Posljednja izmjena: 03.03.2020. 10:20

RASPORED NASTAVE 4. SEMESTRA DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA, AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 09.03. do 29.04.

08.15-12.00

CeDePe

Ivane Lang 2-4, Sesvete/Novi Jelkovec

prema dodatnom rasporedu

Ergonomija u radnoj terapiji (P)

Bodić, Bartolac

24.2.-16.3.

13.15-15.30

Ksaver dv 404

 

09.03. dv 405

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (P)

Vjeročka Đopar, Edina Pulić

od 23.03.- 27.04

13.15-15.30

Ksaver 196a, dvorana 404

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 04.05.

13.15-15.30

RTS1

Ksaver 196a, dvorana 404

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 04.05.

15.30-17.45

RTS2

Ksaver 196a, dvorana 404

Ergonomija u radnoj terapiji (P)

Jagoda Bodić, Bartolac, Jurak, Rukavina

do 27.04

16.00-19.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

11.05. i 18.05. i 25.05.   

17.00 -19.15.

RT3

Mlinarska cesta 38, dv. 124

 

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 09.03. do 29.04.

08.15-12.00

CeDePe

Ivane Lang 2-4, Sesvete/Novi Jelkovec

prema dodatnom rasporedu

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (S)

Claire Sangster Jokić

21.04.-05.05.

12.30-16.15

RTS2

OSIM 28.04. od 12.45-16.30

Ksaver 209, dvorana 323

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (S)

Claire Sangster Jokić

12.05.- 26.05.

12.30-16.15

RTS1

Ksaver 209, dvorana 323

Radna terapija kod oštećenja mišićno-koštanog sustava (P)

M. Abramović, I. Ugarković,

od 03.03.-12.05.

17.30-19.45

Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala,

Božidarevićeva 11

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 11.03. do 29.04.

08.00-12.00

 Ksaver 209,

Dvorana 331

Osnove fizioterapije (izborni) (P)

Gordana Grozdek Čovčić

od 08.04. do 10.06.

12.45-14.15

Ksaver 209,

dvorana 321

Osnove fizioterapije (izborni) (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 08.04. do 10.06.

14.15–15.45

 grupe prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209,

Dvorana 332

Osnove fizioterapije (izborni) (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 08.04. do 10.06.

15.45-17.15

grupe prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209,

Dvorana 332

Znakovni jezik (izborni) (P)

Sanja Tarczay

26.02-25.03. RT1 (V)

14.00 – 16.15

 

16.30 – 18.45

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Medulićeva 34

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

29.04-13.05.RT1

20.05.-03.06.RT2

17.00 – 19.15

Mlinarska cesta 38, dv. 124

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radni terapeut u timu (izborni) (P i V)

Vjeročka Đopar

od 27.02. do 26.03. (P)

 02.04. (V)

08.00-10.15

 

Ksaver 209,

              Dvorana 333

Kreativni procesi u radnoj terapiji (S)

Dubravka Šimunović

od 27.02.do 19.03.

13.00-16.00

RTS1

Ksaver 196a, dvorana 403

Kreativni procesi u radnoj terapiji (S)

Dubravka Šimunović

od 27.02.do 19.03.

16.00 -19.00

RTS2

Ksaver 196a, dvorana 405

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Anka Vuković

od 26.03. do 21.05.

13.15-15.30 RT1

Ksaver 209, dvorana 334

15.30-17.45 RT2

Ksaver 209, dvorana 332

17.45-20.00 RT3

Ksaver 209, dvorana 332

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radni terapeut u timu (izborni)   (V)

Vjeročka Đopar

28.02.,  06, 13. i 27.03.

08.00-10.15

Ksaver 209, dvorana 323

Neurofacilitacijska terapija (P)

Gordana Grozdek Čovčić

28.02.,06., 13.i 27.03.

13.30 -16.30

Ksaver 209, dvorana 301

Neurofcilitacijska terapija (V)

Mirjana Telebuh

10.30 – 13.30

28.02.,06. i 13.03.

09.00 – 13.30.

03.04.,29.05, 05.06.

prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209, dvorana 322

Neurofcilitacijska terapija (V)

Gordana Grozdek Čovčić

27.03., 03.04., 15., 22. i 29.05, 05.06

     10.30-13.30

        27.03

09.00 – 12.45

03.04.,15.,22. I 29.05.,05.06.

prema dodatnom rasporedu

dvorana 322,321,323

Neurofcilitacijska terapija (V)

Zdravko Maček

08.05.- 22.05.

08.00 – 12.30

13.30 – 16.30

 

prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209, dvorana 322

Znakovni jezik (izborni)  (V)

Sanja Tarczay

28.02-27.03.RT2

03.04-22.05.RT3

17.00-19.15

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Medulićeva 34

NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u ponedjeljak 24. veljače 2020.,a završava 10. lipnja 2020. godine.

v.d. Voditeljica Studija radne terapije

Tatjana Njegovan Zvonarević

Raspored vježbi u praktikumu IV. semestra pogledajte ovdje.

Raspored nastave po temama i terminima za OFT možete vidjeti ovdje.