Posljednja izmjena: 12.04.2018. 11:32

PLAN RASPOREDA NASTAVE ZA STUDENTE 1.GOD. IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA AK. GOD. 2017/18.

1. godina izvanredni – grupa 1

Datum

1. godina izvanredni – grupa 2

Datum

1. godina izvanredni – grupa 3

Datum

1. Anatomija

2. Mikrobiologija s parasitologijom

3. Osnove zdravstvene njege

11.09. – 23.09.2017.

1. Osnove medicinske kemije i biokemije

2. Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3. Osnove zdravstvene njege

18.9.- 30.09. 2017.

1. Komunikacijske vještine

2. Osnove medicinske kemije i biokemije

3. Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

4. Filozofija i etika u sestrinstvu

16.10. – 28.10.2017.

1. Osnove zdravstvene njege – vježbe

01.10. – 10.11.2017.

1. Osnove zdravstvene njege  -vježbe

02.10. – 24.11. 2017.

1. Osnove zdravstvene njege

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima

6.11. – 11.11. 2017.

1.  Osnove medicinske kemije i biokemije

2. Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3. Farmakologija

4. Izborni predmet 

Profesionalni razvoj u sestrinstvu

13.11. – 24.11.2017.

1.      Izborni predmet

 Engleski/njemački jezik

 Psihologija cjeloživotnog vijeka

27.11. – 2.12. 2017.

1. Osnove zdravstvene njege – vježbe

 

2. Kliničke vježbe zdravstvene njege I

27.11. – 9.12. 2017.

 

 Izborni predmet:

Profesionalni razvoj u sestrinstvu

4.12. – 6.12. 2018.

popodne

1. Fiziologija

2. Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

3. Izborni predmet

Engleski/njemački jezik

04.12. – 09.12.2017.

1.      Farmakologija

2.      Izborni predmet

Temeljni hitni postupci

18.12. – 22.12. 2017.

1. Farmakologija

 2. Izborni predmet

 Engleski/njemački jezik

8.1. – 13. 1. 2018.

1. Komunikacijske vještine

2. Proces zdravstvene njege

3. Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

08.01. – 20.01.2018.

1.      Dijetetika

2.      Fiziologija

3.      Filozofija i etika u sestrinstvu

 

15.01. – 27.01.2018.

1. Fiziologija

29.1.- 3.2. 2018.

1. Informatika u zdravstvenoj njezi

2. Izborni predmet

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima

3. Kliničke vježbe zdravstvene njege I

05.02. – 17.02.2018.

1.      Anatomija

2.      Mikrobiologija s parasitologijom

3.Izborni predmet

 Profesionalni razvoj u sestrinstvu

12.02. – 24.02.2018.

1. Anatomija

2.Mikrobiologija s parasitologijom

3.Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

12.2. – 25.2. 2018.

Proces zdravstvene njege – vježbe Kliničke vježbe zdravstvene njege I

19.02. – 06.04.2018.

1.      Proces zdravstvene njege

2.      Informatika u zdravstvenoj njezi

3.      Izborni predmet

 Timski rad

12.03. – 24.03.2018

1. Dijetetika

2. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

3.4. – 7.4. 2018.

   

1. Proces zdravstvene njege – vježbe

26.3. – 21.4. 2018.

1. Proces zdravstvene njege

2. Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

23.4. – 5.5. 2018.

1. Dijetetika

2. Filozofija i etika u sestrinstvu

3.  Izborni predmet

Timski rad

09.04. – 21.04.2018.

1.  Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

2.  Izborni predmet 

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima

24.04 – 28.4. 2018.

1. Proces zdravstvene njege- vježbe

7.5. – 26.5. 2018.

1. Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

28.05 – 02.06.2018.

1. Komunikacijske vještine

2. Kliničke vježbe zdravstvene njege I

14.05. – 26.05.2018

1.Informatika u zdravstvenoj njezi

2.Izborni predmet:

Timski rad

28.5 – 9.6.2018.

 

RASPORED NASTAVE 1. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA
 (1. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. – 
TRAVANJ 2018.

PONEDJELJAK, 09.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

 12.15 – 13.45

ZVU, dvorana 3

ZVU, dvorana 3

Amfiteatar, Mlinarska bb

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Amfiteatar, Rockefellerova 2

UTORAK, 10.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 3

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 4

Amfiteatar, Mlinarska bb

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 1

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Dvorana Hahn (Eduk. Centar)

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 2

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Zelena zgrada -1, Dvorana A

SRIJEDA, 11.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 3

ZVU, dvorana 2

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 1

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Eduk. Centar istok, Dvorana 4

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 2

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Eduk. Centar istok, Dvorana 5

ČETVRTAK, 12.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 3

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Dvorana Dogan (Eduk. Centar)

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 4

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Dvorana Čečuk (Eduk. Centar)

PETAK, 13.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 3

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 3

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Eduk. Centar istok, Dvorana 4

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 4

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Dvorana Hahn (Eduk. Centar)

SUBOTA, 14.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

     

PONEDJELJAK, 16.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 3

Amfiteatar, Mlinarska bb

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 5

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Eduk. Centar istok, Dvorana 2

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 6

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Eduk. Centar istok, Dvorana 5

UTORAK, 17.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

09.00 – 10.30

10.45 – 12.15

ZVU, dvorana 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 5

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Eduk. Centar istok I.H. Botteri

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 6

Edukacijski centar KBC-a Zagreb

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Eduk. Centar istok I.H. Botteri

SRIJEDA, 18.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 2

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

Grupa 1

ZVU, dvorana 4

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 19.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Grupa 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

PETAK, 20.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 2

* Edukacijski centar KBC-a Zagreb: NCI– Nastavni centar istok (kod hotela Rebro), ECZ– Edukacijski centar zapad (preko puta crkve u sklopu KBC-a)

Raspored studenata po grupama za kolegij Dijetetika (V):

 1. Grupa: 01. ABRAM-VULETIĆ ADRIANA – 33. BRKANIĆ PETRA
 2. Grupa: 34. BRLEK JOSIP – 66. FILIPAN BOJAN
 3. Grupa: 67. FILIPI ANA – 99. HUIĆ NIKOL
 4. Grupa: 100. HULJEK LUCIJA – 132. KELEKOVIĆ VLADO
 5. Grupa: 133. KEVRIĆ ANA – 165. LAPIĆ TOMISLAV
 6. Grupa: 166. LAŠTRO TANJA – 198. SERETIN KATARINA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Filozofija i etika u sestrinstvu (S):

 1. Grupa: 01. ABRAM-VULETIĆ ADRIANA – 50. DOMAZET AZRA
 2. Grupa: 51. DOMLADOVAC VESNA – 99. HUIĆ NIKOL
 3. Grupa: 100. HULJEK LUCIJA – 150. KOVAČEVIĆ DRAGANA
 4. Grupa: 151. KOVAČEVIĆ IRENA – 198. SERETIN KATARINA

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata prve grupe možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Timski rad u sestrinstvu možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Temeljni hitni medicinski postupci možete pogledati ovdje.

Raspored za Kliničke vježbe zdravstvene njege I možete pogledati ovdje

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1.GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA
(2. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. –  TRAVANJ 2018.

SRIJEDA, 25.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Amfiteatar, Mlinarska bb

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 26.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK, 27.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

ZVU, dvorana 3

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata druge grupe možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Timski rad u sestrinstvu možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Temeljni hitni postupci možete pogledati ovdje.

Raspored za Kliničke vježbe zdravstvene njege I možete pogledati ovdje

Raspored za Kliničke vježbe iz procesa zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1.GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA
(3. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2017/2018. –  TRAVANJ 2018.

UTORAK, 24.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

14.00 – 18.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 25.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

ZVU, dvorana 3

ČETVRTAK, 26.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 3

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 3

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

12.45 – 15.45

Grupa 1

ZVU, dvorana 3

PETAK, 27.04.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 11.00

11.15 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

14.00 – 17.00

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

SRIJEDA, 02.05.2018.

PREDMET

VRIJEME

 

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

15.00 – 18.00

Grupa 1

Amfiteatar, Mlinarska bb

Proces zdravstvene njege (S)

Dr. sc. Snježana Čukljek

15.00 – 18.00

Grupa 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 03.05.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Raspored studenata po grupama za kolegij Proces zdravstvene njege (S):

 1. Grupa: 01. ANDRIJEVIĆ KATARINA – 66. MARTIĆ ADRIJANA
 2. Grupa: 67. PLENAR MELITA – 132. ŽIVODER HRVOJE

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata treće grupe možete pogledati ovdje.

Popis studenata za kolegij Zdravstvena njega utemeljena na dokazima možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Temeljni hitni medicinski postupci možete pogledati ovdje.

Raspored za Kliničke vježbe zdravstvene njege I možete pogledati ovdje