Posljednja izmjena: 19.02.2019. 10:40

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA RADNE TERAPIJE

Akademska godina 2018. / 2019.
IV. 
semestar

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 04.03. do 15.04.

08.15-12.00

CeDePe

Zahradnikova 12 (Sloboština)

prema dodatnom rasporedu

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (P)

Vjeročka Đopar, Edina Pulić

od 15.04.

13.15-15.30

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 5

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 06.05.

13.15-15.30

RTS1

Ksaver 209,

dvorana 210

Ergonomija u radnoj terapiji (S)

Andreja Bartolac

od 06.05.

15.30-17.45

RTS2

Ksaver 209,

dvorana 305

Ergonomija u radnoj terapiji (P)

Jagoda Bodić, Bartolac, Jurak, Rukavina

16.00-19.15

Ksaver 209,

dvorana 209

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 05.03. do 16.04.

08.15-12.00

CeDePe

Zahradnikova 12 (Sloboština)

prema dodatnom rasporedu

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (P)

Edina Pulić

od 26.02. do 26.03.

13.15-15.30

Ksaver 209,

dvorana 305

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (S)

Claire Sangster Jokić

02.04.- 16.04.

13.15-17.00

RTS2

Mlinarska cesta 38,

Seminarska dvorana

Radna terapija u neurorazvojnoj i neurološkoj rehabilitaciji (S)

Claire Sangster Jokić

07.05.- 21.05.

12.30-16.15

RTS1

12.30-14.00-ZVU, dvorana 5

14.00-16.15-ZVU, seminarska dvorana

Radna terapija kod oštećenja mišićno-koštanog sustava (P)

Marina Abramović, do 14.05.

od 21.05. Ugarković

17.00-19.15

Božidarevićeva do 15.05.

Od 21.05. Mlinarska cesta 38,

Dvorana 4, ali od 16.30-18.45

       

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Ergonomija u radnoj terapiji (V)

Andreja Bartolac

od 06.03. do 07.04.

08.00-12.00

Ksaver 209

Kabinet vještina RT 305

Osnove fizioterapije (izborni) (P)

Gordana Grozdek Čovčić

od 10.04. do 05.06.

13.00-14.30

Ksaver 209,

Dvorana 210

Osnove fizioterapije (izborni) (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 10.04. do 05.06.

14.45–16.15

 grupe prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209,

Dvorana 305

Osnove fizioterapije (izborni) (V)

Gordana Grozdek Čovčić

od 10.04. do 05.06.

16.15-17.45

grupe prema dodatnom rasporedu

Ksaver 209

Kabinet vještina RT 305

Znakovni jezik (izborni) (P i V)

Sanja Tarczay

od 27.02. do 03.04.

14.00 – 17.00

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Medulićeva 34

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radni terapeut u timu (izborni) (V)

Vjeročka Đopar

od 15.03. do 29.03.

08.00-12.30

RTrtt

Mlinarska cesta 38,

Seminarska dvorana

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (V)

Tatjana Njegovan Zvonarević

04.04.

08.45-12.30

Mlinarska cesta 38,

Seminarska dvorana

Kreativni procesi u radnoj terapiji (S)

Dubravka Šimunović

od 28.02.do 28.03.

13.00-15.15

RTS1

Ksaver 196a,

Dvorana 405

Kreativni procesi u radnoj terapiji (S)

Dubravka Šimunović

od 28.02.do 28.03.

15.15-19.45

RTS2

Ksaver 196a,

Dvorana 405

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Anka Vuković

od 04.04. do 23.05.

13.00-15.15 RT1

15.15-17.30 RT2

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 6

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

od 02.05. do 16.05.

 

16.45-19.00 RT1

 

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

Kreativni procesi u radnoj terapiji (V)

Irena Vitaljić

od 23.05. do 06.06.

16.45-19.00 RT2

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Radni terapeut u timu (izborni) (P)

Vjeročka Đopar

do 30.03.

10.45-13.00

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 7

Specijalne teme u radnoj terapiji (izborni) (V)

Tatjana Njegovan Zvonarević

22., i 29.03.

13.30-17.15

Ksaver 209, dvorana 209

Neurofacilitacijska terapija (P)

Gordana Grozdek Čovčić

 od 01.03.

13.30 -16.45

Ksaver 209, dvorana 209

Neurofcilitacijska terapija (V)

Mirjana Telebuh

09.00-13.30

Ksaver 209,  

Kabinet vještina 305

prema dodatnom rasporedu

Neurofcilitacijska terapija (V)

Gordana Grozdek Čovčić

09.00 – 12.45

Ksaver 209,

Kabinet vještina 210

prema dodatnom rasporedu

Neurofcilitacijska terapija (V)

Zdravko Maček

08.00 – 12.30

14.00 – 17.00

 

Ksaver 209,

Kabinet vještina 209 i 305

prema dodatnom rasporedu

 

NAPOMENA: Nastava po priloženom rasporedu počinje u ponedjeljak 25. veljače 2019., osim ako u rasporedu navedeno drugačije, a završava 14. lipnja 2019. godine.

Stručna praksa II započinje u tjednu od 08.04., prema dodatnom rasporedu.

Voditelj Studija radne terapije:

Ozren Rađenović

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Ergonomija u radnoj terapiji možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Neurofacilitacijska terapija možete pogledati ovdje.