Posljednja izmjena: 14.05.2018. 15:13

RASPORED NASTAVE 1. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

II. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017/2018. 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(26.02. – 19.03.2018.)

08.00 – 10.15

(26.02. i 05.03.)

26.02. – Mlinarska cesta 38, dvorana 3
05.03.- Mlinarska cesta 38, dvorana 2

08.00 – 09.30

(12.03. i 19.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Komunikacijske vještine (P)

Dr.sc. Damir Lučanin

(26.02. – 26.03.2018.)

10.30 – 12.45

26.02. – Amfiteatar, Mlinarska cesta 34
od 05.03. – Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Informatika u zdravstvenoj njezi (P)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(26.02. – 26.03.2018.)

13.00 – 15.15

26.02. – Amfiteatar, Mlinarska cesta 34
od 05.03. – Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Dijetetika (P)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(26.02. – 14.05.2018.)

15.30 – 17.45

26.02. – Ksaver 196a, dvorana 403
od 05.03. – Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Farmakologija (P)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(26.02. – 14.05.2018.)

18.00 – 20.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 1

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 20.03.2018.)

08.00 – 10.15

(27.02. i 06.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

08.00 – 09.30

(13.03. i 20.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 3

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 20.03.2018.)

10.30 – 12.45

(27.02. i 06.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

10.30 – 12.00

(13.03. i 20.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 2

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(27.02. – 20.03.2018.)

13.00 – 15.15

(27.02. i 06.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

13.00 – 14.30

(13.03. i 20.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(27.02. – 27.03.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(27.02. – 27.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(27.02. – 27.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 6

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(27.02. – 27.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(27.02. – 27.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Komunikacijske vještine (V)

Janko Babić, prof.

(27.02. – 27.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 27.03.2018.)

18.00 – 20.15 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(27.02. – 27.03.2018.)

18.00 – 20.15 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(27.02. – 27.03.2018.)

18.00 – 20.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(10.04. – 12.06 2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(10.04. – 12.06.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 6

Ksaver 209, dvorana 304

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Osnove zdravstvene njege (S) – Grupa 4

Dr. sc. Snježana Čukljek;

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(28.02. – 21.03.2018.)

08.00 – 10.15

(28.02. i 07.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

08.00 – 09.30

(14.03. i 21.03.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Zdr. njega utemeljena na dokazima (P) – izborni

Doc.dr.sc. Sonja Kalauz

(11.04. – 02.05.2018. te 16.05.)

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

15.30 – 17.45

(samo 16.05.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Proces zdravstvene njege (P)

Dr. sc. Snježana Čukljek

(28.02. – 18.04.2018.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

10.30 – 12.00

(18.04.2018.)

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Temeljni hitni medicinski postupci (P) – izborni

Irena Kovačević, dipl.med.techn

Sanja Ledinski Fičko, dipl.med.techn.

(11.04. – 09.05.2018.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

14.30 – 16.45

(09.05.2018.)

 

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(28.02. – 28.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Dijetetika (V)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(28.02. – 28.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(28.02. – 28.03.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Informatika u zdravstvenoj njezi (V) – Grupa 3

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(28.02. – 09.05.2018.)

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

17.00 – 19.15

(09.05.2018.)

Informatika u zdravstvenoj njezi (V) – Grupa 4

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(28.02. – 02.05.2018.)

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 304

15.30 – 17.45 (23.05.2018.)

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. – 12.04.2018.)

08.00 – 10.15 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

08.00 – 10.15 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

08.00 – 10.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(19.04. – 03.05.2018.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(19.04. – 03.05.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. – 12.04.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Dijetetika (S)

Eva Pavić, univ.spec.dipl.ing.

(01.03. – 29.03.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. – 12.04.2018.)

13.00 – 15.15 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(01.03. – 10.05.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(01.03. – 10.05.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 304

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(samo 14.06.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 5

Ksaver 209, dvorana 304

Informatika u zdravstvenoj njezi (V)

Doc.dr.sc. Mira Hercigonja Szekeres

(samo 14.06.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 6

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Timski rad u sestrinstvu (P) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(02.03. – 20.04.2018.)

08.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(samo 27.04. i 04.05.2018.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Timski rad u sestrinstvu (S) – izborni

Martina Smrekar, dipl.med.techn.

(samo 27.04. i 04.05.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Komunikacijske vještine (V)

Dr.sc. Damir Lučanin

(02.03. – 13.04.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 3

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Proces zdravstvene njege (S)

Dr.sc. Snježana Čukljek

(02.03. – 20.04.2018.)

10.30 – 12.45 Grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Psihologija cjeloživotnog vijeka (P) – izborni

Dr.sc. Mirna Kostović Srzentić

(02.03. – 13.04.2018.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Farmakologija (V)

Prof.dr.sc. Josip Čulig

(02.03. – 13.04.2018.)

15.30 – 17.45 Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 02.2018.
 • Raspored kliničkih vježbi biti će objavljen naknadno, a početak je planiran od 05.2018.

 

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Timski rad u sestrinstvu (S):

 1. Grupa: od 1. ANIĆ MARTINA do 29. KREŠIĆ SANDI
 2. Grupa: od 30. KRISTIĆ MARTINA do 58. VUJATOVIĆ HELENA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Osnove zdr. njege, Proces zdr. njege, Dijetetika (S):

 1. Grupa: od ANIĆ MARTINA do 27. DODIG PETRA
 2. Grupa: od DOLIBAŠIĆ MIHAELA do 54. KOBAŠ ANA
 3. Grupa: od KODŽOMAN VIKTORIA do 80. PERAIĆ ANTONIA
 4. Grupa: od PERIĆAK DOROTEJA do 109. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Farmakologija (V), Dijetetika (V):

 1. Grupa: od ANIĆ MARTINA do 22. CIGANOVIĆ INES
 2. Grupa: od ČALE NIKOLINA do 44. JAZVO IVANA
 3. Grupa: od JELIĆ NIKOLINA do 65. MAGLICA IVONA
 4. Grupa: od MAJKIĆ BOSILJKA do 87. PROKOPOVIĆ ANTONIO
 5. Grupa: od PUDIĆ MARK do 109. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Komunikacijske vještine (V), Informatika u zdr. nj. (V):

 1. Grupa: od ANIĆ MARTINA do 18. BOŽIĆ TONI
 2. Grupa: od BRLEKOVIĆ MATEA do 36. GRGIĆ ILIJANA
 3. Grupa: od HORVAT PETRA do 54. KOBAŠ ANA
 4. Grupa: od KODŽOMAN VIKTORIA do 71. MATANOVIĆ IZABELA
 5. Grupa: od MATOVINA LAURA do 89. RAKOŠ ŽAKLINA
 6. Grupa: od RISOVIĆ OZANA do 109. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Psihologija cjeloživotnog vijeka (V)

Grupa

Datum

Vrijeme

Mjesto

Grupa 1

17.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

24.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

02.05.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

11.05.2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

17.05.2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

Grupa 2

18.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

25.04.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

03.05.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 210

11.05.2018.

18.00 – 20.15

Ksaver 209, dvorana 209

18.05.2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

Grupa 1: 01. BABIĆ MARINA – 15. JURJEVIĆ MIRNA

Grupa 2: 16. KARAJIĆ BENJAMIN – 30. VUKIĆ ANTONELA

 

Raspored vježbi izbornog kolegija Zdravstvena njega utemeljena na dokazima (V)

Datum

Vrijeme

Mjesto

09.04.2018.

09.30 – 13.30

Informatička, ZVU, dvorana 8

10.04.2018.

10.30 – 14.30

Informatička, Ksaver 209, dvorana 304

16.04.2018.

09.30 – 13.30

Informatička, ZVU, dvorana 8

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata i raspored po grupama možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Proces zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi u kabinetu iz kolegija Osnove zdravstvene njege možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Temeljni hitni postupci (vježbe na Centralnim hitnim prijemima) možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Temeljni hitni postupci (vježbe u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba u Heinzelovoj) možete pogledati ovdje.

Raspored Kliničkih vježbi zdravstvene njege I možete pogledati ovdje.