Posljednja izmjena: 29.04.2019. 14:24

PLAN RASPOREDA NASTAVE

 

3. godina izvanredni – grupa 1

Datum

3. godina izvanredni – grupa 2

Datum

Zdravstvena njega starijih osoba – vježbe

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom – vježbe

Zdravstvena njega ovisnika – vježbe

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u- vježbe

25.02. – 05.04. 2019.

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom

Izborni predmet

Zdravstvena njega ovisnika

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u

11.03. – 23.03. 2019.

Oftalmologija

Otorinolaringologija

Palijativna zdravstvena njega

Izborni predmet

 

 08. 04. – 18. 04. 2019.

Zdravstvena njega starijih osoba – vježbe

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom – vježbe

Zdravstvena njega ovisnika – vježbe

 

     25.3. – 18.04. 2019.

Zdravstvena njega u dijagnostici P+ V

 

Zdravstvena njega bolesnika u JIL-u- vježbe

 

1. 2.

3.

Osnove istraživačkog rada

Izborni predmet

Zdravstvena njega školskog djeteta

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije P+V

Klinička farmakologija u sestrinskoj praksi

6.5.- 18.05.20189

Oftalmologija

Otorinolaringologija

Palijativna zdravstvena njega

Izborni predmet

Zdravstvena njega u dijagnostici  P+V

Poslovna sigurnost u zdravstvu

13.05. – 25.05. 2019.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 3.GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA

(1. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. – SVIBANJ 2019.

PONEDJELJAK, 06.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega školskog djeteta (P)

Mara Županić, dipl. med. techn.

8.00 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije

dr.sc. Biljana Kurtović

13.30 – 17.45

ZVU, dvorana 2

UTORAK, 07.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije (V)

dr.sc. Biljana Kurtović

7.30 – 13.30

IZVAN ZVU

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije

dr.sc. Biljana Kurtović

14.30 – 17.30

Ksaver 196a, dvorana 403

SRIJEDA, 08.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije (V)

dr.sc. Biljana Kurtović

7.30 – 13.30

IZVAN ZVU

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(P)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

14.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

ČETVRTAK, 09.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije (V)

dr.sc. Biljana Kurtović

7.30 – 13.30

IZVAN ZVU

Zdravstvena njega školskog djeteta (P)

Mara Županić, dipl.med.techn.

14.30 – 18.15

Ksaver 196a, dvorana 405

PETAK, 10.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije (V)

dr.sc. Biljana Kurtović

7.30 – 13.30

IZVAN ZVU

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(P)

  Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

14.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

SUBOTA, 11.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

. Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00 – 13.00

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00 – 13.00

grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00 – 13.00

grupa3

Ksaver 209, dvorana 303

PONEDJELJAK, 13.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije (V)

dr.sc. Biljana Kurtović

7.30 – 13.30

IZVAN ZVU

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(P)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

14.30 – 18.30

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

UTORAK, 14.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije (V)

dr.sc. Biljana Kurtović

7.30 – 13.30

IZVAN ZVU

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 1

ZVU, dvorana 6

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.15 – 19.15

grupa 2

ZVU, dvorana 7

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

. Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 403

SRIJEDA, 15.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega školskog djeteta (P)

Mara Županić, dipl.med.techn..

8.00 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(P)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

13.00 – 17.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(S)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

17.15 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(S)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

17.15 – 18.45

Ksaver 196a, dvorana 405

ČETVRTAK, 16.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(S)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00. – 14.00

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(S)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00. –  14.00

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

  Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 17.45

17.45-19.00

grupa 3

ZVU, dvorana 5

ZVU, seminarska dvorana

PETAK, 17.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/transplantacije (V)

dr.sc. Biljana Kurtović

7.30 – 13.30

IZVAN ZVU

SUBOTA, 18.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

. Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00 – 13.00

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00 – 13.00

grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

9.00 – 13.00

grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 405

PONEDJELJAK, 20.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 4

ZVU, dvorana 7

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 5

ZVU, seminarska dvorana

UTORAK, 21.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

 

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 4

ZVU, dvorana 2

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 5

ZVU, dvorana 3

SRIJEDA, 22.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.15 – 19.15

grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 403

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 5

Ksaver 196a, dvorana 404

ČETVRTAK, 23.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 401

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu istr.(V)

Janko Babić, prof.

Olivera Petrak, prof.

15.00 – 19.00

grupa 5

Ksaver 196a, dvorana 401

Popis studenata za seminarsku nastavu iz predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

  1. Grupa: MIRELA ADAMOVIĆ – SANJA MATIJEVIĆ
  2. Grupa: DOROTEA MATULIĆ – VEDRANA ŽIGO

Popis studenata za vježbe iz predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

  1. Grupa: MIRELA ADAMOVIĆ – JOSIP DUGALIJA
  2. Grupa: HELENA ĐEREK – TOMISLAV KOVAČEVIĆ
  3. Grupa: KARLO KOVAČIĆ – TOMISLAV PAŽIN
  4. Grupa: SLAĐANA PERENČEVIĆ – MATEJ STANKOVIĆ
  5. Grupa: VALENTINA STANKOVIĆ PUŠELJ – VEDRANA ŽIGO

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije / transplantacije možete pogledati ovdje.

 


 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 3.GODINE IZVANREDNOG STUDIJA SESTRINSTVA

(2. grupa) AKADEMSKE GODINE 2018/2019. –SVIBANJ 2019.

PONEDJELJAK, 13.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Palijativna zdravstvena njega (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

UTORAK, 14.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Palijativna zdravstvena njega (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

Palijativna zdravstvena njega (V)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

12.30 – 14.00

14.00-15.30

Grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Ksaver 196a, dvorana 405

SRIJEDA, 15.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Palijativna zdravstvena njega (V)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

10.00 – 13.00

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 403

Otorinolaringologija (P)

Dr. sc. Ivan Rašić

14.15 – 16.30

16.45 – 19.00

ZVU, dvorana 2

ČETVRTAK, 16.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Palijativna zdravstvena njega (V)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

09.00 – 12.00

Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 403

Oftalmologija (P)

Doc.dr.sc. Mia Zorić Geber.

13.00 – 15.15

15.30 – 17.45

 

Ksaver 196a, dvorana 401 i 402

PETAK, 17.05.2019.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Palijativna zdravstvena njega (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

08.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Ksaver 196a, dvorana 404

Palijativna zdravstvena njega (V)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

13.00 – 16.00

Grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 405

Raspored po grupama iz kolegija PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

            Grupa 1 Mirela Adamović – Andreja Grile

            Grupa 2 Tea Halec – Melita Mikacinić

            Grupa 3 Branka Muhić – Josipa Rnjak

            Grupa 4 Katarina Roškova – Vedrana Žigo

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata možete pogledati ovdje.