Posljednja izmjena: 19.07.2018. 11:55

PLAN RASPOREDA NASTAVE

12 tjedana                                                                                                                                                        12.tjedana

1. godina izvanredni – grupa 1

Datum

1. godina izvanredni – grupa 2

Datum

1.      Anatomija

2.      Mikrobiologija s parasitologijom

3.      Osnove zdravstvene njege

10.09. – 22.09.2018.

1.      Osnove medicinske kemije i biokemije

2.      Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Osnove zdravstvene njege

17.9.- 29.09. 2018.

1.      Osnove zdravstvene njege – vježbe

01.10. – 31.10.2018.

1. Osnove zdravstvene njege  -vježbe

15.10. – 16. 11. 2018.

1.      Osnove medicinske kemije i biokemije

2.      Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Farmakologija

4.      Izborni predmet 

5.      Profesionalni razvoj u setrinstvu

5.11. – 17.11.2018.

1.      Izborni predmet

 Engleski/njemački jezik

 Psihologija cjeloživotnog vijeka

 

19.11. – 24.11. 2018.

1.      Fiziologija

2.      Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

3.      Izborni predmet

Engleski/njemački jezik

3.12. – 08.12.2018.

1.      Farmakologija

2.      Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

10.12. – 15.12. 2018.

   

Temeljni hitni medicinski postupci- vježbe

17.12.- 21.12. 2018.

07.01 – 13.01. 2019.

1.      Komunikacijske vještine

2.      Proces zdravstvene njege

3.      Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

07.01. – 19.01.2019.

1.      Dijetetika

2.      Fiziologija

3.      Filozofija i etika u sestrinstvu

 

14.01. – 26.01.2019.

1.      Informatika u zdravstvenoj njezi

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

 

04.02. – 16.02.2019.

1.      Anatomija

2.      Informatika u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

 Profesionalni razvoj u sestrinstvu

 

11.02. – 23.02.2019.

Proces zdravstvene njege – vježbe

Temeljni hitni medicinski postupci – vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege I

 

18.02. – 30.03.2019.

1.Proces zdravstvene njege

2. Mikrobiologija s parasitologijom

Izborni predmet

 Timski rad

 

04.03. – 16.03.2019.

   

Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

Proces zdravstvene njege – vježbe

18.03. – 27.04. 2019.

1.      Dijetetika

2.      Filozofija i etika u sestrinstvu

3.      Izborni predmet

Timski rad

08.04. – 18.04.2019.

1.      Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

2.      Izborni predmet 

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima (studenti iz obje grupe)

06.05 – 11.05. 2019.

 

1.      Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

13.05. – 18.05.2019.

1.      Komunikacijske vještine

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

03.06. – 08.06.2019.

 

RASPORED NASTAVE 1. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 (1. grupa)
AKADEMSKA GODINA 2018/2019. – RUJAN 2018.

PONEDJELJAK, 10.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

Uvodno predavanje

 

08.00 – 09.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

09.45 – 12.00

12.15 – 14.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

14.45 – 19.30

Ksaver 196a, Dvorana 401/402

UTORAK, 11.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

08.00 – 09.30

09.30 – 11.45

12.00 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.30 – 18.30

Ksaver 196a, Dvorana 401/402

SRIJEDA, 12.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 13.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

14.00 – 18.00

Ksaver 196a, Dvorana 401/402

ČETVRTAK, 13.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 1

Dvorana 303, Ksaver 209

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

12.00 – 15.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 2

Dvorana 303, Ksaver 209

PETAK 14.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 2

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

12.00 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 1

Dvorana 303, Ksaver 209

SUBOTA, 15.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 3

Dvorana 303, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

12.00 – 15.45

Grupa 4

Dvorana 303, Ksaver 209

PONEDJELJAK, 17.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 4

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 11.00

Grupa 1

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

12.00 – 15.00

ZVU, dvorana 2

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 3

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

15.30 – 18.30

Grupa 6

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

UTORAK, 18.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 5

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 11.00

Grupa 6

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

12.00 – 15.00

ZVU, dvorana 2

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 6

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

15.30 – 18.30

Grupa 1

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

SRIJEDA, 19.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 6

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 11.00

Grupa 3

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

12.00 – 15.00

ZVU, dvorana 2

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 5

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

15.30 – 18.30

Grupa 2

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

ČETVRTAK, 20.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 7

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 11.00

Grupa 3

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

12.00 – 15.00

ZVU, dvorana 2

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 8

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

15.30 – 18.30

Grupa 2

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

PETAK, 21.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 8

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 11.00

Grupa 5

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

12.00 – 15.00

ZVU, dvorana 2

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 7

Dvorana 303, Ksaver 209

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

15.30 – 18.30

Grupa 4

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

SUBOTA, 22.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 09.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

09.30 – 12.30

Grupa 5

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

12.30 – 15.30

Grupa 4

Zavod za mikrobiologiju,

Rockefellerova 2

Raspored po grupama za vježbe kolegija Anatomija (V):

 1. Grupa:  01. AGIĆ ELVIRA – 20. BENEDEK IVONA
 2. Grupa:  21. BENKUS ANJA – 40. BZIK IVA
 3. Grupa:  41. CAKTAŠ IVAN – 60. DEDAJ HELENA
 4. Grupa:  61. DEDIĆ ARNEL – 80. FRANCUZ TEA
 5. Grupa:  81. FRANIĆ LUCIJA – 100. GRGURIĆ NIKOLINA
 6. Grupa:  101. GRUGAN TIHANA – 121.IVANUŠIĆ IVANA
 7. Grupa:  122. JAKOPČEVIĆ ANTONIA – 142.KLANJČIĆ PATRICIA
 8. Grupa:  143. KLARIĆ ELENA – 163. KRIŽANAC SNJEŽANA

 

Raspored po grupama za vježbe kolegija Mikrobiologija s parasitologijom (V):

 1. Grupa:  01. AGIĆ ELVIRA – 27. BLAŽEVIĆ IVONA
 2. Grupa:  28. BOBINEC DIANA – 54. ČUKLIN TEREZA
 3. Grupa:  55. ĆORKOVIĆ LEONARDO – 81. FRANIĆ LUCIJA
 4. Grupa:  82. FRKANEC JELENA – 108. HORVAT MARTINA
 5. Grupa:  109. HORVAT RAMONA – 135. KAPETANOVIĆ IVAN
 6. Grupa:  136. KARAJIĆ AMEL – 163. KRIŽANAC SNJEŽANA

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.