Posljednja izmjena: 15.01.2019. 15:26

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE

Akademska godina 2018. / 2019.
I.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživanja i statistike (P)

Damir Lučanin od 15.10.

08.00-10.15

Mlinarska 38, dvorana 5

Bioetika u radnoj terapiji (P)

Vjeročka Đopar od 15.10. do 12.11.

10.15-12.30

Mlinarska 38, dvorana 5

Bioetika u radnoj terapiji (S)

Vjeročka Đopar od 19.11.

10.15-12.30

RTS1

Mlinarska 38, dvorana 5

Fiziologija (V)

Ivna Kocijan od 10.12.

13.00-15.15

RT1

Mlinarska 38, dvorana 8

Osnove biomehanike (P)

Ozren Rađenović od 15.10. do 03.12

13.00-14.30

Mlinarska 38, dvorana 5

Osnove istraživanja i statistike (V)

Janko Babić od 15.10.

15.00-16.30

RT2

Ksaver 209,dvorana 209

Anatomija (P)

Krešimir Rotim od 15.10. do 21.10.

16.45-18.15

 

Ksaver 196a,

dvorana 401/402

Anatomija (V)

Domagoj Gajski samo 29.10. 

18.30-20.00

RTS2

Ksaver 209, dvorana 303

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kirurgija (P)

izborni

Duje Kovačević, od 06.11.

08.30-10.00

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

Metode procjene u radnoj terapiji (P)

Andreja Bartolac od 06.11.

10.45-13.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove biomehanike (V)

Ozren Rađenović od 23.10.

13.10-14.30

RT3

Ksaver 209, dvorana 305

Psihijatrija (P)

Lana Mužinić Marinić

15.30-17.00

KBD DUBRAVA

Av. G. Šuška 6

Klinika za psihijatriju

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (V)

Ivna Kocijan od 12.12.

09.30-11.45

RT2

Mlinarska 38, dvorana 8

Bioetika u radnoj terapiji (S)

 Vjeročka Đopar od 31.10.

10.30-12.45

RTS2

Mlinarska 38, dvorana 5

Osnove istraživanja i statistike (V)

Janko Babić od 17.10.

11.00-12.30

RT1

Mlinarska 38,

seminarska dvorana

Interna medicina (P)

Marko Duvnjak do 14.11.

12.45-15.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Fiziologija (P)

Ivna Kocijan od 21.11.

12.45-15.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Fiziologija (V)

Ivna Kocijan od 12.12.

15.15-17.30

RT3

Mlinarska 38, dvorana 8

Engleski jezik (S)

Šilović od 03.10. do 19.12.

15.15-17.30

Ksaver 209, dvorana 209

Njemački jezik (S) – izborni

Sanda Marjanović od 10.10

15.45-17.15

Ksaver 209, dvorana 112

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove biomehanike (V)

Ozren Rađenović od 25.10.

08.00-09.30

RT1

Ksaver 209,

dvorana 215

09.30-11.00

RT2

Osnove radne terapije (V)

Claire Sangster Jokić od 11.10.

09.30-11.00

RT1

Ksaver 209,

dvorana 210

11.00-12.30

 RT2

12.30-14.00

RT3

Metode procjene u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac od 04.10.

09.30-11.00

RT3

Ksaver 209,

dvorana 305

11.00-12.30

RT1

12.30-14.00

RT2

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Domagoj Gajski 12.10.-25.01.

08.00-09.30

RTS1

Ksaver 209,dvorana 303

Osnove istraživanja i statistike (V)

Janko Babić od 19.10.

08.00-09.30

RT3

Ksaver 209, dvorana 209

Anatomija (V)

Domagoj Gajski 12.10.-25.01.

09.30-11.00

RTS2

Ksaver 209,dvorana 303

Metode odgoja i obrazovanja (V) izborni

Melita Rukavina

09.45-11.15

RTiz1

Ksaver 209, dvorana 210

11.15-12.45

RTiz2

 NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u utorak 02. listopada 2018.,osim ako u rasporedu navedeno drugačije, a završava 26. siječnja 2019. godine.

v.d. voditelja Studija radne terapije:
dr.sc. Ozren Rađenović

Popis studenata i raspored po grupama možete pogledati ovdje.