tomislav Vlahović, dr.med.

 

 

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 125

 

Optimizacija postupaka u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji (P+S)

dr.sc.Ivana Kralik

 

15.30 – 18.00

Mlinarska cesta 38, dvorana 125

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radiografija skeleta II (V)

8.00 – 11.45

Suradne ustanove

 

Komunikacijske vještine (V)

(II skupina )

 

Janko Babić, dipl.psih.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 303

 

  Primjena računala u slikovnim tehnikama II (V)

 

  dr.sc. Iva Mrčela

 

18.15-19.45

 

Ksaver 209, dvorana 334

 

 

 

ČETVRTAK

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove mikrobiologije s parazitologijom (P)

 

Dr. sc. Mirjana Šimić, dipl.ing.

         

 

8.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 125

Farmakologija (P)

Inga Mandac Rogulj, dr.med.

 

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 125

Komunikacijske vještine (V)

(III skupina )

 

Janko Babić, dipl.psih.

 

15.30-17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 113

Primjena računala u slikovnim tehnikama III (V)

dr.sc. Iva Mrčela

 

18.15 – 19.45

Ksaver 209,

Dvorana 334

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove mikrobiologije s parazitologijom  I (V)

 

8.00 – 10.15

 

   Nastavni zavod za javno zdravstvo

    dr Andrija Štampar, Mirogojska 16

                   Mala dvorana

 

Osnove mikrobiologije s parazitologijom II (V)

 

10.15 – 12.30

 

   Nastavni zavod za javno zdravstvo

    dr Andrija Štampar, Mirogojska 16

                   Mala dvorana

 

Osnove mikrobiologije s parazitologijom III (V)

 

12.30- 14.45

 

    Nastavni zavod za javno zdravstvo

      dr Andrija Štampar, Mirogojska 16

                   Mala dvorana

 

 

NAPOMENA

P = predavanja        S = seminari       V = vježbe

 

Nastava prema rasporedu započinje  24.02.2020.

PREDAVANJA POČINJU PRIJE VJEŽBI.

Vježbe kreću prema rasporedu koji se nalazi ispod rasporeda predavanja.

Voditelj dodiplomskog Studija radiološke tehnologije: prof.dr.sc.Goran Roić,dr.med 

 

 

Raspored grupa vježbi za studente iz kolegija Radiografija skeleta 2 pogledajte ovdje.

Raspored grupa vježbi za studente iz kolegija Radiografija skeleta 2 – Dentalna radiografija pogledajte ovdje.

Popis studenata pogledajte ovdje