Posljednja izmjena: 07.03.2018. 10:13

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE

II. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove radne terapije (P)

Dubravka Šimunović

08.45-10.15

Ksaver 196a, Dvorana 404

Osnove radne terapije (V)

Dubravka Šimunović

od 05.03. do 14.05.

10.30-12.00

RT1

Ksaver 209, Dvorana 305

Kineziologija (V)

 Ivan Jurak

od 12.03.

12.45-14.15

RT1

Ksaver 209, dvorana 210

osim 26.03. dvorana 204 

Osnove radne terapije (V)

Claire Sangster Jokić

od 21.05. do 11.06.

14.30-16.00

RT1

Ksaver 209, Dvorana 305

Osnove radne terapije (V)

Dubravka Šimunović

od 05.03. do 14.05.

12.15-13.45

RT3

Ksaver 209, Dvorana 305

Kineziologija (V)

Ivan Jurak

od 12.03.

14.15-15.45

RT3

Ksaver 209, Dvorana 210

Osnove radne terapije (V)

Dubravka Šimunović

od 05.03. do 14.05.

13.45-15.15

RT2

 Ksaver 209, Dvorana 305

Osnove radne terapije (V)

Claire Sangster Jokić

od 21.05. do 11.06.

13.00-14.30

RT2

Ksaver 209, Dvorana 305

Anatomija (V)

Krešimir Rotim

od 05.03. do 07.05.

16.00-17.30

S1

Ksaver 209, Dvorana 303

Anatomija (V)

Krešimir Rotim

od 05.03. do 07.05.

17.30-19.00

S2

Ksaver 209, Dvorana 303

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Komunikacijske vještine (P)

Lada Perković

Zrinka Pukljak Iričanin

08.00-10.15

Ksaver 196a, Dvorana 405

Razvojna psihologija (P)

Mirna Kostović Srzentić

10.30-12.45

Ksaver 196a, Dvorana 403

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović

do 21.05.

13.45-16.00

Klinika za dječje bolesti,

Klaićeva 16,

Velika predavaona

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kineziologija (P)

Ivan Jurak

08.00-10.15

Ksaver 196a, Dvorana 404

 Razvojna psihologija (V)

Mirna Kostović Srzentić

od 07.03.

10.30-12.45

RT2

Ksaver 209, Dvorana 304

Metode procjene u radnoj terapiji (P)

Andreja Bartolac  

do 21.03.

13.30-15.45

Ksaver 196a,

Dvorana 405

Anatomija (P)

Krešimir Rotim

do 25.04.

16.00-17.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Metode procjene u radnoj terapiji (S)

 Andreja Bartolac

od 09.05.

13.00-15.15

RTS1

Ksaver 196a,

Dvorana 405, osim 09.05. ZVU, Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Metode procjene u radnoj terapiji (S)

 Andreja Bartolac

od 09.05.                       

15.30-17.45

RTS2

Ksaver 196a,

Dvorana 405, osim 09.05. Amfiteatar, Mlinarska bb

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove radne terapije (V)

Claire Sangster Jokić

od 21.05. do 11.06.

08.45-10.15

RT3

Ksaver 209,

Dvorana 209

Kineziologija (V)

Ivan Jurak

od 15.03.

09.30-11.00

RT2

Ksaver 209, Dvorana 210

Komunikacijske vještine (V)

Lada Perković

09.30-11.00

RT1

Ksaver 209, Dvorana 304

Komunikacijske vještine (V)

Lada Perković

11.20-12.50

RT2

Ksaver 209, Dvorana 304

Komunikacijske vještine (V)

Lada Perković

13.00-14.30

RT3

Ksaver 209, dvorana 304
osim 19.i 26.04.- Ksaver 209, dvorana 209

Razvojna psihologija (V)

  Mirna Kostović Srzentić                                                  od 08.03.

10.30-12.45

RT3

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Razvojna psihologija (V)

Mirna Kostović Srzentić

od 08.03.

13.00-15.15

RT1

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Claire Sangster Jokić, Andreja Bartolac

od 01.03.

13.00-14.30

RT2

Ksaver 196a

Dvorana 404

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Claire Sangster Jokić, Andreja Bartolac

od 01.03.

14.30-16.00

RT3

Ksaver 196a

Dvorana 404

Ortopedija (P)

Miljenko Franić, Mislav Ćimić, Tomislav Čengić

do 29.03.

16.00 – 18.30

Ksaver 196a,

Dvorana 405

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Claire Sangster Jokić, Andreja Bartolac

od 12.04.

16.15-17.45

RT1

Ksaver 196a

Dvorana 404

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Stručna praksa I

Andreja Bartolac

od 09.03. do 18.05.

08.00 – 12.00

prema dodatnom rasporedu 

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Claire Sangster Jokić, Andreja Bartolac

od 02.03. do 23.03.

14.00-15.30

RT1

Ksaver 209, Dvorana 305

Reumatologija (P)

Nataša Kalebota, Dubravka Bobek

do 13.04.

16.00 – 18.30

Ksaver 196a,  Dvorana 404

NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u ponedjeljak 26. veljače 2018., osim ako u rasporedu navedeno drugačije, a završava 15. lipnja 2018. godine.

 

Voditelj Studija radne terapije:
dr.sc. Ozren Rađenović

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vožnje autobusa za stručnu praksu/kliničke vježbe u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice možete pogledati ovdje.

Raspored održavanja Stručne prakse I možete pogledati ovdje.