Posljednja izmjena: 28.02.2018. 14:06

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA

II. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dip.ing.

8,15-12,45

3. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

13,30-15,00

4. grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

13,00-15,15

3. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Fizika (P+V)

Marko Šušak, prof.

15,30-17,45

Ksaver 196a, dvorana 405

Engleski jezik

Petar Režić, prof.

18,00-20,15

 

Ksaver 196a, dvorana 405

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika (P)

dr.sc. Marijan Erceg

8,00-10,15

 

Ksaver 196a, dvorana 404

Kemija (P)

dr.sc. Irena Kereković

10,30-12,45

 

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Mikrobiologija (P)

dr.sc. Blaženka Hunjak

dr.sc. Andrea Babić-Erceg

13,00-15,15

Amfiteatar, Rockefellerova 2

 

Informatika (V)**

Mario Somek, dipl.ing. (od 27.2. do 27.03)

15,15-17,30

1.     grupa

Ksaver 209,

Dvorana 304

Informatika (V)**

Mario Somek, dipl.ing. (od 27.2. do 27.03)

17,45-20,00

3. grupa

Ksaver 209,

Dvorana 304

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dip.ing.

8,15-12,45

4. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Biologija (P)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

13,00-15,15

(od 7.3.)

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 4

Informatika (V)**

Mario Somek, dipl.ing.

17,45 – 20.00

2. grupa

Ksaver 209, dvorana 304

 

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

16,00-18,15

1.     grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Mikrobiologija i parazitologija (V)

voditelji vježbi

8,00-10,15

1.     grupa

Zavod za mikrobiologiju, vježbaona, Rockefellerova 2

Mikrobiologija i parazitologija (V)

voditelji vježbi

10,30-12,45

2.     grupa

Zavod za mikrobiologiju, vježbaona, Rockefellerova 2

Mikrobiologija i parazitologija (V)

voditelji vježbi

13,00-15,15

3.     grupa

Zavod za mikrobiologiju, vježbaona, Rockefellerova 2

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

8,45-10,15

3. grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

10,30-12,00

1.     grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Fiziologija (V)***

dr.sc. Ivna Kocijan

12,45-14,15

2.     grupa

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dip.ing.

8,15-12,45

5. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Fiziologija (P)

dr.sc. Boris Božić

dr.sc. Ivna Kocijan

15,30-17,45

 

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 4

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kemija (S)

Sandra Domjanić-Drozdek, dip.ing.

8,00-10,15

1. grupa

Mlinarska cesta 38

Dvorana 5

Kemija (S)

Sandra Domjanić-Drozdek, dip.ing.

10,30-12,45

2.grupa

Mlinarska cesta 38

Dvorana 5

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dip.ing.

 

10,30-15,00

2.grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

8,15-10,30

2. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

Biologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

10,45-13,00

4. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum),

Kemija (V)*

dr.sc. Lana Feher Turković

dr.sc. Irena Kereković

Sandra Domjanić-Drozdek, dip.ing.

15,30-20,00

1. grupa

Mlinarska cesta 38,

Dvorana 1 (praktikum)

 

Fizika (V)****

Dalibor Perković, prof.

14,30-17,30

(po grupama)

Ksaver 209,

Dvorana 304

Opća ekologija (V)

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

 

terenske vježbe (po završetku vježbovne nastave Biologije)

Napomene:

 Nastava se ne održava u tjednu kada je organiziran dodatni ispitni rok, od 3. do 6. travnja 2018.

 

*Vježbe iz Kemije počinju u prvom tjednu nastave (od 26. veljače 2018.)

**Vježbe iz Informatike počinju u prvom tjednu nastave. Od 10.4. do 29.5. vježbe utorkom za obje grupe će se održavati u terminu od 17,45 do 20,00 h (dvorana 304 i dvorana 8).

***Vježbe iz Fiziologije počinju u drugom tjednu nastave (od 5. ožujka 2018.)

****Vježbe iz Fizike počinju u prvom tjednu nastave s prvom vježbovnom grupom. Svaki tjedan na redu je iduća vježbovna grupa.

Početak nastave iz Opće ekologije bit će objavljen naknadno. Terenske vježbe iz kolegija Opća ekologija održavat će se u dogovoru s predmetnim nastavnikom u drugom dijelu semestra.

 

O terminu početka vježbi iz Biologije studenti će biti obaviješteni.

 

  • Na vježbama iz Mikrobiologije i Informatike studenti su podijeljeni u tri vježbovne grupe (1. grupa OD Aziri Arbnora DO Komarica Renato; 2. GRUPA: OD Krkalo Jana DO Pavlović Sara Marija; 3. GRUPA: OD Pierobon Anna DO Župan Lorena).

 

  • Na vježbama iz Fiziologije, Biologije i Fizike studenti su podijeljeni u četiri vježbovne grupe (1.GRUPA: OD Aziri Arbnora DO Jurić Andreja; 2. GRUPA: OD Karija Petra DO Malobabić Monika; 3. GRUPA: OD Mandić Marinela DO Radošević Ana; 4. GRUPA: OD Raljević Jozica DO Župan Lorena).

 

  • Na vježbama iz Kemije studenti su podijeljeni u pet vježbovnih grupa (1.grupa od Aziri Arbnora DO Ilinić Sara; 2.grupa OD Javor Tea DO Lučić Lea; 3. grupa OD Lugarić Lea DO Miskić Petra; 4. grupa OD Mlinarić Maks DO Stipić Matea; 5. grupa OD Suša Matea DO Župan Lorena).

 

voditeljica studija sanitarnog inženjerstva:
prof.dr.sc.Jasna Bošnir, dipl.ing.