Posljednja izmjena:  17.04.2019. 14:19

PLAN RASPOREDA NASTAVE

1. godina izvanredni – grupa 1 Datum 1. godina izvanredni – grupa 2 Datum
1.      Komunikacijske vještine

2.      Proces zdravstvene njege

3.      Izborni predmet

Temeljni hitni medicinski postupci

07.01. – 19.01.2019. 1.      Dijetetika

2.      Fiziologija

3.      Filozofija i etika u sestrinstvu

 

14.01. – 26.01.2019.
1.      Informatika u zdravstvenoj njezi

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

04.02. – 16.02.2019. 1.      Anatomija

2.      Informatika u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

 Profesionalni razvoj u sestrinstvu

11.02. – 23.02.2019.
Proces zdravstvene njege – vježbe

Temeljni hitni medicinski postupci – vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege I

18.02. – 30.03.2019. 1.Proces zdravstvene njege

2. Mikrobiologija s parasitologijom

Izborni predmet

 Timski rad

04.03. – 16.03.2019.
    Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

Proces zdravstvene njege – vježbe

18.03. – 27.04. 2019.
1.      Dijetetika

2.      Filozofija i etika u sestrinstvu

3.      Izborni predmet

Timski rad

08.04. – 18.04.2019. 1.      Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

2.      Izborni predmet

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima (studenti iz obje grupe)

06.05 – 11.05. 2019.
1.      Izborni predmet

Psihologija cjeloživotnog vijeka

Interpersonalni odnosi u sestrinstvu

13.05. – 18.05.2019. 1.      Komunikacijske vještine

2.      Kliničke vježbe zdravstvene njege I

03.06. – 08.06.2019.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (1. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – TRAVANJ 2019.

PONEDJELJAK, 08.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sigurnost pacijenta u zdr. ustanovi (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Amfiteatar, Mlinarska bb

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

13.00 – 15.00

15.15 – 17.45

ZVU, dvorana 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

UTORAK, 09.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sigurnost pacijenta u zdr. ustanovi (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 4

ZVU, dvorana 5

Filozofija i etika u sestrinstvu (P)

Marija Brdarević, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

ZVU, dvorana 2

SRIJEDA, 10.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu(P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Amfiteatar, Mlinarska 34

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

 

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 11.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu(P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

08.00 – 09.30

10.15 – 12.45

ZVU, dvorana 3

ZVU, dvorana 2

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

Grupa 2

ZVU, dvorana 5

ZVU, dvorana 7

 

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 17,00

Grupa 1

ZVU, dvorana 4

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 17.00

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 404

PETAK 12.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

Grupa 1

ZVU, dvorana 7

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

14.00 – 16.15

16.30 – 17.00

Grupa2

Ksaver 209, dvorana 209

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing

14.00 – 16.15

16.30 – 17.00

Grupa4

Ksaver 196a, dvorana 403

PONEDJELJAK, 15.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 405

Filozofija i etika u sestrinstvu (S)

Marija Brdarević, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

Grupa 4

Amfiteatar, Mlinarska bb

ZVU, dvorana 5

UTORAK, 16.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

13.00 – 16,00

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 210

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

13.00 – 16.00

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 405

SRIJEDA 17.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sigurnost pacijenta u zdr. ustanovi (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 4

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

13.00 – 15.15

15.30 – 16.00

Grupa2

ZVU, dvorana 3

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing

13.00 – 15.15

15.30 – 16.00

Grupa4

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 18.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu(P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

 

ZVU, dvorana 3

Amfiteatar, Mlinarska 34

Raspored po grupama za seminare kolegija Dijetetika (S), Filozofija i etika u sestrinstvu (S):

  1. Grupa: AGIĆ ELVIRA  – 42. CEDERMAS MARIJA
  2. Grupa: 43. CEROVAC PETRA – 84. GALEKOVIĆ KLARA
  3. Grupa: GALIĆ IVAN – 126. JUKIĆ SANJA
  4. Grupa: JURANOVIĆ MONIKA – 167. TRUPELJAK MAJA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz Temeljni hitni medicinski postupci CHP (Centralni Hitni Prijem) možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz Temeljni hitni medicinski postupci PK (Praktični Kabinet) možete pogledati ovdje.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (1. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – SVIBANJ 2019.

PONEDJELJAK, 13.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interpersonalni odnosi u zdravstvu (P) – izborni

Senka Repovečki, mag. med. techn.

15.00 – 17.15

17.30 – 19.00

ZVU, dvorana 7

UTORAK, 14.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interpersonalni odnosi u zdravstvu (P) – izborni

Senka Repovečki, mag. med. techn.

15.00 – 17.15

17.30 – 19.00

ZVU, dvorana 2

SRIJEDA, 15.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interpersonalni odnosi u zdravstvu (P) – izborni

Senka Repovečki, mag. med. techn.

15.00 – 17.15

17.30 – 19.00

ZVU, dvorana 3

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – TRAVANJ 2019.

PONEDJELJAK, 01.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interpersonalni odnosi u sestrinstvu (P) – izborni

Senka Repovečki, mag. med. techn.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 02.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interpersonalni odnosi u  sestrinstvu (P) – izborni

Senka Repovečki, mag. med. techn.

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

ZVU, dvorana 2

SRIJEDA, 03.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interpersonalni odnosi u  sestrinstvu (P) – izborni

Senka Repovečki, mag. med. techn.

14.00 – 16.00

16.15 – 18.00

Ksaver 196a, dvorana 401

Ksaver 196a, dvorana 404

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za predmet Proces zdravstvene njege možete pogledati  ovdje.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. –SVIBANJ 2019.

PONEDJELJAK, 06.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P)

Martina Smrekar, dipl. med. techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU,

Dvorana 2

UTORAK, 07.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P)

Martina Smrekar, dipl. med. techn

08.00 – 09.30

09.45 – 11.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (P)

Doc. dr.sc. Sonja Kalauz, prof. v. š.

 

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

 

              Ksaver 209, dvorana 304

Ksaver 209, dvorana 210

SRIJEDA, 08.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (P)

Doc. dr.sc. Sonja Kalauz, prof. v. š.

08.00 – 10.15

 

Ksaver 209, dvorana 304

Timski rad u sestrinstvu (P)

Martina Smrekar, dipl. med. techn

11.15 – 12.30

12.45 – 14.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK, 09.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (P)

Doc. dr.sc. Sonja Kalauz, prof. v. š.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU,

Dvorana 6

Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (V)

Doc. dr.sc. Sonja Kalauz, prof. v. š.

Dr. sc. Biljana Kurtović

14.00 – 15.30

 

 

15.45 – 18.00

Ksaver 209, dvorana 304

 

 

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK 10.05.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBOTA 11.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveno i socijalno  zakonodavstvo (P)

Vitomir Boić, dipl.iur

08.00 – 15.00

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

*KOLEGIJ ZDRAVSTVENA NJEGA UTEMELJENA NA DOKAZIMA SLUŠAJU STUDENTI IZ OBJE GRUPE

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.