Posljednja izmjena:  18.02.2019. 12:12

PLAN RASPOREDA NASTAVE

1. godina izvanredni – grupa 1 Datum 1. godina izvanredni – grupa 2 Datum
1.      Komunikacijske vještine

2.      Proces zdravstvene njege

3.      Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

07.01. – 19.01.2019. 1.      Dijetetika

2.      Fiziologija

3.      Filozofija i etika u sestrinstvu

 

14.01. – 26.01.2019.
1.      Informatika u zdravstvenoj njezi

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

04.02. – 16.02.2019. 1.      Anatomija

2.      Informatika u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

 Profesionalni razvoj u sestrinstvu

11.02. – 23.02.2019.
Proces zdravstvene njege – vježbe

Temeljni hitni medicinski postupci – vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege I

18.02. – 30.03.2019. 1.Proces zdravstvene njege

2. Mikrobiologija s parasitologijom

Izborni predmet

 Timski rad

04.03. – 16.03.2019.
    Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

Proces zdravstvene njege – vježbe

18.03. – 27.04. 2019.
1.      Dijetetika

2.      Filozofija i etika u sestrinstvu

3.      Izborni predmet

Timski rad

08.04. – 18.04.2019. 1.      Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

2.      Izborni predmet

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima (studenti iz obje grupe)

06.05 – 11.05. 2019.
1.      Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

13.05. – 18.05.2019. 1.      Komunikacijske vještine

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

03.06. – 08.06.2019.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (1. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – VELJAČA 2019.

PONEDJELJAK, 04.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

13.00 – 15.15

Dvorana 2, ZVU

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 1

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 2

Dvorana 8, Mlinarska 38

UTORAK, 05.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 3

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

12.15 – 14.30

Dvorana 3, ZVU

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 1

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 2

Dvorana 8, Mlinarska 38

SRIJEDA, 06.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

13.00 – 15.15

Dvorana 2, ZVU

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 1

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 2

Dvorana 8, Mlinarska 38

ČETVRTAK, 07.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 5

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 4

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 3

Dvorana 8, Mlinarska 38

PETAK 08.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 5

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 4

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 3

Dvorana 8, Mlinarska 38

SUBOTA 09.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 4

Dvorana 304, Ksaver 209

PONEDJELJAK, 11.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 5

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 6

Dvorana 304, Ksaver 209

UTORAK, 12.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 6

Dvorana 304, Ksaver 209

SRIJEDA13.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 7

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 8

Dvorana 8, Mlinarska 38

ČETVRTAK, 14.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 8

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 7

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 6

Dvorana 8, Mlinarska 38

PETAK, 15.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 7

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 8

Dvorana 304, Ksaver 209


Raspored po grupama za vježbe kolegija Informatika u zdr. njezi (V):

 1. Grupa: 01. AGIĆ ELVIRA – 21. BENDEK IVONA
 2. Grupa: 22. BENKUS ANJA – 42. CEDERMAS MARIJA
 3. Grupa: 43. CEROVAC PETRA – 63. DEDAJ HELENA
 4. Grupa: 64. DINJAR NEVENKA – 84. GALEKOVIĆ KLARA
 5. Grupa: 85. GALIĆ IVAN – 105. HEĆIMOVIĆ AIDA
 6. Grupa: 106. HORČIĆKA KORNELIJA – 126. JUKIĆ ANTE
 7. Grupa: 127. JUKIĆ SANJA – 147. KONJEVIĆ ANTONIO
 8. Grupa: 148. KOPRIVNJAK SANJA – 168. TRUPELJAK MAJA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz Osnova zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz Temeljni hitni medicinski postupci CHP (Centralni Hitni Prijem) možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz Temeljni hitni medicinski postupci PK (Praktični Kabinet) možete pogledati ovdje.

 

 

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – VELJAČA 2019.

PONEDJELJAK, 11.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

12.00 – 14.15

Dvorana 3, ZVU

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

14.45 – 19.30

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

UTORAK, 12.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

Dvorana 3, ZVU

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (P) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

Dvorana 3, ZVU

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 1

Dvorana 8, Mlinarska 38

SRIJEDA, 13.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

Dvorana 2, ZVU

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (P) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

Dvorana 3, ZVU

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.30 – 17.45

17.45 – 20.00

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

ČETVRTAK, 14.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Profesionalni razvoj u sestrinstvu (P) – izborni

Dr.sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

Dvorana 2, ZVU

Anatomija (P)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

13.30 – 15.45

Dvorana 401/402, Ksaver 196a

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 2

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

16.00 – 19.45

Grupa 1

Dvorana 303, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

16.00 – 19.45

Grupa 3

Dvorana 107, Ksaver 209

PETAK, 15.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 4

Dvorana 8, Mlinarska 38

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 2

Dvorana 303, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 4

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 2

Dvorana 8, Mlinarska 38

SUBOTA, 16.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 1

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 5

Dvorana 303, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

12.00 – 15.45

Grupa 6

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

12.30 – 14.00

14.15 – 16.30

Grupa 5

Dvorana 304, Ksaver 209

PONEDJELJAK, 18.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 3

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 4

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 7

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 2

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 5

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 8

Dvorana 303, Ksaver 209

UTORAK, 19.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 1

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 3

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 4

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 2

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 6

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 5

Dvorana 304, Ksaver 209

SRIJEDA, 20.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 3

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 7

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 1

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 4

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 6

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 8

Dvorana 304, Ksaver 209

ČETVRTAK, 21.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 5

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 7

Dvorana 304, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 3

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 8

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 6

Dvorana 303, Ksaver 209

PETAK, 22.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

08.00 – 11.45

Grupa 8

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 7

Dvorana 304, Ksaver 209

Anatomija (V)

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

15.45 – 19.30

Grupa 7

Dvorana 303, Ksaver 209

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 6

Dvorana 8, Mlinarska 38

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres

16.00 – 18.15

18.30 – 20.00

Grupa 8

Dvorana 304, Ksaver 209


Raspored po grupama za vježbe kolegija Informatika u zdr. njezi, Anatomija (V):

 1. Grupa: 01. FAFLET ANTONIJA – 21. MAKVIĆ ANTONIO
 2. Grupa: 22. MALEŠ TONI – 42. MIKOVIĆ MARIJA
 3. Grupa: 43. MILAJČIĆ ROMANA – 63. PATRON TOMISLAV
 4. Grupa: 64. PAVIĆ ANTE – 84. RAJČIĆ ANDREA
 5. Grupa: 85. RAKARIĆ ELA – 105. SMETIŠKO MILAN
 6. Grupa: 106. SOKALIĆ VESNA – 127. ŠTORGA MARIO
 7. Grupa: 128. ŠVEC KARLA – 149. VIRT ANDREJA
 8. Grupa: 150. VLAHO ANA – 171. BERAM KATIA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – OŽUJAK 2019.

PONEDJELJAK, 04.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

09.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

13.30 – 15.45

16.00 – 17.15

17.15-18.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ksaver 196a, dvorana 405

UTORAK, 05.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 06.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 401

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

13.00 – 16.00

Grupa 6

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

16.00 – 19.00

Grupa 5

Rockefellerova 2

ČETVRTAK, 07.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Mikrobiologija s parasitologijom (P)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

13.00 – 16.00

Grupa 3

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

16.00 – 19.00

Grupa 4

Rockefellerova 2

PETAK, 08.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

13.00 – 16.00

Grupa 6

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

16.00 – 19.00

Grupa 7

Rockefellerova 2

SUBOTA, 09.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 11.00

Grupa 3

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

11.00 – 14.00

Grupa 4

Rockefellerova 2

PONEDJELJAK, 11.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 3

Amfiteatar, Mlinarska bb

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

12.30 – 15.30

Grupa 1

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

15.30 – 18.30

Grupa 7

Rockefellerova 2

UTORAK, 12.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Sigurnost pacijenta u zdr. ustanovi (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

17.15 – 20.15

ZVU, dvorana 2

SRIJEDA, 13.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (P)

Dr.sc. Snježana Čukljek

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 404

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 4

Amfiteatar, Mlinarska 34

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

13.00 – 16.00

Grupa 1

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

16.00 – 19.00

Grupa 2

Rockefellerova 2

ČETVRTAK, 14.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

08.00 – 11.00

Grupa 5

Rockefellerova 2

Mikrobiologija s parasitologijom (V)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

11.00 – 14.00

Grupa 2

Rockefellerova 2

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

13.00 – 16.00

Grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 403

Sigurnost pacijenta u zdr. ustanovi (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK, 15.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sigurnost pacijenta u zdr. ustanovi (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

Ksaver 196a, dvorana 403

 

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Proces zdr. njege (S):

 1. Grupa: 01. FAFLET ANTONIJA – 43. MILAJČIĆ ROMANA
 2. Grupa: 44. MILARDOVIĆ IVANA – 86. RAKIĆ IVANA
 3. Grupa: 87. RAKITIĆ SARA – 129. TELINEC PAULA
 4. Grupa 130. TERZIĆ DENIS – 171. BERAM KATIA

 

Raspored studenata po grupama za vježbe kolegija Mikrobiologija s parasitologijom (V):

 1. Grupa: 01. FAFLET ANTONIJA – 24. MALJEVAC JOSIPA
 2. Grupa: 25. MANDIĆ KLAUDIJA – 47. MILUTIN DANIJELA
 3. Grupa: 48. MLINARIĆ PETRA – 71. POLIĆ MARIJANA
 4. Grupa POLJAKOVIĆ MARTINA – 95. RUŠČIĆ KRISTINA
 5. Grupa: 96. SABLJIĆ ZORAN – 119. ŠIMIĆ DOMINIKOVIĆ ANTONELA
 6. Grupa: 120. ŠIMURINA IVANA – 143. TUTIĆ DIJANA
 7. Grupa: 144. URSIĆ IVANA – 171. BERAM KATIA

 

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.