Posljednja izmjena: 19.11.2018. 12:48

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

Akademska godina 2018. / 2019.
III.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena psihologija (P)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 15.10. do 26.11.2018.)

8.00 – 10.15

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Zdravstvena psihologija (P)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 03.12. do 19.12.2018.)

15.00 – 17.15

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Zdr. njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od15.10. do 26.11.2018.)

10.30 – 12.45

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 15.10. do 26.11.2018.)

13.45 – 15.15

Grupa 1

13.00 – 15.15

samo 26.11.2018

Mlinarska c. 38, dvorana 6

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 15.10. do 26.11.2018.)

13.45 – 15.15

Grupa 2

13.00 – 15.15

samo 26.11.2018

(Iva Takšić)

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Osnove kliničke transfuzijske med. (P) – izborni

Doc. dr. sc. Branka Golubić-Ćepulić

 (od 15.10. do 17.12.2018.)

15.30 – 17.45

Rockefellerova 2, amfiteatar

Sociologija zdravlja (S)

Prof.dr.sc. Ivan Markešić

(07.01. – 21.01. 201.)

15.00 – 17.15

Grupa 2

15.00 – 18.00

(samo21.01.2019.)

Mlinarska c. 38, dvorana 2

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

 (od 02.10. do 27.11.2018.)

08.00 – 10.15

 

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Zdravstvena njega odraslih I (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

 (samo 04.12.2018.)

15.00 – 17.15

Mlinarska c. bb, amfiteatar

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 16.10. do 27.11.2018.)

10.30 – 12.00

Grupa 3

10.30 – 12.45

samo 27.11.2018

 

Ksaver 209, dvorana 305 

Zdravstvena psihologija (V)

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(od 13.11. do 27.11.2018.)

10.30 – 12.45

grupa 4

(Iva Takšić)

Ksaver 209, dvorana 304

Infektologija

Prof. dr. sc. Davorka Lukas

(od 02.10 do 30.10.2018.)

14.00 – 16.15

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Terapija boli – izborni kolegij

Irena Kovačević, dipl. med. techn.

(od 06.11. do 04.12.2018.)

 

14.00 – 16.15

Mlinarska c. 38, dvorana 2

Sociologija zdravlja (S)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(11.12., 18.12.2018.,

 08.01. 2019,)

14.00 – 16.15

Grupa 1

14.00  – 17.00

(samo 08.01.2019.)

Mlinarska c. 38, dvorana 2

 Higijena i epidemiologija (P)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar Racz

(od 2.10. do 30.10.2018.)

17.00 – 19.15

Mlinarska c. 38, dvorana 2

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega odraslih I (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

 (od 03.10. do 24.10.2018.)

08.00 – 10.15

Grupa 3

9.30 – 10.15

(samo 24,10.2018.)

Mlinarska c. 38, dvorana 6

Zdravstvena njega odraslih I (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

 (od 03.10. do 24.10.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 2

10.30. –  11.15.

(samo 24,10.2018.)

Mlinarska c. 38, dvorana 5

Higijena i epidemiologija (S)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar Racz

(3.10. – 31.10.2018.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

Mlinarska c. bb, amfiteatar

Higijena i epidemiologija (S)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar 8acz

(3.10. – 31.10.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

Mlinarska c. bb, amfiteatar

Patofiziologija (P)

dr.sc. Duško Kardum

(03.10 – 05.12.2017.)

13.30 – 15.45

Mlinarska c. bb, amfiteatar

Sociologija zdravlja (P)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(03.10 – 14.11.2018.)

16.15 – 18.30

 

16.15 – 17.45

(samo 14.11.2018.)

Mlinarska c. bb, amfiteatar

Sociologija zdravlja (S)

prof dr. sc. Ivan Markešić

(21.11. 2018 – 05.12. 2018.)

15.15 – 17.30

Grupa 3

15.15 – 18.15

(samo 05.12.2018.)

Mlinarska c. 38, dvorana 6

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdr. njega majke i novorođenčeta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 15.11. do 29.11.2018.)

08.00 – 10.15

 

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega odraslih I (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

 (04.10. do 25.10.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

12.00 – 12.45

(samo 25.10.2018.)

Ksaver 196a, dvorana 405

Higijena i epidemiologija (S)

Slavko Antolić, dr.med.

dr.sc. Aleksandar Racz

(4.10. do 08.11.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

 

Mlinarska c. 38, seminarska dvorana

Zdravstvena psihologija

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(15.11. i 22.11. 2018.)

10.30 – 12.45

grupa 4

(Iva Takšić)

Mlinarska c. 38, seminarska dvorana

Zdravstvena psihologija

Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Lada Perković, prof.

(04.10. – 22.11. 2018.)

13.00 – 14.30

Grupa 5

12.15 – 14.30

(samo 22. 11. 2018.)

Ksaver 209, dvorana 304

Patologija (P)

prof.dr.sc. Jasminka Razumović Jakić

(11.10. – 20.12.2018.)

15.15  – 17.30

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Patologija (V)

prof.dr.sc. Jasminka Razumović Jakić

(11.10. – 20.12.2016.)

17.30 – 18.15

Mlinarska c. 34, amfiteatar

 PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Interna medicina (P)

Prof.dr.sc. Željko Čabrijan

(od 05.10. do 30.11.2018.)

08.00 – 10.15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Interna medicina (P)

Prof.dr.sc. Željko Čabrijan

(07.12. i 14.12.2018.)

15.00 – 17.15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Ginekologija i porodništvo (P)

Prof.dr.sc. Krunoslav Kuna

Ivan Bolanča dr.med.

 (od 5.10. do 30..11.2018.).

10,30 – 13.30.

 

10.30 – 12.00

(samo 30.11.2018.)

Mlinarska c. bb, amfiteatar

(05.10. – Ksaver 196a, dvorana 403)

Sestrinstvo i mediji (P)

dr.sc. Jadranka Pavić

(05..10. – 09.11.2018.)

14.00 – 16.15

Mlinarska c. 38, dvorana 3

Sestrinstvo i mediji (S)

dr.sc. Jadranka Pavić

(16..11. – 14.12.2018

14.00 – 16.15

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 10.2017. Raspored je podložan promjenama.
 • Kliničke vježbe počinju 12.2018.
 • Raspored studenata za vježbe i raspored po grupama biti će objavljeni naknadno.

 

 

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

Raspored studenata po grupama za kolegij Zdravstvena psihologija (V):

 1. GRUPA: ANIĆ MARTINA do  CIGANOVIĆ INES
 2. GRUPA: ČALE NIKOLINA do  JAZVO IVANA
 3. GRUPA: JELIĆ NIKOLINAdo  MAGLICA IVONA
 4. GRUPA: MAJKIĆ BOSILJKA do  PROKOPOVIĆ ANTONIO
 5. GRUPA: PUDIĆ MARK do  ZEBIĆ ANAMARIJA

Raspored studenata po grupama za kolegij Sociologija zdravlja (S), Zdr. njega odraslih I (S), Zdr. njega majke i novorođenčeta (S), Higijena i epidemiologija (S):

 1. GRUPA: ANIĆ MARTINA – HORVAT PETRA
 2. GRUPA: HRABRIĆ KLARA – MATOVINA LAURA
 3. GRUPA: MEGLIĆ ELENA –  ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Terapija boli možete pogledati ovdje.

Popis studenata po grupama za vježbe iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, Zdravstvena njega odraslih I i Terapija boli možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Terapija boli možete pogledati ovdje.