Posljednja izmjena: 01.10.2018. 8:03

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA

Akademska godina 2018. / 2019.
III.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Biokemija (V)

mr.sc. Lana Feher Turković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

8,00-12,30

 

Mlinarska c. 38, dvorana 1

Specijalna epidemiologija (P)

doc. dr.sc. Vanja Tešić

Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr.med.

12,45-14,15

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, Velika dvorana

Analiza fizikalnih faktora okoliša (P)

doc.dr.sc. Krunoslav Capak

14,30-16,00

Do 10.12.2018 – Mlinarska c. 38, dvorana 5

Od 17.12.2018– Mlinarska c. 38, dvorana 3

Analiza fizikalnih faktora okoliša (V)

doc.dr.sc. Krunoslav Capak

 

16,15-17,45

 

 

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Javno zdravstvo

Doc.dr.sc.Aleksadar Racz, prof.v.š.

18,00-20,15

Mlinarska c. 38, dvorana 5

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Suzbijanje prijenosnika bolesti (P)

mr.sc. Ana Klobučar

8,00-9,30

 

Rockefellerova 2, amfiteatar

Specijalna epidemiologija (V)

doc. dr.sc. Vanja Tešić

Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr.med.

10,15-12,30

II.grupa

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Zdravstvena psihologija (S)

Iva Takšić, prof.

10,30-12,45

I.grupa

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof.

13,00-15,15

 

Mlinarska c. bb, amfiteatar

(4.12. – dvorana 4)

Suzbijanje prijenosnika bolesti (V)

mr.sc. Božica Vešligaj

16,00-17,30

II.grupa

Mlinarska c. 38, seminarska dvorana

Suzbijanje prijenosnika bolesti (V)

mr.sc. Božica Vešligaj

17,45-19,15

I. grupa

Mlinarska c. 38, seminarska dvorana

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

dr. sc. Duško Kardum, prof.v.š.

11,15-13,30

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Biokemija (P)

mr.sc. Lana Feher Turković

14,00-15,30

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Instrumentalne metode (V)

dr.sc. Adela Krivohlavek

16,00-19,00

I i II.grupa

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16 – laboratoriji

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Biokemija (V)

mr.sc. Lana Feher Turković

Sandra Domjanić Drozdek, dipl. ing.

8,15-12,45

 

Mlinarska c. 38, dvorana 1

Zdravstvena psihologija (S)

Iva Takšić, prof.

13,00-15,15

II.grupa

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Specijalna epidemiologija (V)

doc. dr.sc. Vanja Tešić

Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr.med.

15,30 – 17,45

I. grupa

Mlinarska c. 38, dvorana 5

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Engleski jezik

Petar Režić, prof.

8,15-9,45

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Instrumentalne metode (P)

dr.sc. Adela Krivohlavek

10,00-11,30

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Mirogojska 16 – velika dvorana

Instrumentalne metode (V)

dr.sc. Adela Krivohlavek

11,30-14,30

III i IV grupa

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Mirogojska 16 – laboratoriji

 Napomena: P-predavanja; V-vježbe

Nastava prema rasporedu počinje u utorak, 02.10.2018.

Točna raspodjela studenata po vježbovnim grupama pojedinog kolegija odredit će se na prvom predavanju s pojedinim predmetnim nastavnikom.

Raspored održavanja izbornih kolegija bit će objavljen naknadno, nakon upisa istih.

NAPOMENA:

U prvom tjednu nastave, nastava iz Zdravstvene psihologije započinje u utorak, 2.10. 2018. sa seminarima za obje seminarske grupe (grupa 1- od 10.30 do 12.45; grupa 2- 13.00 do 15.15 tj. u terminu predavanja). Prvo predavanje će se održati u četvrtak, 4.10. od 13.00 – 15.15 (u terminu 2. seminarske grupe).

Daljnja predavanja i seminari će se održavati prema rasporedu.

 

Voditeljica studija sanitarnog inženjerstva:
Izv.prof.dr.sc. Jasna Bošnir