Posljednja izmjena: 09.03.2018. 10:18

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
IV. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radiografija skeleta II (V)

8.00 – 11.45

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

Komunikacijske vještine (P)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof. psih.

08.00 – 10.15

Amfiteatar, Mlinarska cesta 34

Komunikacijske vještine (V)

( I skupina )

Iva Takšić, dipl. psih.

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 304

 

  Radiografija skeleta II (P)

 

15.30 – 17.45

Do 09.04. – Amfiteatar, Mlinarska BB
od 16.04 – Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Primjena računala u slikovnim tehnikama I (V)

    dr.sc. Iva Mrčela

18.15 – 19.45

Ksaver 209,

Dvorana 304

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radiografija skeleta II (V)

8.00 – 11.45

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

Kirurgija i traumatologija (P)

doc.dr.sc. Zvonimir Lovrić,dr.med.

13.00 – 15.15

KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6,

Amfiteatar 2, sjeverni dio zgrade

Teorija slikovnog prikaza (P)

prim.dr.sc. Klaudija Višković,dr.med.

16.00 – 18.15

Ksaver 196a,

Dvorana 405

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radiografija skeleta II (V)

8.00 – 11.45

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

Komunikacijske vještine (V)

 (II skupina )

Janko Babić, dipl.psih.

15.30 – 17.45

28.02.-14.03= Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana
21.03-28.03.=Ksaver 209, dvorana 210
11.04.-13.06.= Mlinarska cesta 38, dvorana 4

  Primjena računala u slikovnim tehnikama II (V)

  dr.sc. Iva Mrčela

18.15-19.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 8,
osim 09.05. (tada  nema slobodne inf. dvorane)

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove mikrobiologije s parazitologijom (P)

Dr.sc. Andrea Babić Erceg

 

 

8.00 – 10.15

Rockefellerova 2,

Amfiteatar

Farmakologija (P)

Prof.Inga Mandac Rogulj, dr.med.

13.00 – 15.15

KB Merkur, Zajčeva 19, Predavaona

Komunikacijske vještine (V)

(III skupina )

Janko Babić, dipl.psih.

15.30-17.45

Ksaver 209, dvorana 305

Primjena računala u slikovnim tehnikama III (V)

dr.sc. Iva Mrčela

18.15 – 19.45

Ksaver 209,

Dvorana 304

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove mikrobiologije s parazitologijom  I (V)

8.00 – 10.15

Vježbaonica Zavoda

Rockeffelerova 2

Vidi pod obavijesti Studija

Osnove mikrobiologije s parazitologijom II (V)

10.15 – 12.30

Vježbaonica Zavoda

Rockeffelerova 2

Vidi pod obavijesti Studija

Osnove mikrobiologije s parazitologijom III (V)

12.30- 14.45

Vježbaonica Zavoda

Rockeffelerova 2

Vidi pod obavijesti Studija

 

NAPOMENA

P = predavanja        S = seminari       V = vježbe

 

Nastava prema rasporedu započinje  26.02.2018.

 Kliničke vježbe započinju prema rasporedu koji se nalazi na Obavijesti Studija.

 

Voditelj dodiplomskog Studija radiološke tehnologije:
prof.dr.sc.Goran Roić,dr.med

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Radiografija skeleta 2 možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Radiografija skeleta 2 – Dentalna radiografija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Osnove medicinske mikrobiologije s parazitologijom možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Primjena računala u slikovnim tehnikama možete pogledati ovdje.