Posljednja izmjena: 20.02.2019. 12:08

PLAN RASPOREDA NASTAVE

 

3. godina izvanredni – grupa 1

Datum

3. godina izvanredni – grupa 2

Datum

1.

2.

3.

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja

Izborni predmet

Tehnologija u zdravstvenoj njezi P+V

Zdravstvena njega ovisnika

07.01. – 19.01. 2019.

Osnove istraživačkog rada

Izborni predmet

Zdravstvena njega školskog djeteta

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije P+V

Klinička farmakologija u sestrinskoj praksi

21.01. – 01.02. 2019.

1. 2.

3.

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom

Izborni predmet

Sestrinska skrb za obitelj

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u

04.02.– 16..02. 2019.

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i podučavanja

Izborni predmet

Tehnologija u zdravstvenoj njezi P+V

11.02. – 23.02.2019.

Zdravstvena njega starijih osoba – vježbe

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom – vježbe

Zdravstvena njega ovisnika – vježbe

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u- vježbe

25.02. – 05.04. 2019.

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom

Izborni predmet

Zdravstvena njega ovisnika

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u

11.03. – 23.03. 2019.

Oftalmologija

Otorinolaringologija

Palijativna zdravstvena njega

Izborni predmet

 

 08. 04. – 18. 04. 2019.

Zdravstvena njega starijih osoba – vježbe

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom – vježbe

Zdravstvena njega ovisnika – vježbe

 

     25.3. – 18.04. 2019.

Zdravstvena njega u dijagnostici P+ V

 

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u- vježbe

 

1. 2.

3.

Osnove istraživačkog rada

Izborni predmet

Zdravstvena njega školskog djeteta

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije P+V

Klinička farmakologija u sestrinskoj praksi

6.5.- 18.05.20189

Oftalmologija

Otorinolaringologija

Palijativna zdravstvena njega

Izborni predmet

Zdravstvena njega u dijagnostici  P+V

Poslovna sigurnost u zdravstvu

13.05. – 25.05. 2019.

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 3. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (1. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – VELJAČA 2019.

PONEDJELJAK, 04.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

13.30 – 17.30

Ksaver 196a, dvorana 405

UTORAK, 05.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega bolesnika u JIL (P)

dr.sc. Biljana Kurtović

13.00 – 17.00

ZVU, dvorana 4

SRIJEDA, 06.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega bolesnika u JIL (P)

dr.sc. Biljana Kurtović

13.00 – 16.00

ZVU, dvorana 4

ČETVRTAK, 07.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinska skrb za obitelj (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

8,00 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Sestrinska skrb za obitelj (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 405

PETAK, 08.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sestrinska skrb za obitelj (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

8,00 – 11.00

Ksaver 196a, dvorana 404

Sestrinska skrb za obitelj (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

12.00 – 14.15

Ksaver 196a, dvorana 404

UTORAK, 12.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 11.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

12.00 – 14.15

Ksaver 196a, dvorana 404

SRIJEDA, 13.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 11.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

12.00 – 14.15

Ksaver 196a, dvorana 405

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega starijih osoba možete pogledati ovdje.

 

 

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 3. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – VELJAČA 2019.

PONEDJELJAK, 11.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

08.00 – 12.45

 

 

ZVU, dvorana 2

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (P)

dr.sc.Marinko Vučić

13.30 – 17.30

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 12.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

08.00 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (P)

dr.sc.Marinko Vučić

14.00 – 17.00

ZVU, dvorana 2

SRIJEDA, 13.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V)

dr.sc.Marinko Vučić

08.00 – 14.00

 grupa1

Klinika za kirurgiju

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

15.00 – 19.00

Ksaver 196a, dvorana 405

ČETVRTAK,  14.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V)

dr.sc.Marinko Vučić

08.00 – 14.00

 

grupa 2

Klinika za kirurgiju

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

15.00 – 18.00

grupa 1

ZVU, dvorana 5

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

15.00 – 18.00

grupa 2

ZVU, dvorana 7

PETAK,  15.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V)

dr.sc.Marinko Vučić

8.00 – 14.00

grupa 3

Klinika za kirurgiju

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

15.00 -17.15

Ksaver 196a, dvorana 403

  PONEDJELJAK, 18.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V)

dr.sc.Marinko Vučić

08.00 – 14.00

grupa 4

 

Klinika za kirurgiju

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

14.30 – 18.15

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 19.02.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V)

dr.sc.Marinko Vučić

8.00 . 14.00 grupa 5

Klinika za kirurgiju

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

15.00 – 18.00

grupa 1

ZVU, dvorana 5

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

Melita Rukavina, prof.

15.00 – 18.00

grupa 2

ZVU, dvorana 7

Popis studenata po grupama za vježbe iz predmeta Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (V)

  1. Grupa: BAKRAN MAJA – FILAR PAULA
  2. Grupa: FILIPAJ DAVID – LALJAK GORDANA
  3. Grupa: LATINOVIĆ TEA – PINČIĆ LUCIJA
  4. Grupa: PISAČIĆ ANA – TOLIĆ MARKO
  5. Grupa: TOLIĆ MIRJANA – ŽUPETIĆ VALENTINA

Popis studenata za seminarsku nastavu iz premeta Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

  1. Grupa: BAKRAN MAJA – MUJAGIĆ ARIJANA
  2. Grupa: MULC TENA – ŽUPETIĆ VALENTINA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 3. GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA (2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – OŽUJAK 2019.

PONEDJELJAK, 11.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

08.00 – 10.15

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

10.30 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u

dr.sc. Biljana Kurtović

16.00 – 18.15

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 12.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

 

 

 

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

10.30 – 13.00

13.00-15.15

 

Ksaver 196a, dvorana 405

Ksaver 196a, dvorana 403

 

SRIJEDA, 13.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 12.45

 

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

13.30 – 15.45

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

 

 

ČETVRTAK,  14.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

08.00 – 12.00

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

13.00 – 15.15

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u

dr.sc. Biljana Kurtović

16.00 – 18.15

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

 

 

PETAK,  15.03.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u

dr.sc. Biljana Kurtović

8.00 – 10.15

 

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega starijih osoba (P)

dr.sc. Biserka Sedić

10.30-12.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Raspored vježbi iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega u kući možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih II možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega u zajednici možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/ transplantacije pogledajte ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega osoba s invaliditetom možete pogledati ovdje.

Raspored Kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.