Posljednja izmjena: 26.09.2018. 10:16

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA

Akademska godina 2018. / 2019.
I.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Opća ekologija (S) (15.10., 22.10., 5.11.,12.11.)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

8,45-12,45

Grupa II

Ksaver 196a, dvorana 405

Opća epidemiologija (V)

doc.dr.sc. Vanja Tešić

10,30-12,45

Grupa I

Do 19.11.2018 – Ksaver 209, dvorana 305

Od 26.11.2018 Ksaver196a, dvorana 404

Fizika (P)

Marko Šušak, prof.

13,00-15,15

Rockefellerova 2, amfiteatar

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zaštita na radu u laboratoriju (P)

dr.sc. Danica Matišić, prof.v.š. (2.,9.,16.10.)

8,00-10,15

 

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Mikrobiologija i parazitologija (P)

dr.sc. Ivana Lukšić

dr.sc. Mirjana Šimić

OD 23.10.

8,00-9,30

 

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Biologija (P)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

10,30-12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Kemija (S)

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

           13,00-15,15

I.grupa

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Kemija (S)

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

15,30-17,45

II. grupa

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Biologija (V)*

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

13,00-18,00

Mlinarska c. 38, dvorana 1

Anatomija (P) **

doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. v. š

 

18,00-19,30

 

Ksaver 196a, dvorana 401/402

SRIJEDA

PREDMET

   

Mikrobiologija i parazitologija (V)

voditelji vježbi

8,00-10,15

I.grupa

10,15-12,30

II.grupa

12,30-14,45

III.grupa

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Mirogojska 16, mala dvorana

Opća epidemiologija (V)

doc.dr.sc. Vanja Tešić

8,00-10,15

Grupa 2

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Opća ekologija (S) (17.10., 24.10., 7.11., 14.11.)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

10,30-14,00

Grupa I

Ksaver 209, dvorana 210

Anatomija (V)**

voditelji vježbi

 

15,30-17,00

I.grupa

17,00-18,30

II.grupa

18,30-20,00

III.grupa

 

 

 

 

Ksaver 209, dvorana 303

ČETVRTAK

 

VRIJEME

 

Opća epidemiologija (P)

doc.dr.sc. Vanja Tešić

8,00-10,15

Nastavni zavod za javno zdravstvo, velika dvorana, Mirogojska 16

Engleski jezik

Petar Režić, prof.

10,30-12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Biologija (V)*

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

13,15-18,15

Mlinarska c. 38, dvorana 1

PETAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zaštita na radu u laboratoriju (P)

dr.sc. Danica Matišić, prof.v.š. (do 2.11.)

8,00-10,15

 

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Kemija (P)

dr.sc. Irena Kereković

10,30-12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Opća ekologija (P)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

13,00-15,15

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Napomena: P-predavanja; S-seminari; V-vježbe

Pozdravni govor studentima bit će održan u ponedjeljak 1.10.2018. u 13,30 h, dvorana 3.

Nastava prema rasporedu počinje u utorak, 2.10.2018.

Nastava svih kolegija započinje predavanjima, a tek potom vježbama i seminarima.

*O početku i rasporedu održavanja vježbi iz kolegija Biologija i kolegija Kemija studenti će biti naknadno obaviješteni.

**Nastava kolegija Anatomija, SAMO U PRVOM TJEDNU nastave će se održavati prema sljedećem rasporedu:

2.10. 16,00-16,45 h Uvodno predavanje, dvorana 401.

10.10. vježbovna nastava: 15,30-16,15 h grupa I, 16,15-17,00 h grupa II, 17,00-17,45 h grupa III

 

Voditeljica studija sanitarnog inženjerstva:
prof.dr.sc. Jasna Bošnir