Posljednja izmjena: 14.02.2020. 14:25

 

RASPORED NASTAVE ZA STUDENTE 1. GODINE STUDIJA SESTRINSTVA AKADEMSKE GODINE 2019/2020. – 2 . semestar

 

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(24.02. – 16.03.2020.)

08.00 – 10.15

(24.02. i 02.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

08.45 – 10.15

(09.03 i 16.03)

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(23.03. –  27.04.2020.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 321

Komunikacijske vještine (P)

Dr.sc. Damir Lučanin

(24.02. – 23.03.2020.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

Zdr. njega utemeljena na dokazima (P) – izborni

Dr.sc. Biljana Kurtović

(samo u ovom terminu 06.04.2020)

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 321

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

Prof.dr.sc. Mario Ivanuša

(24.02. – 23.03.2020.)

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr.sc. Biljana Kurtović

(samo u ovom terminu 06.04. i 20.04.2020)

 

13.45 – 15.15

(06.04.2020)

 

Ksaver 209, dvorana 303

 

10.30 – 12.00

(20.04.2020)

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(24.02. – 04.05.2020.)

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(24.02. – 04.05.2020.)

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 2

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(25.02. – 17.03.2020.)

08.00 – 10.15

(25.02. i 03.03.)

Ksaver 196a, dvorana 405

08.45 – 10.15

(10.03. i 17.03.)

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(24.03. – 28.04.2020.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 323

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(samo 28.04.2020. u ovom terminu)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 323

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(03.03. – 31.03.2020.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 321

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(25.02. – 24.03.2020.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 123

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr.sc. Biljana Kurtović

(samo u ovom terminu 07.04.2020)

12.45 – 15.00

Ksaver 209, dvorana 303

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(25.02. – 24.03.2020.)

13.00 – 15.15 Grupa 5

Ksaver 209, dvorana 323

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(25.02. – 24.03.2020.)

13.00 – 15.15 Grupa 6

Mlinarska cesta 38, dvorana 101

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(25.02. – 24.03.2020.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 113

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(25.02. – 24.03.2020.)

15.30 – 17.45 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 124

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(25.02. – 24.03.2020.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 323

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(25.02. – 24.03.2020.)

18.00 – 20.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 113

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr.sc. Biljana Kurtović

(25.03.2020.)

08.30 – 10.00

Ksaver 209, dvorana 303

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(01.04. – 29.04.2020.)

08.00 – 10.15

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 321

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

(26.02. – 08.04.2020.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

10.30 – 12.00

(08.04.2019.)

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(04.03. – 08.04.2020.)

13.00 –  15.15

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 301,

osim 08.04. Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 1

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(26.02. – 25.03.2020.)

15.30 – 17.45

(26.02. i 04.03.)

Ksaver 209, dvorana 323

15.30 – 17.00

(11.03. i 25.03.)

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(26.02. – 25.03.2020.)

13.00 – 15.15 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 122

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(26.02. – 25.03.2020.)

15.30 – 17.45 Grupa 6

Mlinarska cesta 38, dvorana 113

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Mario Somek

 (26.02. – 06.05.2020.)

15.30 – 17.45 Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 334

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Domagoj Caban

 (26.02. – 06.05.2020.)

15.30 – 17.45 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 101

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Domagoj Caban

 (26.02. – 06.05.2020.)

18.00 – 20.15

Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 101

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(27.02. – 02.04.2020.)

08.00 – 10.15 Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 26.03.2020.)

08.00 – 10.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 124

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 26.03.2020.)

08.00 – 10.15 Grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 3

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 26.03.2020.)

10.30 – 12.45

(27.02. i 05.03.)

Ksaver 209, dvorana 321

10.30 – 12.00

(12.03. i 26.03.)

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr.sc. Biljana Kurtović

(samo u ovom terminu 09.04.2020)

10.30 – 12.45

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 4

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 26.03.2020.)

10.30 – 12.45

(27.02. i 05.03.)

Ksaver 196a, dvorana 404

10.30 – 12.00

(12.03. i 26.03.)

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 26.03.2020.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 124

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 26.03.2020.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(27.02. – 02.04.2020.)

13.00 – 15.15

Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 111

 Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(27.02. – 02.04.2020.)

13.00 – 15.15 Grupa 4

Ksaver 196a, dvorana 404

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Željka Johan Kotur

 (27.02. – 14.05.2020.)

15.30 – 17.45

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 334

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(27.02. – 26.03.2020.)

18.00 – 20.15

 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 124

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(28.02. – 03.04.2020.)

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 303

Zdr. njega utemeljena na dokazima (P) – izborni

Dr.sc. Biljana Kurtović

(06.03. – 03.04.2020.)

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 321

Psihologija cjeloživotnog vijeka (P) – izborni

Dr.sc. Mirna Kostović Srzentić

(28.02. – 27.03.2020.)

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 321

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(28.02. – 27.03.2020.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 124

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Mario Somek

 (28.02. – 29.05.2020.)

15.30 – 17.45

Grupa 6

Mlinarska cesta 38, dvorana 101

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Mario Somek

 

 (28.02. – 29.05.2020.)

18.00 – 20.15

Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 101

 

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 02.2020.
 • Raspored kliničkih vježbi biti će objavljen naknadno, a početak je planiran od 05.2020.

 

Raspored studenata po grupama za seminarsku nastavu kolegija Osnove zdr. njege (S), Proces zdr. njege (S), Dijetetika (S):

 1. Grupa: od ADANČEVIĆ ANDREA do 30.DUJMIĆ JOSIPA
 2. Grupa: od DUŠKOVIĆ DORIS do 60.KRANJČEC IZIDOR
 3. Grupa: od KUMIĆ JASMIN do 89.SAMAC DOMAGOJ
 4. Grupa: od SELIHAR VALENTINA do 118.ŽUGAJ MARINA

 

Raspored studenata po grupama za vježbovnu nastavu kolegija Farmakologija (V), Komunikacijske vještine (V), Informatika u zdravstvenoj njezi (V):

 1. Grupa: od 1.ADAMČEVIĆ ANDREJA do 20.CRNAC HRVOJE
 2. Grupa: od 21.ČIKOTIĆ KARLA do 40.IVANČIĆ MATEJA
 3. Grupa: od 41.IVANJKO ANTONIJA do 59.KRAMARIĆ LUCIJA
 4. Grupa: od 60.KRANJČEC IZIDOR do 78.PERKOVIĆ LAURA
 5. Grupa: od 79.PERŠUN ANA do 98.ŠTEFEK TIHANA
 6. Grupa: od 99.ŠVIGIR LUCIJA do 118.ŽUGAJ MARINA

 

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Timski rad u sestrinstvu (S):

 1. Grupa: od 1. ANIĆ SARA do 31. HUZJAN NIKOLINA
 2. Grupa: od 32. IVANČIĆ MATEJA do 63. PETAK MAGDALENA
 3. Grupa: od 64. POLDRUGAČ SARA BARBARA do 93. ZIDANIĆ MARIJANA

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (V)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

30.03.2020

10.30 – 13.30

INFORMATIČKA, Ksaver 209, dvorana 334

31.03.2020

13.00 – 14.30

INFORMATIČKA,

Ksaver 209, dvorana 334

02.04.2020

10.30 – 12.45

 

03.04.2020

12.30 – 15.30

INFORMATIČKA,

Mlinarska cesta 38, dvorana 101

07.04.2020

10.30 – 12.00

INFORMATIČKA,

Mlinarska cesta 38, dvorana 101

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Psihologija cjeloživotnog vijeka (V)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

31.03.2020

15.00 – 17.15

Ksaver 209, dvorana 321

07.04.2020

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 321

21.04.2020

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 321

28.04.2020

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 321

02.04.2020

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 321

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.