Posljednja izmjena: 15.01.2019. 15:34

PLAN RASPOREDA NASTAVE

 

2. godina izvanredni –

grupa 1

Datum

2. godina izvanredni –

grupa 2

Datum

2. godina izvanredni – grupa 3

Datum

 

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi

24.09. – 29.9.2018.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Zdravstvena njega djeteta

Interna medicina

01.10. – 13.10.2018.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

24.09. – 29.9.2018

1.

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta – vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi- vježbe

Kliničke vježbe Zdravstvene njege II

01.10. – 31.10.2018.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

15.10 – 16.11.2018.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika – vježbe

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata – vježbe

01.10. – 09.11.2018

1. 2. 3. 4.

5.

Interna medicina

Ginekologija

Izborni predmet

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

Zdravstvena njega djece u JIL-u

Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

12.11. – 24.11.2018.

Sociologija zdravlja

Javno zdravstvo

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Zdravstvena njega djece u JIL-u

26.11. – 01.12.2018.

Sociologija zdravlja

Higijena i epidemiologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

19.11. – 24.11.2018.

 

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata- vježbe

Zdravstvena njega djece u JIL-u – vježbe

26.11. – 08.12.2018.

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega djece u

JIL-u

03.12. – 15.12.2018.

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika – vježbe

26.11. – 30.11.2018.

 

.

2.

Sociologija zdravlja

Higijena i epidemiologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

10.12. – 15.12.2018.

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Socijalna psihologija u zdravstvu

17.12. – 20.12.2018.

Pedijatrija

Patologija

Ginekologija i porodništvo

Izborni predmet

Osnove transfuzijske medicine

03.12. – 15. 12. 2018.

 

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika – vježbe

18.12. – 21.12. 2018.

       
 

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Osnove transfuzijske medicine

07.01. – 19.01.01.2019.

Prirodna prehrana – dojenje

Socijalna psihologija u zdravstvu- vježbe

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

07.01. – 11.01. 2019.

Zdravstvena psihologija

Zdravstvena njega djeteta

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi

Zdravstvena njega djece u JIL-u

Socijalna psihologija u zdravstvu

14.01. – 26.01.2019.

     

Patofiziologija

Neurologija

Infektologija

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

Terapija boli

21.01. – 02.02.2019.

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Patofiziologija

Neurologija

Infektologija

Sestrinstvo i mediji

11.02. -23. 02. 2019.

     

Terapija boli – vježbe

04. 02. – 08.02. 2019.

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi- vježbe

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta – vježbe

Zdravstvena njega djece u JIL-u – vježbe

Terapija boli – vježbe

25.02. – 31. 03. 2019.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Zdravstvena njega djeteta

Izborni predmet

Terapija boli

04.02. – 16.02.2019.

Ginekologija

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Izborni predmet

Zaštita mentalnog

zdravlja djece i adolescenata

18.02. – 23.02.2018.

Interna medicina

Javno zdravstvo

24.04. – 30.04. 2019.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

Terapija boli – vježbe

18.02. – 29.03. 2019.

 Zdravstvena njega majke novorođenčeta– vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi-vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata- vježbe

18..03. – 18.04..2019.

Dermatologija

Izborni predmeti:

Terapija boli

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Prirodna prehrana – dojenje

13.05.18.05. 2019.

Dermatologija

Javno zdravstvo

 Zdravstvena psihologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

08.04. – 18.04.2019.

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Osnove transfuzijske medicine

06.05.- 11.05.2019.

 Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

20.05. -24.05. 2019.

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

29.04. – 03.05. 2019.

   

Kliničke vježbe Zdravstvene njege II

Terapija boli – vježbe

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

27.05.-07.06. 2019.

Neurologija

Infektologija

Patofiziologija

Izborni predmet

Prirodna prehrana – dojenje

Socijalna psihologija u zdravstvu

20.05.- 01.06.2019.

Dermatologija

Higijena i epidemiologija

Zdravstvena psihologija

Izborni predmet

Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

03.06. – 14.06.2019.

   

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA

(1. grupa)
AKADEMSKA GODINA 2018/2019. – SIJEČANJ 2019.

PONEDJELJAK,07.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinstvo i mediji (P)

Dr.sc. Jadranka

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 7

Patologija(P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 3

UTORAK, 08.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinstvo i mediji (P)

Dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Patologija(P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ksaver 196a, dvorana 405

SRIJEDA, 09.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija(P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Osnove kliničke transfuzijske medicine (P) – izborni kolegij

Dr.sc. Branka Golubić Ćepulić

14.15 – 16.30

17.00 – 19.15

ZVU, dvorana 4

Amfiteatar, Mlinarska bb

ČETVRTAK, 10.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove kliničke transfuzijske medicine (P) – izborni kolegij

Dr.sc. Branka Golubić Ćepulić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Patologija(P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK,11.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinstvo i mediji (P)

Dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove kliničke transfuzijske medicine (P) – izborni kolegij

Dr.sc. Branka Golubić Ćepulić

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

ZVU, dvorana 4

PONEDJELJAK,¸14.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pedijatrija (P)

Dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

ZVU, dvorana 3

UTORAK, 15.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pedijatrija (P)

Dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

ZVU, dvorana 2

SRIJEDA, 16.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pedijatrija (P)

Dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi možete pogledati ovdje.

Raspored za posebne kliničke vježbe iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Kliničke vježbe zdravstvene njege II možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata možete pogledati ovdje.

Raspored posebnih kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvene njege djeteta u jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega onkoloških bolesnika možete pogledati ovdje.


RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE (2. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – SIJEČANJ 2019.

PONEDJELJAK, 21.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Terapija boli (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

UTORAK, 22.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Terapija boli (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

14.00 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 23.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

8,00 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Neurologija (P)

doc.dr.sc. Ines Lazibat

15.00 – 19.00

Ksaver 196a, dvorana 403

ČETVRTAK, 24.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

8,00 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Neurologija (P)

doc.dr.sc. Ines Lazibat

14.00 – 17.00

ZVU, dvorana 3

PETAK, 25.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

8,00 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

PONEDJELJAK, 28.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 11.00

 

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

11.30 – 13.00

grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

UTORAK, 29.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 11.00

grupa1

Ksaver 196a, dvorana 404

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

11.30 – 13.00

grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

SRIJEDA, 30.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 11.00

 

grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

11.30 – 13.00

grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 404

Infektologija (P)

prof.dr.sc, Davorka Lukas

14.00 – 18.00

ZVU, dvorana 2

ČETVRTAK, 31.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 11.00

 

grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 404

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

11.30 – 13.00

grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 404

Infektologija (P)

prof.dr.sc, Davorka Lukas

14.00 – 17.00

ZVU, dvorana 2

Popis studenata po grupama za seminarsku nastavu iz predmeta: Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Grupa 1: IVKIĆ ANTONIJO – KOVAČEVIĆ VALENTINA

Grupa 2: KOVAČIĆ MARTINA – MARKIĆ IVICA

Grupa 3: MARKOV BERNARDA – PAVLINUŠIĆ TEA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored posebnih kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega neuroloških bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored posebnih kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I  možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega onkoloških bolesnika  možete pogledati ovdje.

Raspored posebnih kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.


(3. grupa)
AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – SIJEČANJ 2019.

PONEDJELJAK¸14.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

UTORAK, 15.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega djece u JIL-u (P) – izborni

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 11.00

Ksaver 196a, dvorana 403

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (P)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 16.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (P)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

13.00 – 15.30

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

ČETVRTAK, 17.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega djece u JIL-u (P) – izborni

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 404

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

12.45 – 16.15

Grupa 1

ZVU, dvorana 3

PETAK, 18.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (P)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PONEDJELJAK, 21.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 11.00

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 209

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

11.15 – 14.15

Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 209

UTORAK, 22.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 11.00

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 403

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

11.15 – 14.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 403

SRIJEDA, 23.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK, 24.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.00

10.15 – 12.45

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Ksaver 196a, dvorana 403

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK, 25.01.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Raspored studenata po grupama za kolegij Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S):

  1. Grupa: 01. GIZDIĆ MIA – 56. KOVAČEVIĆ MARTINA
  2. Grupa: 57. KOZAREC GABRIJELA – 112. MARKIĆ IVICA
  3. Gruap: 113. MARKOVIĆ MARKO – 167. TRAMOŠLJANIN MONIKA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega neuroloških bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.