Posljednja izmjena: 29.05.2019. 14:47

RASPORED NASTAVE 4. SEMESTRA DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA

 

Akademska godina 2018./2019.

IV. semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 04.03. do 15.04.

08.15-12.00

CeDePe

Ivane Lang 2-4, Sesvete/Novi Jelkovec

prema dodatnom rasporedu

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (P)

Vjeročka Đopar, Edina Pulić

od 15.04.

13.15-15.30

Mlinarska cesta 38,

dvorana 5

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 06.05.

13.15-15.30

RTS1

Ksaver 209,

dvorana 210

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 06.05.

15.30-17.45

RTS2

Ksaver 209,

dvorana 305

Ergonomija u radnoj terapiji (P)

Jagoda Bodić, Bartolac, Jurak, Rukavina

do 29.04.

16.00-19.15

Ksaver 209,

dvorana 209

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 05.03. do 16.04.

08.15-12.00

CeDePe

Ivane Lang 2-4, Sesvete/Novi Jelkovec

prema dodatnom rasporedu

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (P)

Edina Pulić

od 26.02. do 26.03.

13.15-15.30

Ksaver 209,

kabinet 305

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (S)

Claire Sangster Jokić

02.04.- 16.04.

13.15-17.00

RTS2

Mlinarska cesta 38,

Seminarska dvorana

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (S)

Claire Sangster Jokić

07.05.- 21.05.

12.30-16.15

RTS1

12.30-14.00-ZVU, dvorana 5

14.00-16.15-ZVU, seminarska dvorana

Radna terapija kod oštećenja mišićno-koštanog sustava (P)

Marina Abramović, do 14.05.

od 21.05. Ugarković

17.00-19.15

Božidarevićeva do 15.05.

Od 21.05. Mlinarska cesta 38,

dvorana 4, ali od 16.30-18.45

       

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 06.03. do 07.04.

08.00-12.00

Ksaver 209

Kabinet vještina RT 305

Osnove fizioterapije (izborni) (P)

Gordana Grozdek Čovčić

od 10.04. do 05.06.

13.00-14.30

Ksaver 209,

dvorana 210

Osnove fizioterapije (izborni) (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 10.04. do 05.06.

14.45–16.15

 grupe prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209,

Kabinet vještina RT 305

Osnove fizioterapije (izborni) (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 10.04. do 05.06.

16.15-17.45

grupe prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209

Kabinet vještina RT 305

Znakovni jezik (izborni) (P i V)

Sanja Tarczay

od 27.02. do 03.04.

14.00 – 17.00

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Medulićeva 34

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radni terapeut u timu (izborni) (P i V)

Vjeročka Đopar

od 14.03. do 28.03. (P)

od 11.04. do 02.05. (V)

08.00-12.30

RTrtt

14.03.-ZVU, Seminarska dvorana

21. i 28.03.,Amfiteatar, Mlinarska 34

04.04.-Ksaver 196a, dvorana 404

11.04.-02.05. ZVU, dvorana 6

 

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (V)

Tatjana Njegovan Zvonarević

04.04.

08.45-12.30

Mlinarska cesta 38,

Seminarska dvorana

Kreativni procesi u radnoj terapiji (S)

Dubravka Šimunović

od 28.02.do 28.03.

13.00-15.15

RTS1

Ksaver 196a,

dvorana 405

Kreativni procesi u radnoj terapiji (S)

Dubravka Šimunović

od 28.02.do 28.03.

15.15-19.45

RTS2

Ksaver 196a,

dvorana 405

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Anka Vuković

od 28.03. do 16.05.

13.00-15.15 RT1

15.15-17.30 RT2

Ksaver 209

Kabinet vještina RT 305

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

od 02.05. do 16.05.

 

16.45-19.00 RT1

 

Mlinarska cesta 38,

dvorana 7

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

od 23.05. do 06.06.

16.45-19.00 RT2

Mlinarska cesta 38,

dvorana 7

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (V)

Tatjana Njegovan Zvonarević

22., i 29.03.

13.30-17.15

Ksaver 209, dvorana 209

Neurofacilitacijska terapija (P)

Gordana Grozdek Čovčić

 od 01.03.

13.30 -16.45

Ksaver 209, dvorana 209

Neurofcilitacijska terapija (V)

Mirjana Telebuh

09.00-13.30

Ksaver 209,  

Kabinet vještina 305

prema dodatnom rasporedu

Neurofcilitacijska terapija (V)

Gordana Grozdek Čovčić

09.00 – 12.45

Ksaver 209,

Kabinet vještina 210

prema dodatnom rasporedu

Neurofcilitacijska terapija (V)

Zdravko Maček

08.00 – 12.30

14.00 – 17.00

 

Ksaver 209,

Kabinet vještina 209 i 305

prema dodatnom rasporedu

NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u ponedjeljak 25. veljače 2019., osim ako u rasporedu navedeno drugačije, a završava 14. lipnja 2019. godine.

Stručna praksa II započinje u tjednu od 27.05., prema dodatnom rasporedu.

 

Voditelj Studija radne terapije:

Ozren Rađenović

Popis studenata možete pogledati ovdje.

 

Raspored vježbi iz kolegija Neurofacilitacijska terapija možete pogledati ovdje.

Raspored održavanja nastave iz kolegija Osnove fizioterapije možete pogledati ovdje.

Raspored održavanja kliničke vježbovne nastave možete pogledati ovdje.

Raspored održavanje vježbi, Stručna praksa II, možete pogledati ovdje.