Posljednja izmjena: 22.05.2019. 10:43

PLAN RASPOREDA NASTAVE

 

2. godina izvanredni –

grupa 1

Datum

2. godina izvanredni –

grupa 2

Datum

2. godina izvanredni – grupa 3

Datum

     

Terapija boli – vježbe

04. 02. – 08.02. 2019.

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi- vježbe

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta – vježbe

Zdravstvena njega djece u JIL-u – vježbe

Terapija boli – vježbe

25.02. – 31. 03. 2019.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Zdravstvena njega djeteta

Izborni predmet

Terapija boli

04.02. – 16.02.2019.

Ginekologija

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Izborni predmet

Zaštita mentalnog

zdravlja djece i adolescenata

18.02. – 23.02.2018.

Interna medicina

Javno zdravstvo

24.04. – 30.04. 2019.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

Terapija boli – vježbe

18.02. – 29.03. 2019.

 Zdravstvena njega majke novorođenčeta– vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi-vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata- vježbe

18..03. – 18.04..2019.

Dermatologija

Izborni predmeti:

Terapija boli

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Prirodna prehrana – dojenje

13.05.18.05. 2019.

Dermatologija

Javno zdravstvo

 Zdravstvena psihologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

08.04. – 18.04.2019.

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Osnove transfuzijske medicine

06.05.- 11.05.2019.

 Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

20.05. -24.05. 2019.

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

29.04. – 03.05. 2019.

   

Kliničke vježbe Zdravstvene njege II

Terapija boli – vježbe

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

27.05.-07.06. 2019.

Neurologija

Infektologija

Patofiziologija

Izborni predmet

Prirodna prehrana – dojenje

Socijalna psihologija u zdravstvu

20.05.- 01.06.2019.

Dermatologija

Higijena i epidemiologija

Zdravstvena psihologija

Izborni predmet

Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

03.06. – 14.06.2019.

   

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (1. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. –SVIBANJ 2019.

PONEDJELJAK, 20.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Prirodna prehrana- dojenje (P)

Mara Županić, mag.soc.gerontol.

10.00 – 12.15

12.30 – 14.00

ZVU, dvorana 7

Neurologija (P)

doc. dr.sc. Ines Lazibat

15.00 – 18.00

Amfiteatar, Mlinarska 34

UTORAK, 21.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Prirodna prehrana- dojenje (P)

Mara Županić, mag.soc.gerontol.

11.00 – 14.00

ZVU, dvorana 6

Neurologija (P)

doc. dr.sc. Ines Lazibat

15.00 – 17.15

17.30 – 19.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 22.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

dr.sc. Duško Kardum, prof. v. š.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

Infektologija (P)

Izv. prof. dr.sc. Davorka Lukas

14.00 – 16.15

16.30 – 18.00

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 23.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

dr.sc. Duško Kardum, prof. v. š.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Infektologija (P)

Izv. prof. dr.sc. Davorka Lukas

13.15 – 16.15

Amfiteatar, Mlinarska 34

PETAK 24.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patofiziologija (P)

dr.sc. Duško Kardum, prof. v. š.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Kliničke vježbe zdravstvene njege II možete pogledati ovdje.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2.GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. –SVIBANJ 2019.

PONEDJELJAK, 06.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Pedijatrija (p)

Doc.dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

13.45 – 16.00

16.00 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

UTORAK, 07.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Pedijatrija (P)

Doc.dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 3

Amfiteatar, Mlinarska 34

Osnove transfuzijske medicine (P)

Dr.sc.Branka Golubić Čepulić, prof.v.š.

13.45 – 16.00

16.00 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401

SRIJEDA, 08.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove transfuzijske medicine (P)

Dr.sc.Branka Golubić Čepulić, prof.v.š.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

13.45 – 16.00

16.00 – 18.45

Amfiteatar, Mlinarska 34

ČETVRTAK, 09.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Osnove transfuzijske medicine (P)

Dr.sc.Branka Golubić Čepulić, prof.v.š.

13.45 – 16.00

16.00 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 401

PETAK 10.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić Razumović

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Pedijatrija (P)

Doc.dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

13.45 – 16.00

16.00 – 18.45

ZVU, dvorana 2

Amfiteatar, Mlinarska 34

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2.GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – LIPANJ 2019.

PONEDJELJAK, 03.06.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof

8.00 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Dermatologija (P)

Mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec

13.15 – 15.30

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Božidar Nikša Tarabić, asistent

16.00 – 19.15

(grupa1)

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Ana Vodanović Kosić, asistent

16.00 – 19.15

(grupa2)

ZVU, dvorana 7

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Ivana Benković, asistent

16.00 – 19.15

(grupa3)

ZVU, seminarska dvorana

UTORAK, 04.06.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof

8.00 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Higijena i epidemiologija (P)

Melita Jelavić, dr. med.

Dr,sc,Ivana Jurčić Čulina

14.00 – 18.00

ZVU, dvorana 3

SRIJEDA, 05.06.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Higijena i epidemiologija (P)

Melita Jelavić, dr. med.

Dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

8.00 – 12.00

ZVU, dvorana 3

Dermatologija (P)

Mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec

13.00 –  15.15

ZVU, dvorana 2

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Božidar Nikša Tarabić, asistent

 

16.00 – 19.15

(grupa1)

Ksaver 196a, dvorana 401

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Ana Vodanović Kosić, asistent

 

16.00 – 19.15

(grupa2)

Ksaver 196a, dvorana 402

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Ivana Benković, asistent

16.00 – 19.15

(grupa3)

Ksaver 196a, dvorana 403

ČETVRTAK, 06.06.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Higijena i epidemiologija (P)

Melita Jelavić, dr. med.

Dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

8.00 – 12.00

ZVU, dvorana 2

Dermatologija (P)

Dr.sc. Andrija Stanimirović

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Božidar Nikša Tarabić, asistent

16.00 – 17.45

17.45 – 19.15

(grupa 4)

ZVU, dvorana 5

ZVU, dvorana 6

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Ana Vodanović Kosić, asistent

16.00 – 19.15

(grupa 5)

Ksaver 196a, dvorana 401

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Ivana Benković, asistent

16.00 – 19.15

(grupa 6)

Ksaver 196a, dvorana 403

PETAK 07.06.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof.

11.00 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Božidar Nikša Tarabić, asistent

16.00 – 19.15

(grupa 4)

Ksaver 209, dvorana 305

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Ana Vodanović Kosić, asistent

16.00 – 19.15

(grupa5)

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof.

Ivana Benković, asistent

16.00 – 19.15

(grupa6)

Ksaver 196a, dvorana 404

Grupa1: GIZDIĆ MIA – KARAS MONIKA

Grupa2: KAROGLAN MARTNA – KOVAČEVIĆ VALENTINA

Grupa3: KOVAČIĆ MARTINA – LISJAK LORENA

Grupa4: LOVRIĆ ISABELLA – MARIJANOVIĆ VALENTINA

Grupa5: MARKIĆ IVICA – MILINOVIĆ JELENA

Grupa6: MILKOVIĆ ISABELLA – TRAMOŠLJANIN MONIKA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr.sc. Biserka Sedić

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za kolegij Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi pogledajte ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (3. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. 

SRIJEDA, 24.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Javno zdravstvo (P)

Doc. dr.sc. Aleksandar Racz, prof. v. š.

Zvonimir Šostar, dr. med.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Javno zdravstvo (P)

Doc. dr.sc. Aleksandar Racz, prof. v. š.

Zvonimir Šostar, dr. med.

 

13.30 – 15.45

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK, 25.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Javno zdravstvo (P)

Doc. dr.sc. Aleksandar Racz, prof. v. š.

Zvonimir Šostar, dr. med.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Javno zdravstvo (P)

Doc. dr.sc. Aleksandar Racz, prof. v. š.

Zvonimir Šostar, dr. med.

 

13.30 – 15.45

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK 26.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Javno zdravstvo (P)

Doc. dr.sc. Aleksandar Racz, prof. v. š.

Zvonimir Šostar, dr. med.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PONEDJELJAK, 29.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina (P)

Prof.dr.sc. Željko Čabrijan

 

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Interna medicina (P)

Prof.dr.sc. Željko Čabrijan

 

13.30 – 15.45

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

UTORAK, 30.04.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina (P)

Prof.dr.sc. Željko Čabrijan

 

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Interna medicina (P)

Prof.dr.sc. Željko Čabrijan

 

13.30 – 15.45

 

ZVU, dvorana 2

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (3. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. –SVIBANJ 2019.

PONEDJELJAK, 13.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Terapija boli (P)

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

09.00 – 11.15

11.30 – 13.45

14.45 – 17.00

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 14.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Prirodna prehrana- dojenje (P)

Mara Županić, mag.soc.gerontol.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 5

Dermatologija (P)

Mr. sc. Ines Sjerobabski Masnec

dr.sc. Andrija Stanimirović, prof. v. š.

13.00 – 16.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SRIJEDA, 15.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Kronično bolesno dijete (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

ZVU, dvorana 4

Kronično bolesno dijete (P)

Vesna Turuk, prof.

12.30 – 15.30

ZVU, dvorana 4

ČETVRTAK, 16.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Prirodna prehrana- dojenje (P)

Mara Županić, mag.soc.gerontol.

09.00 – 12.00

ZVU, dvorana 6

Dermatologija (P)

Mr. sc. Ines Sjerobabski Masnec

dr.sc. Andrija Stanimirović, prof. v. š.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.00

ZVU, dvorana 3

Amfiteatar, Mlinarska 34

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (3. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – Svibanj 2019.

PONEDJELJAK, 20 .05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof

09.30 – 11.00

12.00-15.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Klopotan, prof.

16.00 – 19.15

grupa 1

ZVU, dvorana 5

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Mara Šimunović, prof.

16.00 – 19.15

grupa 2

ZVU, dvorana 8

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Radić, prof.

16.00 – 19.15

grupa 3

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 21.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof

10.00 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Klopotan, prof.

16.15 – 19.30

grupa 1

ZVU, seminarska dvorana

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Mara Šimunović, prof

16.00 – 19.15

grupa 2

Mlinarska BB, amfiteatar

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Radić, prof

15.45 – 19.00

grupa 3

Mlinarska 34, amfiteatar

SRIJEDA, 22.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Lada Perković, prof

10.00 – 15.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Klopotan, prof.

16.00 – 19.15

grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 401

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Mara Šimunović, prof

16.00 – 19.15

grupa 5

Ksaver 196a, dvorana i 402

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Radić, prof

16.00 – 19.15

grupa 6

ZVU, dvorana 3

ČETVRTAK, 23.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Klopotan, prof.

16.00 – 17.30

17.30-19.15

grupa 4

 

         Ksaver 209, dvorana 304

Ksaver 209, dvorana 305

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Mara Šimunović, prof

16.15 – 19.30

grupa 5

Mlinarska 34, amfiteatar

Zdravstvena psihologija (V)

Lada Perković, prof

Jelena Radić, prof

15.45 -16.45

 

 

 16.45 -19.00

grupa 6

ZVU, Dvorana 7

 

 

ZVU, Dvorana 8

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored posebnih kliničkih vježbi iz Zdravstvene njege djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja pogledajte ovdje.

Raspored vježbi za kolegij Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi pogledajte ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored posebnih kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored posebnih kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Terapija boli možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.

 

POPIS STUDENATA IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA, AK. GOD. 2018/19. 2. GODINA GRUPA 3

1.        

Budjak

Ljiljana

 

2.        

Đapić

Ilene Ananais

 

3.        

Eršek

Renata

 

4.        

Pavlinušić

Tea

 

5.        

Hadžilazov

Dalma

 

6.        

Marić

Hanna

 

7.        

Markuš Oklopčić

Katarina

 

8.        

Martić

Ivana

 

9.        

Nikša

Mirta

 

10.    

Oroz

Milanka

 

11.    

Pavlović

Lorena

GRUPA 1

12.    

Pelko

Martina

 

13.    

Pensa

Mirta

 

14.    

Percela

Doroteja

 

15.    

Perković

Anamaria

 

16.    

Perlić

Ana

 

17.    

Petrašević

Željka

 

18.    

Petreković

Monika

 

19.    

Petrović

Andrea

 

20.    

Petrović

Marina

 

21.    

Pilih

Lucija

 

22.    

Plenar

Melita

 

23.    

Pleše

Eduard

 

24.    

Pleško

Ivana

 

25.    

Podhraški Kranjec

Marina

 

26.    

Podvorec

Martina

 

27.    

Pokrivač

Damir

 

28.    

Pondeljak

Vedran

 

29.    

Poštek

Suzana

 

30.    

Potesak Novačić

Mateja

 

31.    

Pranjić

Matea

 

32.    

Pucarević

Zrinka

GRUPA 2

33.    

Puhelek

Anita

 

34.    

Pušić

Matea

 

35.    

Radinović

Maja

 

36.    

Radoš

Tomislav

 

37.    

Radošević

Ivana

 

38.    

Radošević

Viktorija

 

39.    

Radović

Ivana

 

40.    

Rajić

Helena

 

41.    

Rajnović

Stjepan

 

42.    

Rako

Matea

 

43.    

Raković

Barbara

 

44.    

Ralić

Đorđe

 

45.    

Rasamizafi

Alina

 

46.    

Ričko

Tena

 

47.    

Rimac

Ozana

 

48.    

Roc

Elizabeta

 

49.    

Roginić

Ivan

 

50.    

Ronjak

Andrea

 

51.    

Rorić

Antonija

 

52.    

Rotim

Marija

 

53.    

Rožić

Snježana

 

54.    

Rukavina

Ana

GRUPA 3

55.    

Rukelj

Ida

 

56.    

Samardžija

Antonija

 

57.    

Sambolec

Tea

 

58.    

Sarajlija

Suzana

 

59.    

Selihar

Tanja

 

60.    

Semren

Ruža

 

61.    

Seretin

Robert

 

62.    

Shabanaj

Granit

 

63.    

Sigal

Patricia

 

64.    

Silov

Marta

 

65.    

Skledar

Lidija

 

66.    

Slaček

Mihael

 

67.    

Slavi

Karlo

 

68.    

Smoljo

Antonela

 

69.    

Smrečki

Anita

 

70.    

Soldo

Andreja

 

71.    

Srdarev

Filomena

 

72.    

Stanić

Antonela

 

73.    

Stanić

Martina

 

74.    

Stanić

Ruža

 

75.    

Stević

Josip

GRUPA 4

76.    

Stjepanović

Adrijana

 

77.    

Stojić

Ivan

 

78.    

Sučić

Danijela

 

79.    

Šarić

Darinka

 

80.    

Šego

Tina

 

81.    

Šević

Biljana

 

82.    

Šijak

Jasminka

 

83.    

Škrinjar

Nela

 

84.    

Škrlec

Kristina

 

85.    

Šokac

Aleksandra

 

86.    

Šolić

Mateja

 

87.    

Špehar

Marija

 

88.    

Šplajt

Marijana

 

89.    

Špoljar

Domagoj

 

90.    

Šprajc

Anamarija

 

91.    

Šprem

Leopold

 

92.    

Štefanac

Štefica

 

93.    

Štriga

Mihaela

 

94.    

Štulec

Ana

 

95.    

Talundžić

Monika

 

96.    

Tašić

Olga

 

97.    

Teglović

Slaven

 

98.    

Teur

Sandra

 

99.    

Tibljaš

Melanija

 

100.       

Tkalčević

Valentina

GRUPA 5

101.       

Tomić

Mirna

 

102.       

Tomurad

Mateja

 

103.       

Tramošljanin

Monika

 

104.       

Treursić Milun

Katarina

 

105.       

Trogrlić

Mirna

 

106.       

Trtanj

Antonia

 

107.       

Trusk

Monika

 

108.       

Tunjić

Mirna

 

109.       

Turkijević

Tanja

 

110.       

Ujlaki

Luka

 

111.       

Užarević

Suzana

 

112.       

Verović

Josipa

 

113.       

Vidić

Branimir

 

114.       

Vinković

Martina

 

115.       

Vitković

Ivana

 

116.       

Volf

Tea

 

117.       

Vrančić

Nada

 

118.       

Vranić

Domina

 

119.       

Vrdelja

Lorena

 

120.       

Vrhovec

Jurica

GRUPA 6

121.       

Vrlec

Ivana

 

122.       

Vuglač

Martina

 

123.       

Vugrić

Josipa

 

124.       

Vuković

Anita

 

125.       

Vuković

Simona

 

126.       

Vulje

Sara

 

127.       

Zeljković

Petra

 

128.       

Zgorelec

Andrea

 

129.       

Zubčić

Antonia

 

130.       

Zukančić

Mirjana

 

131.       

Židak

Tena

 

132.       

Žilić

Ivana

 

133.       

Živatović

Bruno

 

134.       

Živoder

Hrvoje

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.