Posljednja izmjena: 03.12.2018. 10:19

PLAN RASPOREDA NASTAVE

12 tjedana                                                                                                                                                        12.tjedana

1. godina izvanredni – grupa 1

Datum

1. godina izvanredni – grupa 2

Datum

1.      Anatomija

2.      Mikrobiologija s parasitologijom

3.      Osnove zdravstvene njege

10.09. – 22.09.2018.

1.      Osnove medicinske kemije i biokemije

2.      Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Osnove zdravstvene njege

17.9.- 29.09. 2018.

1.      Osnove zdravstvene njege – vježbe

01.10. – 31.10.2018.

1. Osnove zdravstvene njege  -vježbe

15.10. – 16. 11. 2018.

1.      Osnove medicinske kemije i biokemije

2.      Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Farmakologija

4.      Izborni predmet 

5.      Profesionalni razvoj u setrinstvu

5.11. – 17.11.2018.

1.      Izborni predmet

 Engleski/njemački jezik

 Psihologija cjeloživotnog vijeka

 

19.11. – 24.11. 2018.

1.      Fiziologija

2.      Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

3.      Izborni predmet

Engleski/njemački jezik

3.12. – 08.12.2018.

1.      Farmakologija

2.      Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

10.12. – 15.12. 2018.

   

Temeljni hitni medicinski postupci- vježbe

17.12.- 21.12. 2018.

07.01 – 13.01. 2019.

1.      Komunikacijske vještine

2.      Proces zdravstvene njege

3.      Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

07.01. – 19.01.2019.

1.      Dijetetika

2.      Fiziologija

3.      Filozofija i etika u sestrinstvu

 

14.01. – 26.01.2019.

1.      Informatika u zdravstvenoj njezi

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

 

04.02. – 16.02.2019.

1.      Anatomija

2.      Informatika u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

 Profesionalni razvoj u sestrinstvu

 

11.02. – 23.02.2019.

Proces zdravstvene njege – vježbe

Temeljni hitni medicinski postupci – vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege I

 

18.02. – 30.03.2019.

1.Proces zdravstvene njege

2. Mikrobiologija s parasitologijom

Izborni predmet

 Timski rad

 

04.03. – 16.03.2019.

   

Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

Proces zdravstvene njege – vježbe

18.03. – 27.04. 2019.

1.      Dijetetika

2.      Filozofija i etika u sestrinstvu

3.      Izborni predmet

Timski rad

08.04. – 18.04.2019.

1.      Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

2.      Izborni predmet 

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima (studenti iz obje grupe)

06.05 – 11.05. 2019.

 

1.      Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

13.05. – 18.05.2019.

1.      Komunikacijske vještine

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

03.06. – 08.06.2019.

 

RASPORED NASTAVE 1. GODINE IZVANREDNOG DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 (1. grupa)
AKADEMSKA GODINA 2018/2019. – PROSINAC 2018.

PONEDJELJAK, 03.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija (P)

Ivna Kocijan

08.00 – 13.00

Mlinarska 34, Amfiteatar

Socijalno i zdr. zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur.

14.00 – 15.30

16.00 – 19.00

Dvorana 2, ZVU

Mlinarska BB, Amfiteatar

UTORAK, 04.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba I

Grupa 1

08.00 – 09.30

grupa 1

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba I

Grupa 2

09.40 – 11.10

grupa 2

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 3

08.30 – 10.45

grupa 3

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba I

Grupa 3

11.20 – 12.50

grupa 3

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija (P)

Ivna Kocijan

13.30 – 15.00

15.30 – 18.30

Mlinarska BB, Amfiteatar

Mlinarska 34, Amfiteatar

SRIJEDA, 05.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba I

Grupa 4

08.00 – 09.30

grupa 4

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 4

09.45 –12.00

grupa 4

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba I

Grupa 5

09.45 –11.15

grupa 5

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 5

12.00 –14.15

grupa 5

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba I

Grupa 6

11.15 –12.45

grupa 6

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 8

14.30 –16.45

grupa 8

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba I

Grupa 7

15.30 –17.00

grupa 7

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba I

Grupa 8

17.15 –18.45

grupa 8

Dvorana 1, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 7

17.00 –19.15

grupa 7

Dvorana 8, Mlinarska 38

ČETVRTAK, 06.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Engleski jezik (S)

Petar Režić, prof.

8.00 – 10.15

Grupa 1

Dvorana 405, Ksaver 196a

 

Engleski jezik (S)

Martina Klanjčić, prof.

07.45 – 10.00

Grupa 2

Dvorana 404, Ksaver 196a

Fiziologija (P)

Ivna Kocijan

10.30 – 14.00

14.15 – 15.30

Dvorana 401/402, Ksaver 196a.

Dvorana 3, Mlinarska 38

* Njemački jezik (S) – izborni

Sanda Marjanović, prof.

16.15 – 18.30

18.15 – 20.15

Dvorana 404, Ksaver 196a

Engleski jezik (S)

Petar Režić, prof.

16.15  – 20.15

Grupa 1

Dvorana 405, Ksaver 196a

Engleski jezik (S)

Martina Klanjčić, prof.

 

16.15  – 20.15

Grupa 2

Amfiteatar, Rockefellerova 2

PETAK 07.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Engleski jezik (S)

Petar Režić, prof.

8.00 – 13.30

Grupa 1

  Dvorana 403, Ksaver 196a

Engleski jezik (S)

Martina Klanjčić, prof.

8.00 – 13.30

Grupa 2

Amfiteatar, Mlinarska bb

Socijalno i zdr. zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

SUBOTA, 08.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Socijalno i zdr. zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

PONEDJELJAK, 10.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba III

Grupa 4

08.30 –12.15

grupa 4

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba III

Grupa 5

15.30 –19.15

grupa 5

Dvorana 8, Mlinarska 38

UTORAK, 11.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba III

Grupa 3

08.00 –11.45

grupa 3

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 6

11.45 –14.00

grupa 6

Dvorana 8, Mlinarska 38

* Njemački jezik (S) – izborni

Sanda Marjanović, prof.

15.00 – 17.15

17.30 – 19.45

Dvorana 209, Ksaver 209

SRIJEDA, 12.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

* Njemački jezik (S) – izborni

Sanda Marjanović, prof.

08.00 – 11.00

Seminarska dv., Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 1

12.00 – 14.15

grupa 1

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba II

Grupa 2

17.30 – 19.45

grupa 2

Dvorana 8, Mlinarska 38

ČETVRTAK, 13.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba III

Grupa 7

08.00 –11.45

grupa 7

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba III

Grupa 8

12.00 –15.45

grupa 8

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba III

Grupa 6

16.00 –19.45

grupa 6

Dvorana 8, Mlinarska 38

PETAK 14.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija, vježba III

Grupa 1

08.00 –11.45

grupa 1

Dvorana 8, Mlinarska 38

Fiziologija, vježba III

Grupa 2

14.00 –17.45

grupa 2

Dvorana 8, Mlinarska 38

*Nastavu slušaju studenti obje studijske grupe 1. godine zajedno.

Raspored po grupama za seminare kolegija  Engleski jezik (S):

  1. Grupa : 01. AGIĆ ELVIRA – 83. FUMIĆ KRISTINA
  2. Grupa: 84. GALEKOVIĆ KLARA – 161. MLAKAR MARTINA te studenti koji su zamijenili grupe: (RASPOVIĆ, SLOVIĆ, ŠAIĆ, TRUPELJAK)

 

Raspored po grupama za vježbe kolegija Fiziologija (V):

  1. GRUPA: 01. AGIĆ ELVIRA – 21. BENEDEK IVONA
  2. GRUPA: 22. BENKUS ANJA – 42. CEDERMAS MARIJA
  3. GRUPA: 43. CEROVAC PETRA – 63. DEDAJ HELENA
  4. GRUPA: 64. DINJAR NEVENKA – 84. GALEKOVIĆ KLARA
  5. GRUPA: 85. GALIĆ IVAN – 105. HEĆIMOVIĆ AIDA
  6. GRUPA: 106. HORČIČKA KORNELIJA – 126. JUKIĆ ANTE
  7. GRUPA: 127. JUKIĆ SANJA – 147. KONJEVIĆ ANTONIO
  8. GRUPA: 148. KOPRIVNJAK SANJA – 168. TRUPELJAK MAJA

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz Osnova zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (2. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – PROSINAC 2018.

PONEDJELJAK, 10.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Temeljni hitni med. postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr. sc. Biljana Kurtović

08.00 – 11.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

12.15 – 15.15

15.30 – 16.45

16.45 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ksaver 196a, dvorana 405

UTORAK, 11.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 12.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

11.00 – 13.15

13.30 – 15.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 3

ČETVRTAK, 13.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Temeljni hitni med. postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr. sc. Biljana Kurtović

08.15 – 10.30

ZVU, dvorana 2

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

11.00 – 14.00

Amfiteatar, Mlinarska 34

 

Temeljni hitni med. postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr. sc. Biljana Kurtović

15.15 – 16.45

Ksaver 196a, dvorana 405

PETAK 14.12.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 404

* Napominjemo kako studenti koji su upisali izborni kolegij Njemački jezik, nastavu pohađaju zajedno s Grupom 1, u terminima naznačenim na rasporedu Grupe 1: 06.12., 11.12. i 12.12.

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Temeljni hitni medicinski postupci možete pogledati ovdje.

Popis studenata po grupama iz kolegija Temeljni hitni medicinski postupci možete pogledati ovdje.