Posljednja izmjena: 26.02.2019. 9:06

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA

 

Akademska godina 2018. / 2019.
II. 
semestar

PONEDJELJAK

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

8,15-12,45

3. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

10,30-12,45

1.     grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

 

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

13,00-15,15

2. grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

 

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić. prof.v.š.

 

13,00-15,15

3. grupa

 (od 1. 4.2019.)

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

Fizika (V)****

Dalibor Perković, prof.

13,15-14,45

2. i 4. grupa

Ksaver 209,

Dvorana 304

 

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

13,15-17,45

1.grupa

(25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3.2019.)

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

Fizika (P+V)

Marko Šušak, prof.

15,30-17,45

(POČINJE 1.4.2019.)

Ksaver 196a, dvorana 404

 

UTORAK

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Mikrobiologija i parazitologija (P)

dr.sc. Ivana Lukšić

dr.sc. Mirjana Šimić

8,15-9,45

Rockeffelerova 2, amfiteatar,

osim 12.03 i 19.03 kada nema predavanja

 

Informatika (P)

dr.sc. Marijan Erceg

10,30-12,45

26.02. Mlinarska BB, amfiteatar,

od 05.03. Mlinarska cesta 38,

dvorana 3

 

Kemija (P)

dr.sc. Irena Kereković

13,00-15,15

26.02. i 05.03. Mlinarska cesta 38, dvorana 2,

od 12.03. – Mlinarska BB, amfiteatar

 

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

15,30-20,00

1.grupa

(26.2., 5.3., 14.5.,21.5., 28.5., 4.6., 11.6.)

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

Informatika (V)**

Mario Somek, dipl.ing.

15,15-17,30

2.     grupa

Ksaver 209,

Dvorana 304

 

Informatika (V)**

Mario Somek, dipl.ing.

17,45-20,00

3. grupa

Ksaver 209,

Dvorana 304

 

Informatika (V)**

Domagoj Caban, mag.med.lab.diagn.

17,45-20,00

1.     grupa

(od 26.3. do 7.5.)

 

 

 

 

Dvorana 8,

Mlinarska cesta 38

 

 

SRIJEDA

 

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

8,15-12,45

5. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

Mikrobiologija i parazitologija (V)

 

8,00-10,15

1.grupa

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, mala dvorana (vježbaona)

 

Mikrobiologija i parazitologija (V)

 

10,30-12,45

2.grupa

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, mala dvorana (vježbaona)

 

Biologija (P)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić, prof.v.š.

 

13,00-15,15

(POČINJE 6.3.)

 

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

osim 20.3. – amfiteatar Mlinarska 34

od 08.05. Mlinarska cesta 38,

dvorana 3

 

Mikrobiologija i parazitologija (V)

 

15,30-17,45

3.grupa

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, mala dvorana (vježbaona)

 

Informatika (V)**

Domagoj Caban, mag.med.lab.diagn.

17,45 – 20.00

1.     grupa

(22.5.,29.5.,5.6.,12.6.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

 

 

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić, prof.v.š.

 

15,30-17,45

1.grupa

(od 3. travnja)

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

ČETVRTAK

PREDMET

 

MJESTO

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

9,45-12,00

3. grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8, osim 02.,09. i 16.05. (nema slobodne dvorane)

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

12,15-14,30

4.grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8, osim 02.,09. i 16.05. (nema slobodne dvorane)

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

8,15-12,45

2. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Fiziologija (P)

dr.sc. Boris Božić

dr.sc. Ivna Kocijan

15,30-17,45

 

Mlinarska cesta BB, amfiteatar

Engleski jezik

Petar Režić, prof.

18,00-20,15

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (S)

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

8,15-10,30

1. grupa

Mlinarska cesta 38

Dvorana 4

Kemija (S)

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

10,45-13,00

2. grupa

Mlinarska cesta 38

Dvorana 4

Biologija (P)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić, prof.v.š.

13,00-14,30

(8. i 15.3.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić, prof.v.š.

 

8,30-10,45

4.grupa

 (od 5. travnja)

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić, prof.v.š.

 

11,00-13,15

2.grupa

 (od 5. travnja)

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum),

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dipl.ing.

15,00-19,30

4. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

Fizika (V)****

Dalibor Perković, prof.

14,30-17,30

1. i 3. grupa

Ksaver 209,

Dvorana 304

Opća ekologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić, prof.v.š.

 

terenske vježbe

 

Napomene:

Nastava počinje 25. veljače, a završava 14. lipnja 2019.

Nastava se održava tijekom dodatnog proljetnog ispitnog roka (8. – 12. 04. 2019.)

 

*Vježbe iz Kemije počinju u prvom tjednu nastave (od 25. veljače).

**Vježbe iz Informatike počinju u prvom tjednu nastave (od 25. veljače). Prva vježbovna grupa imat će organiziran još jedan dodatni termin nastave, koji će biti naknadno objavljen.

***Vježbe iz Fiziologije počinju u drugom tjednu nastave (od 4. ožujka). 1. travnja grupa 1 imat će vježbe iz Fiziologije od 8.15-10.30, dvorana 8, a grupa 2 umjesto termina u ponedjeljak 1. travnja, imat će vježbe u petak 5.4. od 8.15-10.30 h, dvorana 8.

****Vježbe iz Fizike počinju u prvom tjednu nastave s drugom vježbovnom grupom. Svaki tjedan na redu je iduća vježbovna grupa.

Početak nastave iz Opće ekologije bit će objavljen naknadno. Terenske vježbe iz kolegija Opća ekologija održavat će se u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

 

  • Na vježbama iz Mikrobiologije i Informatike studenti su podijeljeni u tri vježbovne grupe (1. GRUPA OD MATEA ALIĆ DO FRAN ANTE KRCE; 2. GRUPA OD IVA KULAŠ DO SARA PERVAN; 3. GRUPA OD JAKOV PRALAS DO LUCIJA ŽIGANTE).

 

  • Na vježbama iz Fiziologije, Biologije i Fizike studenti su podijeljeni u četiri vježbovne grupe (1. GRUPA OD MATEA ALIĆ DO ANTONIA KAPETANOVIĆ; 2. GRUPA OD KRISTINA KLARIĆ DO PAOLA MATIJAŠIĆ; 3. GRUPA OD MARGARETA MERKAŠ DO IVA PUŠKARIĆ; 4. GRUPA OD ANA RADOŠIĆ DO LUCIA ŽIGANTE).

 

  • Na vježbama iz Kemije studenti su podijeljeni u pet vježbovnih grupa (1. GRUPA OD MATEA ALIĆ DO HOKMAN MAGDALENA; 2. GRUPA OD MICHEL IVOŠEVIĆ DO DOROTEA LELEK; 3. GRUPA OD MATEA LENIĆ DO NIKOLINA MRNJAVAC; 4. GRUPA OD OZANA ORLOVIĆ DO KATARINA RUKAVINA; 5. GRUPA OD NIKOLINA RUKELJ DO LUCIA ŽIGANTE).

 

voditeljica studija sanitarnog inženjerstva:

prof.dr.sc.Jasna Bošnir, dipl.ing.