Posljednja izmjena:. 29.05.2020. 11:47

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE STUDIJA SESTRINSTVA AKADEMSKE GODINE 2019/2020. – 2 . semestar

 

 

REDOVNI STUDIJ SESTRINSTVA  – 1. GODINA

RASPORED VJEŽBI –  KOLEGIJ KLINIČKE VJEŽBE ZDRAVSTVENE NJEGE I

 

MENTOR

01.06 -12.06..2020.

7.00 -15.00

Mira Pavličić,dipl.med.techn.

Koronarna

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

 

Adamčević Andrea

Anić Sara

Aščić Doris

Bacelj Anđela

Baranašić Petra

Barišić Ana

Batinović Vesna

 

Milena Fiket,dipl.med.techn.

Interna intenzivna

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

 

Bilić Leonarda

Biluš Sara

Bogović Lucija

Brizić Marijana

Brlić Borna

Brlić Franko

Bukovac Ana Marija

 

Nataša Išlić,dipl.med.techn.

Hematologija

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

 

Ciprijanović  Ana

Crnac Hrvoje

Čikotić Karla

Čirjak Filip

Čotić Karla

Dizdarević Ajla

Dodig Lucija

 

Dijana Žuljević,dipl.med.techn.

Nefrologija

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

 

Doležal Sanda

Dramac Marina

Draženović Petra

Dujmić Josipa

Dušković Doris

Farkaš Mirela

Fišter Petra

 

Željka Benceković,dipl.med.techn.

Zavod za aritmije

KBC Sestre milosrdnice

Vinogradska 29

 

Galović Lea

Gavran Andrea

Glogovšek Nikolina

Grlić Marija

Horvatić Katarina

Huzjan Nikolina

Ivančić Mateja

 

 Zdenka Ćurić, bacc.med.techn.

Koronarna jedinica

KB Merkur

Zajčeva 19

 

Jareš Petra

Kaniški Nikolina

Kešic Karla

Klarić Monika

Kletečki Lea

Knezović Ana

Knežević Anamarija

 

Mira Rupčić, bacc.med.techn.

Kardiologija

KB Merkur

Zajčeva 19

 

Bertić Ana

Dokić Mario

Galić Lucija

Ivanjko Antonija

Jakopović Mia

Kokša  Ana

Ruža Jakovac, bacc.med.techn.

Sterilne jedinice

KB Merkur

Zajčeva 19

 

 

Marković Matea

Mataković Marija

Mateljak Dea

Miloš Lorena

Nuhi Amanda

Paljević Paula

Papić Ivona

 

Ivana Gojević, bacc.med.techn.

Gastroenterologija

KB Merkur

Zajčeva 19

 

 

Kolinger Dijana

Komazin Ante

Kos Nina

Kostel Sonja

Kovaček Antonio

Kovačević Andrea

Kožić Jasmina

 

 

Katica Brdar, bacc.med.techn.

Nefrologija

KB Merkur

Zajčeva 19

 

 

Kramarić Lucija

Kranjčec Izidor

Kumić Jasmin

Leženić Vanja

Macan Marta

Marić Antonija

Marić Gabriela

 

Snježana Gačina, dipl.med.techn.

Klinički odjel ( 4 kat )

Dugi dol 4a

 

 

Pavić Maja

 Pavković Nikola

 Perković Laura

 Peršun Ana

Petak Magdalena

Polak Antonia

Posavec Mateja

Majlinda Ajrulai

 

Danijela Grgurević, mag.med.techn.

Zavod za intenzivno kardiološko liječenje

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

Puharić Katarina

Puljiz Darija

Radovanović Mirna

Ribić Klara

Rumenjak Dorotea

Samac Domagoj

Selihar Valentina

Vlatka Rafaj, dipl.med.techn.

Gastroenterologija

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

 

 

Šikić Magdalena

Šimunac Antonela

Šimunić Nicole

Škrtić Ivana

Škugor Mirna

Štefek Tihana

Tokalić Marija

Tomić Karla

Ana Roić,dipl.med.techn.

Abdominalna kirurgija

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

Tropčić Kristina

Sigurnjak Marina

Turalija Katarina

Udovičić Ana

Vinceljak Viktorija

Vladić Ivana

Barukčić Matej

Jasminka Miličević, dipl.med.techn.

Onkologija

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

Vučković Marina

Zadro Ivana

Zečević Klaudia

Zelić Anđela

Zidanić Marijana

Zubić Kristina

Žugaj Marina

Ivković Marija

Mladen Jurišković, dipl.med.techn.

Zavod za traumatologiju  

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

Patačko Dea

Kramar Lucija

Ana Volarić

Preisler Anamarija

Sigurnjak Marina

Tokić Barbara

Vučina Katarina

 

 

Raspored studenata po grupama za seminarsku nastavu kolegija Osnove zdr. njege (S), Proces zdr. njege (S), Dijetetika (S):

 1. Grupa: od ADANČEVIĆ ANDREA do 30.DUJMIĆ JOSIPA
 2. Grupa: od DUŠKOVIĆ DORIS do 60.KRANJČEC IZIDOR
 3. Grupa: od KUMIĆ JASMIN do 89.SAMAC DOMAGOJ
 4. Grupa: od SELIHAR VALENTINA do 118.ŽUGAJ MARINA

 

Raspored studenata po grupama za vježbovnu nastavu kolegija Farmakologija (V), Komunikacijske vještine (V), Informatika u zdravstvenoj njezi (V):

 1. Grupa: od 1.ADAMČEVIĆ ANDREJA do 20.CRNAC HRVOJE
 2. Grupa: od 21.ČIKOTIĆ KARLA do 40.IVANČIĆ MATEJA
 3. Grupa: od 41.IVANJKO ANTONIJA do 59.KRAMARIĆ LUCIJA
 4. Grupa: od 60.KRANJČEC IZIDOR do 78.PERKOVIĆ LAURA
 5. Grupa: od 79.PERŠUN ANA do 98.ŠTEFEK TIHANA
 6. Grupa: od 99.ŠVIGIR LUCIJA do 118.ŽUGAJ MARINA

 

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Timski rad u sestrinstvu (S):

 1. Grupa: od 1. ANIĆ SARA do 31. HUZJAN NIKOLINA
 2. Grupa: od 32. IVANČIĆ MATEJA do 63. PETAK MAGDALENA
 3. Grupa: od 64. POLDRUGAČ SARA BARBARA do 93. ZIDANIĆ MARIJANA

 

 

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.