Posljednja izmjena: 18.04.2019. 8:52

RASPORED NASTAVE 3. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 

Akademska godina 2018. / 2019.
VI. 
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

VJEŽBE (NM, RTO, UZV)

 

 

8.00 – 14.00

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

Nuklearna medicina (P)

dr.sc. Stanko Težak, prof.v.š.

14.30 – 16.45

KBC Zagreb

                       Kišpatićeva 12

                       dvorana Sokolić

                      Edukacijskog centra

 

Kontrola uređaja i procesa

Dr.sc. Dragan Kubelka, prof.v.š.

 

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 5

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Vježbe (NM, RTO, UZV)

 

8.00 – 14.00

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

 

 

Izborni – Planiranje u radioterapiji

Dr.sc.Jasmina Marić Brozić

 

15.30 – 17.15

KBCSM

Vinogradska 29

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

 

 

Klinička onkologija (P)

Dr.sc. Ana Mišir Krpan, dr.med.

 

15.30 – 17.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 5

 

Nove tehnologije i računala (S)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres, prof.v.š

 

17.30– 19.45

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 5

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

VJEŽBE (NM, RTO, UZV)

8.00 – 14.00

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

 

Radioterapija i onkologija (P)

Prim.dr.sc. Zoran Rakušić, dr.med.

 

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 5

 

Kontrola uređaja i procesa

Dr.sc. Dragan Kubelka, prof.v.š.

 

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 5

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

VJEŽBE (NM, RTO, UZV)

8.00 – 14.00

Suradne ustanove

Vidi pod obavijesti Studija

 

 

Ultrazvučna dijagnostika (P)

 prof.dr.sc. Goran Roić,dr.med.

 

15.30 – 17.45

Klinika za dječje bolesti Zagreb,        Klaićeva 16, Velika predavaona

 

Kompjutorizirane radiološke metode (P)

dr.sc. Saša Schmidt,dr.med.

 

18.00 – 20.15

   Klinika za dječje bolesti Zagreb,

 Klaićeva 16, Velika predavaona        

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

VJEŽBE (NM, RTO, UZV)

8.00 – 14.00

 

Suradne ustanove

 

Nove tehnologije i računala (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres, prof.v.š.

I GRUPA

 

14.45 – 19.00

KB Merkur, Klinika za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Nove tehnologije i računala (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres, prof.v.š.

II GRUPA

 

14.45 – 19.00

KB Merkur, Klinika za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Nove tehnologije i računala (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres, prof.v.š.

III GRUPA

 

14.45 – 19.00

KB Merkur, Klinika za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Nove tehnologije i računala (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres, prof.v.š.

IV GRUPA

 

14.45 – 19.00

KB Merkur, Klinika za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

SUBOTA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

 

 

VJEŽBE (NM, RTO, UZV)

8.00 – 11.45

Suradne ustanove

 

NAPOMENA

P = predavanja        S = seminari       V = vježbe

 

NM – NUKLEARNA MEDICINA

RTO – RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

UZV – ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 

Nastava prema rasporedu započinje  25.02.2019.

PREDAVANJA POČINJU PRIJE VJEŽBI.

Vježbe kreću prema rasporedu koji se nalazi ispod rasporeda predavanja.

Voditelj dodiplomskog Studija radiološke tehnologije: prof.dr.sc.Goran Roić,dr.med

 

Popis studenata možete vidjeti ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Ultrazvučna dijagnostika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za kolegij Kompjutorizirane rad.metode možete pogledati ovdje.

Raspored predavanja i vježbi iz izbornog predmeta Planiranje u radioterapiji možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Nuklearna medicina i Radioterapija i onkologija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Kontrola uređaja i procesa možete pogledati ovdje.