Posljednja izmjena: 09.05.2019. 15:16

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 

Akademska godina 2018. / 2019.
II.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(25.02. – 18.03.2019.)

08.00 – 10.15

(25.02. i 04.03.)

ZVU, dvorana 2

08.45 – 10.15

(11.03. i 18.03.)

ZVU, dvorana 2

Komunikacijske vještine (P)

Dr.sc. Damir Lučanin

(25.02. – 25.03.2019.)

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(25.02. – 25.03.2019.)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 2

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(25.02. – 06.05.2019.)

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(25.02. – 06.05.2019.)

18.00 – 20.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(25.03. –  29.04.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

ZVU, dvorana 6

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 2

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(26.02. – 19.03.2019.)

08.00 – 10.15

(26.02. i 05.03.)

ZVU, dvorana 6

08.45 – 10.15

(12.03. i 19.03.)

ZVU, dvorana 6

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 1

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(26.02. – 19.03.2019.)

13.00 – 15.15

(26.02. i 05.03.)

ZVU, dvorana 6

13.00 – 14.30

(12.03. i 19.03.)

Ksaver 209, dvorana 210

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(05.03. – 09.04.2019.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

ZVU, dvorana 4

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(26.02. – 26.03.2019.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

ZVU, dvorana 7

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(26.02. – 26.03.2019.)

13.00 – 15.15 Grupa 5

Ksaver 209, dvorana 304

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(26.02. – 26.03.2019.)

13.00 – 15.15 Grupa 6

ZVU, seminarska dvorana

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(26.02. – 26.03.2019.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

ZVU, dvorana 6

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(26.02. – 26.03.2019.)

15.30 – 17.45 Grupa 4

ZVU, seminarska dvorana

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(26.02. – 26.03.2019.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 210

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(26.02. – 26.03.2019.)

18.00 – 20.15 Grupa 3

ZVU, dvorana 6

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(26.03. – 30.04.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

ZVU, dvorana 6

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

Dr.sc. Biljana Kurtović

(27.02. – 27.03.2019.)

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 2

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

(27.02. – 10.04.2019.)

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

10.30 – 12.00

(10.04.2019.)

ZVU, dvorana 2

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(27.02. – 27.03.2019.)

13.00 – 15.15 Grupa 4

ZVU, dvorana 6

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(27.02. – 27.03.2019.)

15.30 – 17.45 Grupa 6

ZVU, dvorana 6

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(27.02. – 15.05.2019.)

15.30 – 17.45 Grupa 3

ZVU, dvorana 8

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(27.02. – 15.05.2019.)

15.30 – 17.45 Grupa 4

Ksaver 209, dvorana 304

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(27.02. – 15.05.2019.)

18.00 – 20.15

Grupa 5

ZVU, dvorana 8

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(28.02. – 04.04.2019.)

08.00 – 10.15 Grupa 2

ZVU, dvorana 6

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2019.)

08.00 – 10.15 Grupa 3

Ksaver 196a, dvorana 404

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 3

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(28.02. – 21.03.2019.)

10.30 – 12.45

(28.02. i 07.03.)

ZVU, dvorana 6

10.30 – 12.00

(14.03. i 21.03.)

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2019.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

ZVU, dvorana 7

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2019.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(28.02. – 04.04.2019.)

13.00 – 15.15

Grupa 3

ZVU, dvorana 6

04.04. – ZVU, dvorana 5

 Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(28.02. – 04.04.2019.)

13.00 – 15.15 Grupa 1

Mlinarska 34, Amfiteatar;

Ksaver 196a, D403 od 21.03.

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(28.02. – 09.05.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 304

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(28.02. – 28.03.2019.)

18.00 – 20.15

 Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 210

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(01.03. – 05.04.2019.)

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 2

Zdr. njega utemeljena na dokazima (P) – izborni

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

(01.03. – 05.04.2019.)

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 209

Psihologija cjeloživotnog vijeka (P) – izborni

Dr.sc. Mirna Kostović Srzentić

(01.03. – 29.03.2019.)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 7

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(01.03. – 29.03.2019.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

ZVU, seminarska dvorana

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(01.03. – 10.05.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 6

Mlinarska, Dvorana 8

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(01.03. – 10.05.2019.)

18.00 – 20.15

Grupa 2

Mlinarska, Dvorana 8

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 02.2019.
 • Raspored kliničkih vježbi biti će objavljen naknadno, a početak je planiran od 05.2019.

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Timski rad u sestrinstvu (S):

 1. Grupa: od 01. ALIĆ DINO do 40. LOJIĆ IRIS
 2. Grupa: od 41. MALINA PETRA do 80. ŽITKOVIĆ LARA

Raspored studenata po grupama za kolegij Osnove zdr. njege, Proces zdr. njege, Dijetetika (S):

 1. Grupa: od 01. ALIĆ DINO do 37. JURAČIĆ MIHAELA
 2. Grupa: od 38. KABLAR ANTONIA do 75. PONGRAC ANDREJA
 3. Grupa: od 76. POVRŽENIĆ HELENA do 112. ŽITKOVIĆ LARA

Raspored studenata po grupama za kolegij Farmakologija (V), Komunikacijske vještine (V), Informatika u zdr. nj. (V):

 1. Grupa: od 01. ALIĆ DINO do 18. BRZIĆ JULIJANA
 2. Grupa: od 19. BUKOVAC ANA-MARIJA do 37. JURAČIĆ MIHAELA
 3. Grupa: od 38. KABLAR ANTONIA do 56. MIHOCEK MELANI
 4. Grupa: od 57. MIKIČIĆ TINA do 74. PINTARIĆ MARKO
 5. Grupa: od 75. PONGRAC ANDREJA do 92. ŠKREB PATRICIJA
 6. Grupa: od 93. ŠKRLEC FRANKA do 112. ŽITKOVIĆ LARA

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Psihologija cjeloživotnog vijeka (V)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

04.04.2019.

18.00 – 20.15

 

11.04.2019.

18.00 – 20.15

 

18.04.2019.

18.00 – 20.15

 

02.05.2019.

18.00 – 20.15

 

09.05.2019.

18.00 – 20.15

 

Grupa 2

05.04.2019.

18.00 – 20.15

 

12.04.2019.

18.00 – 20.15

 

19.04.2019.

18.00 – 20.15

 

03.05.2019.

18.00 – 20.15

 

10.05.2019.

18.00 – 20.15

 

 

Grupa 1: 01. – 17.

Grupa 2: 18. – 35.

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (V)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

28.03.2019.

13.00 – 14.30

Dvorana 304, Ksaver 209

29.03.2019.

08.00 – 10.15

Dvorana 304, Ksaver 209

01.04.2019.

10.30 – 14.30

Dvorana 304, Ksaver 209

08.04.2019.

10.30 – 14.30

Dvorana 304, Ksaver 209

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Popis studenata i raspored po grupama možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Temeljni hitni medicinski postupci – Vježbe u praktikumu možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega I možete pogledati ovdje.