Posljednja izmjena: 10.09.2018. 15:14

PLAN RASPOREDA NASTAVE

 

2. godina izvanredni –

grupa 1

Datum

2. godina izvanredni –

grupa 2

Datum

2. godina izvanredni – grupa 3

Datum

 

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi

24.09. – 29.9.2018.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Zdravstvena njega djeteta

Interna medicina

01.10. – 13.10.2018.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

24.09. – 29.9.2018

1.

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta – vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi- vježbe

Kliničke vježbe Zdravstvene njege II

01.10. – 31.10.2018.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

15.10 – 16.11.2018.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika – vježbe

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata – vježbe

01.10. – 09.11.2018

1. 2. 3. 4.

5.

Interna medicina

Ginekologija

Izborni predmet

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

Zdravstvena njega djece u JIL-u

Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

12.11. – 24.11.2018.

Sociologija zdravlja

Javno zdravstvo

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Zdravstvena njega djece u JIL-u

26.11. – 01.12.2018.

Sociologija zdravlja

Higijena i epidemiologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

19.11. – 24.11.2018.

 

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata- vježbe

Zdravstvena njega djece u JIL-u – vježbe

26.11. – 08.12.2018.

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega djece u

JIL-u

03.12. – 15.12.2018.

 

 

 

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika – vježbe

26.11. – 30.11.2018.

 

.

2.

Sociologija zdravlja

Higijena i epidemiologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

10.12. – 15.12.2018.

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Socijalna psihologija u zdravstvu

17.12. – 20.12.2018.

Pedijatrija

Patologija

Ginekologija i porodništvo

Izborni predmet

Osnove transfuzijske medicine

03.12. – 15. 12. 2018.

 

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika – vježbe

18.12. – 21.12. 2018.

       
 

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Sestrinstvo i mediji

Osnove transfuzijske medicine

 

07.01. – 19.01.01.2019.

Prirodna prehrana – dojenje

Socijalna psihologija u zdravstvu- vježbe

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

 

 

07.01. – 11.01. 2019.

Zdravstvena psihologija

Zdravstvena njega djeteta

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi

 

Zdravstvena njega djece u JIL-u

Socijalna psihologija u zdravstvu

14.01. – 26.01.2019.

     

Patofiziologija

Neurologija

Infektologija

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi

Izborni predmet

Terapija boli

21.01. – 02.02.2019.

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Patofiziologija

Neurologija

Infektologija

Sestrinstvo i mediji

 

11.02. -23. 02. 2019.

     

Terapija boli – vježbe

 

04. 02. – 08.02. 2019.

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi- vježbe

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta – vježbe

Zdravstvena njega djece u JIL-u – vježbe

Terapija boli – vježbe

25.02. – 31. 03. 2019.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega odraslih I

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

Zdravstvena njega djeteta

Izborni predmet

Terapija boli

04.02. – 16.02.2019.

Ginekologija

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Izborni predmet

Zaštita mentalnog

zdravlja djece i adolescenata

18.02. – 23.02.2018.

Interna medicina

Javno zdravstvo

 

24.04. – 30.04. 2019.

Zdravstvena njega odraslih I – vježbe

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika – vježbe

Zdravstvena njega djeteta – vježbe

Terapija boli – vježbe

18.02. – 29.03. 2019.

 Zdravstvena njega majke novorođenčeta– vježbe

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi-vježbe

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata- vježbe

18..03. – 18.04..2019.

Dermatologija

Izborni predmeti:

Terapija boli

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

Prirodna prehrana – dojenje

 

 

 

 

 

13.05.18.05. 2019.

Dermatologija

Javno zdravstvo

 Zdravstvena psihologija

Izborni predmet

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta

 

 

 

08.04. – 18.04.2019.

Pedijatrija

Patologija

Izborni predmet

Osnove transfuzijske medicine

06.05.- 11.05.2019.

 Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

 

 

20.05. -24.05. 2019.

 

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

29.04. – 03.05. 2019.

   

Kliničke vježbe Zdravstvene njege II

Terapija boli – vježbe

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta – vježbe

27.05.-07.06. 2019.

Neurologija

Infektologija

Patofiziologija

Izborni predmet

Prirodna prehrana – dojenje

Socijalna psihologija u zdravstvu

20.05.- 01.06.2019.

Dermatologija

Higijena i epidemiologija

Zdravstvena psihologija

 

Izborni predmet

Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija

03.06. – 14.06.2019.

   

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 2. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA

AKADEMSKA GODINA 2018/2019. – RUJAN 2018.
(1. grupa)

PONEDJELJAK, 24.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (P)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S) – G1

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

18.00 – 19.30

Ksaver 196a, dvorana 404

UTORAK, 25.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (P)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S) – G2

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

18.00 – 19.30

Ksaver 196a, dvorana 404

SRIJEDA, 26.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (P)

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 401/402

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S) – G3

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

18.00 – 19.30

Ksaver 196a, dvorana 404

ČETVRTAK, 27.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401/402

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S) – G4

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

Ksaver 196a, dvorana 404

PETAK, 28.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401/402

Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S) – G4

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Raspored po grupama za vježbe kolegija Organizacija i upravljanje u zdr. njezi (S):

  1. Grupa: 01. ABRAM-VULETIĆ ADRIANA – 44. BOGIĆ KRISTINA
  2. Grupa: 45. BOLOTIN MARIJA – 88. ČUBRILOVIĆ FILIP
  3. Grupa: 89. ĆIBARIĆ JURAJ – 132. GIZDIĆ MIA
  4. Grupa: 133. GLAVOTA LUKA – 175. IVEZIĆ ARIJANA

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2. grupa)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3. grupa)
AKADEMSKA GODINA 2018/2019. – RUJAN 2018.

PONEDJELJAK, 24.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 2, Mlinarska 38

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

Dvorana 2, Mlinarska 38

UTORAK, 25.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 2, Mlinarska 38

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

Dvorana 2, Mlinarska 38

SRIJEDA, 26.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

Dvorana 2, Mlinarska 38

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

Dvorana 2, Mlinarska 38

ČETVRTAK, 27.09.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Dvorana 2, Mlinarska 38

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.