Posljednja izmjena: 22.05.2018. 10:18

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

IV. SEMESTAR AKADEMSKA GODINA 2017/2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (od 26.02.do  09.04. 2018.)

08.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 405

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 26.02. do 9.04.2018.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 405

Neurologija(P)

doc.dr.sc. Ines Lazibat

(od 26.02. do 26.03.2018.)

13.00 – 15.15

Amfiteatar, Mlinarska cesta BB

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

dr.sc. Snježana Čukljek

(09.04. 2018.)

13.00 – 16.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

dr.sc. Snježana Čukljek

26.02.2018.

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

05.03.  i 12.03. 2018.

15.30 – 17.45

Ksaver 209, dvorana 209

Socijalna psihologija u zdravstvu (P)

Morana Bilić, prof.

(od 19.03. do 23.04.2018.)

15.30 – 17.15

Ksaver 209, dvorana 209

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(od 07.05. do 04.06.2018.)

15.15 – 17.45

grupa 1

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

 

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (27.2. do 27.03.2018.)

8.00 – 10.15

grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 27.02. do 20.03.2018.)

8.00 – 10.15

grupa 1

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 20.03.2018.)

8.00 – 10.15

grupa 2

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega odraslih I (P)

dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 27.3.2018.)

10.30 – 12.45

 

Ksaver 196a, dvorana 405

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(10.04.2018.)

10.30 – 12.45

 

Ksaver 209, dvorana 209

 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (od 27.02. do 20.3.2018)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Pedijatrija (P)

prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić

(od 27.02. do  15.05.2018)

 

15.15 – 17.30

Ksaver 196a, dvorana 403

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 28.02. do 21.03.2018.)

8.00 – 10.15

Grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 01.03. do 21.03.2018.)

8.00 – 10.15

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 209

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (28.2. do 28.03.2018.)

8.00 – 10.15

Grupa1

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(11.04.2018.)

8.00 – 10.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (28.2. do 28.03.2018)

10.30 – 12.45

grupa 2

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 28.02. do 21.03.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc Biserka Sedić

. (od 28.02. do 21.03.2018.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

Ksaver 209, dvorana 209

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(11.04.2018.)

10.30 -12.45

Ksaver 209, dvorana 209

Dermatologija (P)

Mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec

Dr.sc. Andrija Stanimirović

(od 28.02. do 28.03.2018.)

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(11.04.2018.)

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 209

Socijalna psihologija  (V)

Iva Takšić, prof.

od 21.03.. do 25.04.2018

15.30 – 17.45

grupa 2

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(02.05. – 30.05. 2018.)

 

15.15. – 17.45

 grupa 2

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (P)

dr.sc. Biserka Sedić

(1.3. – 12.04. 2018.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 01.03. do 12.04. 2018.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Javno zdravstvo (P)

dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(01.03. – 12.04. 2018)

13.00 – 15.15

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Javno zdravstvo (P)

doc.dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(od 09.04. do 10.05.2018)

15.15 – 17.30

Mlinarska cesta 38, dvorana 2

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić prof.

(22.03. – 26.04. 2018)

15.30 – 17.45

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

 (03.05. – 07.06. 2018.)

 

15.30  – 17.45

grupa 3

Amfiteatar, Mlinarska cesta 34

Javno zdravstvo (V)

doc dr.sc. Aleksandar Racz

 (03.05. – 07.06. 2018.)

 

15.30  – 17.45

grupa 4

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

PETAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta(P)

Vesna Turuk prof.

(02.03. do 13.4.2018.)

8.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta(P)

Vesna Turuk prof.

20.04.2018

15.15. -17.30

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

dr.sc. Snježana Čukljek

(02.03. do 13.4. 2018.)

10.30 – 12.45

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja (P)

Vesna Turuk, prof.

(2.3. do 13.04.2017.)

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja (P)

Vesna Turuk, prof.

27.04.2018

15.15. -17.30

Ksaver 209, dvorana 209

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina.

(02.03. – 13.04. 2018.)

15.30  – 17.45

grupa 5

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Napomene:

  • Nastava prema rasporedu započinje 02.2018. Raspored je podložan promjenama.
  • Posebne kliničke vježbe počinju 04. 2018. Rasporedi će biti objavljeni naknadno.

 

POPIS I RASPORED STUDENATA PREMA GRUPAMA

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Zdravstvena njega djeteta, Zdravstvena njega odraslih I, Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

  1. GRUPA: 01. ADAMOVIĆ MARTA – 33. JURAK MONIKA
  2. GRUPA: 34. KABLAR DRAGANA – 68. RAJIĆ KLARA
  3. GRUPA: 69. ROGIĆ ANTE – 102. ŽUPAN IVANA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Javno zdravstvo  (V):

  1. GRUPA: 01. ADAMOVIĆ MARTA – 20. DŽAKULA LUCIJA
  2. GRUPA: 21. ĐUKIĆ EMA – 40. LACKOVIĆ KRISTINA MARIJA
  3. GRUPA: 41. LAPIĆ ANĐELKA – 60. PAUŠIĆ PETRA
  4. GRUPA: 61. PEJAK LUCIJA – 82. TOMAC MARTIN
  5. GRUPA: 83. TOMIĆ MATEO – 102. ŽUPAN IVANA

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za izborni kolegij Prirodna prehrana – Dojenje možete pogledati ovdje.

 Raspored vježbi iz kolegija  Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.

Popis studenata iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I i Zdravstvena njega majke i novorođenčeta možete pogledati ovdje.

Raspored kabinetskih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.

Raspored za vježbe iz predmeta Higijena i epidemiologija možete pogledati ovdje.

Raspored za vježbe iz izbornog kolegija Terapija boli možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega onkoloških bolesnika možete pogledati ovdje.

Popis studenata za vježbe iz kolegija Zaštita mentalnog zdravlja i adolescenata možete pogledati ovdje.

Raspored  studenata vježbe iz BLS  ( 29.05. 2018. u 16.00 sati dvorana 107 i 112 Ksaver 209 ) kolegij Zdravstvena njega odraslih I možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta (KV ZNJ II) možete pogledati ovdje.