Posljednja izmjena: 19.04.2018. 12:50

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE

IV. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 05.03. do 16.04.

08.15-12.00

CeDePe

Zahradnikova 12

prema dodatnom rasporedu

Radna terapija kod neurorazvojnih i neuroloških oštećenja (P)

Vjeročka Đopar, Pulić, Bartolac

do 23.04.

13.30-15.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 07.05.

13.00-15.15

RTS1

Ksaver 196a, dvorana 404

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 07.05.

15.15-17.30

RTS2

Ksaver 196a, dvorana 404

Ergonomija u radnoj terapiji (P)

Jagoda Bodić, Bartolac, Jurak, Rađenović, Rukavina

od 05.03. do 30.04.

16.00-19.15

Ksaver 196a, dvorana 404

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (P)

Tatjana Njegovan Zvonarević

od 20.03. do 17.04.

13.00-15.15

Ksaver 196a,

Dvorana 404

Specijalne teme u radnoj terapiji  (izborni) (V)

Tatjana Njegovan Zvonarević

od 24.04. do 15.05.

13.00-16.45

RTst1

Ksaver 209

Dvorana 305

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (V)

Tatjana Njegovan Zvonarević

od 22.05. do 05.06.

13.00-16.45

RTst2

Ksaver 209

Dvorana 305

Radna terapija kod neurorazvojnih i neuroloških oštećenja (S)

Claire Sangster Jokić

10.04.- 24.04.

13.00-16.45

RTS2

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 6

Radna terapija kod neurorazvojnih i neuroloških oštećenja (S)

Claire Sangster Jokić

08.05.- 22.05.

13.00-16.45

RTS1

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 6

Radna terapija kod oštećenja mišićno-koštanog sustava (P)

Marina Abramović, do 15.05.

od 22.05. Ugarković

17.15-18.45

Božidarevićeva do 15.05.

od 22.05. ZVU od 17.00-19.15 = Ksaver 196a, dvorana 404

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

14.03.-02.05.

08.00-12.00

Ksaver 209

Dvorana 305

Osnove fizioterapije (P)

Gordana Grozdek Čovčić

od 28.03. do 23.05.

13.00-14.30

Do 09.05. – Ksaver 196a,

Dvorana 405
16. I 23. 05. – Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove fizioterapije (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 28.03. do 23.05.

14.30–16.00

 grupe prema dodatnom rasporedu

Do 09.05. – Ksaver 196a,

Dvorana 405
16. I 23. 05. – Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove fizioterapije (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 28.03. do 23.05.

16.15-17.45

grupe prema dodatnom rasporedu

Do 09.05. – Ksaver 196a,

Dvorana 405
16. I 23. 05. – Ksaver 196a, dvorana 403

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radni terapeut u timu (izborni) (V)

Vjeročka Đopar

od 15.03. do 29.03.

08.00-12.30

RTrtt

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 3

Kreativni procesi u radnoj terapiji (P)

Dubravka Šimunović

do 05.04.

13.00-15.15

Ksaver 196a,

Dvorana 403

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Anka Vuković

od 15.03. do 03.05.

15.15-17.30 RT1

17.30-19.45 RT2

Ksaver 209, dvorana 209

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

od 10.05.

 

16.45-19.00 RT1

 

 

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

od 31.05.

16.45-19.00 RT2

 

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radni terapeut u timu (izborni) (P)

Vjeročka Đopar

do 30.03.

08.00-10.15

Ksaver 209, dvorana 305

Ergonomija u radnoj terapiji (P)

Andreja Bartolac

02., 09., 16.03.

14.00-16.15 

 

Ksaver 196a,

Dvorana 405

Neurofacilitacijska terapija (P)

Gordana Grozdek Čovčić

od 13.04 do 27.04. i 25.05.

13.30 -16.45

Ksaver 196a,

Dvorana 405

Neurofcilitacijska terapija (V)

Mirjana Telebuh

 

10.30 -13.30/

09.00 -13.30/

09.00-12.45

 

Ksaver 196a,

Kabinet vještina

prema dodatnom rasporedu

Neurofcilitacijska terapija (V)

Gordana Grozdek Čovčić

 

09.00 – 12.45

Ksaver 196a,

Kabinet vještina

prema dodatnom rasporedu

Neurofcilitacijska terapija (V)

Zdravko Maček

04.05., 11.05., 18.05

08.00 – 12.30

14.00 – 17.00

 

Ksaver 196a,

Kabinet vještina

prema dodatnom rasporedu

NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u ponedjeljak 26. veljače 2018., osim ako u rasporedu navedeno drugačije, a završava 15. lipnja 2018. godine.

  Stručna praksa II započinje u tjednu od 09.04., prema dodatnom rasporedu.

 

Voditelj Studija radne terapije:
dr.sc. Ozren Rađenović

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbovne nastave iz kolegija Neurofacilitacijska terapija možete pogledati ovdje.

Raspored održavanja nastave izbornog kolegija Osnove fizioterapije pogledajte ovdje.

Raspored održavanja kliničke vježbovne nastave pogledati ovdje.

Raspored održavanja vježbovne nastave stručne prakse II možete pogledati ovdje.