Posljednja izmjena: 04.03.2020. 14:22

RASPORED NASTAVE 2. SEMESTRA DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA, AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove radne terapije (P)

Dubravka Šimunović

08.00-10.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove radne terapije (V)

Dubravka Šimunović

od 24.02. do 27.04., I 08.06.

Claire Sangster Jokić

od 04.05. do 01.06.

10.30-12.00

RT1

Ksaver 209, dvorana 333

Kineziologija (V)

Ivan Jurak  od 02.03.

11:30 – 13:00

RT2

Ksaver 209, dvorana 305

Osnove radne terapije (V)

Dubravka Šimunović

od 24.02. do 27.04., I 08.06.

Claire Sangster Jokić

od 04.05. do 01.06.

12.00-13.30

RT3

Ksaver 209, dvorana 333

Osnove radne terapije (V)

Dubravka Šimunović

od 24.02. do 27.04., I 08.06.

Claire Sangster Jokić

od 04.05. do 01.06..

13.30-15.00

RT2

Ksaver 209, dvorana 333

20.04. dvorana 323

Anatomija (V)     RT1

Krešimir Rotim

09.,16.,23.i 30.03.,  27.04. i 04.05

02.03.   16.00-16.45

20.04    14.00-15.30

16.00-17.30

RT1

Ksaver 209,

dvorana 333

Anatomija (V)    RT2

Krešimir Rotim

            09.,16.,23.i 30.03.,  27.04. i 04.05

02.03.   16.45.-17.30

 20.04    15.30-17.00

17.30.-19.00  

RT2

Ksaver 209,

dvorana 333

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Komunikacijske vještine (P)

Lada Perković

Zrinka Pukljak Iričanin

 

08.00-10.15

Ksaver 209, dvorana 303

Razvojna psihologija (P)

Mirna Kostović Srzentić

od 25.02 do 31.03

10.30-12.45

Ksaver 196a, dvorana 405

Pedijatrija (P)

Vlasta Đuranović

13.45-16.00

Klinika za dječje bolesti,

Klaićeva 16,

Velika predavaona

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

                          Kineziologija (P)

Ivan Jurak

 od 26.02. do 21.05.

08.00-10.15

Ksaver 196

Dvorana 405

 Razvojna psihologija (V)

Mirna Kostović Srzentić

od 04.03 do 03.06.

10.30-12.45

RT2

Ksaver 209, dvorana 333

Metode procjene u radnoj terapiji (P)

Andreja Bartolac    od 26.2.-1.4.

13.30-15.45

Ksaver 196a, dvorana 405

        Metode procjene u radnoj terapiji (S)

 Andreja Bartolac   od 08.04

    13.00-15.15

         RTS1

Ksaver 196a, dvorana 405

Metode procjene u radnoj terapiji (S)

 Andreja Bartolac    od 13.5.                        

15.30-17.45

RTS2

Ksaver 196a, dvorana 405

                             Anatomija (P)

Krešimir Rotim

              26.02. od 16.00-16.45

    04. i 18. 03. od 16.00-17.30

              11.03.od 18.30-20.00

              25.03. od 16.00-19.00

              22.04. od 17.00-20.00

    26.02. 16.00-16.45  4.i 18.03.16.00-17.30

    11.03.18.30.-20.00

    25.03.16.00-19.00

    22.04.17.00-20.00

 Ksaver 196 dvorana 401/402

 

      22.04. Mlinarska dv.2

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

              Komunikacijske vještine (V)

                        Lada Perković

09.30-11.00

RT1

Ksaver 196a, dvorana 331

Komunikacijske vještine (V)

Lada Perković

11.20-12.50

RT2

Ksaver 196a, dvorana 403

Komunikacijske vještine (V)

Lada Perković

13.00-14.30

RT3

Ksaver 209, dvorana 323

Razvojna psihologija (V)

  Mirna Kostović Srzentić 

od 05.03. do 04.06.

10.30-12.45

RT3

Ksaver 209, dvorana 332

Razvojna psihologija (V)

Mirna Kostović Srzentić

od 05.03. do 04.06.

13.15-15.30

RT1

Ksaver 209, dvorana 332

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Claire Sangster Jokić, Andreja Bartolac

11.30-13.00

RT1

Ksaver 209, dvorana 331

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Claire Sangster Jokić, Andreja Bartolac

13.00-14.30

RT2

Ksaver 209, dvorana 331

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Claire Sangster Jokić, Andreja Bartolac

14.30-16.00

RT3

Ksaver 209, dvorana 331

Ortopedija (P)

Miljenko Franić,, Čimić, Dokuzović

05. i 19.03. i 16. i 30.04.

16.00 – 18.15

Ksaver 196a, dvorana 404

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Stručna praksa I

Andreja Bartolac

od 06.03.

08.15 – 12.00

prema dodatnom rasporedu

(vanjska radilišta)

Kineziologija (V)

Ivan Jurak

od 06.03.

13.00-14.30

RT1

Ksaver 209                               Dvorana 305

OSIM 03.04. Mlinarska cesta 38, dvorana 332

Kineziologija (V)

Ivan Jurak

od 06.03.

14.30-16.00

RT3

Ksaver 209                               Dvorana 305

OSIM 03.04. Ksaver 209, dvorana 332

Reumatologija (P)

Luciana Mijačika

Od 06.03.- 03.04

16.00 – 18.15

Ksaver 196a, dvorana 404

NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u ponedjeljak 24. veljače 2020.,a završava 10. lipnja 2020. godine.

Raspored grupa i radilišta za kolegij Stručna praksa I možete vidjeti ovdje.

 

v.d. Voditeljica Studija radne terapije

Tatjana Njegovan Zvonarević