Posljednja izmjena: 20.02.2019. 8:27

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

Akademska godina 2018. / 2019.
IV.
semestar

 

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija

u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

 (od 25.02. do  08.04. 2019.)

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 25.02. do 08.04.2019.)

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 3

Neurologija (P)

doc.dr.sc. Ines Lazibat

(od 25.02. do 25.03.2019.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(01.04. – 08.04. u ovom terminu)

13.00 –15.15 grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Socijalna psihologija u zdravstvu (P)

Iva Takšić, prof.

(od 25.02. do 25.03.2019.)

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, Dvorana 404

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(od 01.04. do 06.05.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 1

ZVU, seminarska dvorana

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić prof.

(13.05. – 10.06.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 1

ZVU, dvorana 6

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

 

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

 (26.2. do 26.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 26.02. do 19.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

26.02. i 05.03. – Mlinarska BB, amfiteatar

08.45 – 10.15

(12.03. i  19.03.)

12.03. – Mlinarska BB, amfiteatar

19.03. – Mlinarska 34, Amfiteatar

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 19.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

08.45 – 10.15

(12.03. i  19.03.)

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (P)

dr.sc. Biserka Sedić

(od 26.02. do 26.3.2019.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(26.03.)

13.00 – 15.15

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

 Organizacija, upravljanje i administracija

u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

 (od 26.02. do 12.3.2019.)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika (P)

dr.sc. Snježana Čukljek

(samo 19.03.2019. u ovom terminu)

13.00 – 14.30

ZVU, dvorana 3

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(26.03. – 09.04.)

13.00 – 15.15

grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 3

Pedijatrija (P)

Doc.dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

(od 26.02. do 07.05.2019.)

15.30 – 17.45

ZVU, dvorana 3

osim 05.03. ZVU, dvorana 2

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 27.02. do 20.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

08.45 – 10.15

(13.03. i  20.03.)

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 20.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 3

27.02. i 06.03. – Ksaver 209, dvorana 210

08.45 – 10.15

(13.03. i  20.03.)

13.03. – Ksaver 209, dvorana 210

20.03. – Ksaver 196a, dvorana 403

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (27.02. do 27.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

ZVU, dvorana 4

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (27.02. do 27.03.2019)

10.30 – 12.45

Grupa 2

ZVU, dvorana 4

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 27.02. do 20.03.2019.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Ksaver 196a. dvorana 404

11.15 – 12.45

(13.03. i  20.03.)

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (S)

Dr.sc Biserka Sedić

. (od 27.02. do 20.03.2019.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

27.02. i 06.03. – Ksaver 209, dvorana 210

11.15 – 12.45

(13.03. i  20.03.)

Ksaver 209, dvorana 209

Dermatologija (P)

Mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec

Dr.sc. Andrija Stanimirović

(od 13.03. do 10.04.2019.)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić, prof.

od 27.02. do 27.03.2019.

15.30 – 17.45

Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 210

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(03.04. – 15.05.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 2

15.30 – 16. 30 ZVU, dvorana 7

03., 10. i 17.04.,

 

16.30 -17.45, ZVU, dvorana 6

03., 10. i 17.04.,

 

a od  24.04. 15.30 – 17.45, ZVU, dvorana 7

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (P) – izborni

dr.sc. Biserka Sedić

(28.02. – 04.04.2019.)

8.00 – 10.15

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

11.4. 2019.

9.30 – 12.45

 

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 28.02. do 4.04.2019.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Javno zdravstvo (P)

dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(28.02. – 11.04.2019)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Javno zdravstvo (P)

doc.dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(od 18.04. do 09.05.2019)

15.15 – 17.30

ZVU, dvorana 2

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

 (28.02. – 28.03.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 3

ZVU, dvorana 6

Javno zdravstvo (V)

doc dr.sc. Aleksandar Racz

(28.02. – 04.04.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 4

ZVU, dvorana 7

PETAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta(P)

Vesna Turuk prof.

(01.03. do 05.04.2019.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika (P)

dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. do 12.04.2019.)

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 5

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja (P)

Vesna Turuk, prof.

(01.03. do 05.04.2019.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina.

(01.03. – 29.03.2019.)

15.30  – 17.45

Grupa 5

ZVU, dvorana 7

 

Napomene:

  • Nastava prema rasporedu započinje 02.2019. Raspored je podložan promjenama.
  • Posebne kliničke vježbe počinju 04.2019. Rasporedi će biti objavljeni naknadno.

 

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Zdravstvena njega djeteta, Zdravstvena njega odraslih I, Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

  1. GRUPA: 01. ANIĆ MARTINA – 32. GRGIĆ ILIJANA
  2. GRUPA: 33. HORVAT PETRA – 65. MIKIĆ MATEJA
  3. GRUPA: 66. NOVOKMET JOSIPA – 98. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Raspored studenata po grupama za kolegij Javno zdravstvo  (V), Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (V):

  1. GRUPA: 01. ANIĆ MARTINA – 20. BULJAN LUCIJA
  2. GRUPA: 21. CIGANOVIĆ INES – 40. JAZVO IVANA
  3. GRUPA: 41. JELIĆ NIKOLINA – 60. MALIGEC IVANA
  4. GRUPA: 61. MARTINIĆ LUCIJA – 80. RODIN LUCIJA
  5. GRUPA: 81. SMREKAR PETRA – 98. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.