Posljednja izmjena: 16.04.2019. 12:00

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 

Akademska godina 2018. / 2019.
IV.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Organizacija, upravljanje i administracija

u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

 (od 25.02. do  08.04. 2019.)

08.00 – 10.15

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 25.02. do 08.04.2019.)

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 3

Neurologija (P)

doc.dr.sc. Ines Lazibat

(od 25.02. do 25.03.2019.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(01.04. – 08.04. u ovom terminu)

13.00 –15.15 grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 403

Socijalna psihologija u zdravstvu (P)

Iva Takšić, prof.

(od 25.02. do 25.03.2019.)

15.30 – 17.45

Ksaver 196a, Dvorana 404

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(od 01.04. do 06.05.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 1

ZVU, seminarska dvorana

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić prof.

(13.05. – 10.06.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 1

ZVU, dvorana 6

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

 

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

 (26.2. do 26.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 3

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 26.02. do 19.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

26.02. i 05.03. – Mlinarska BB, amfiteatar

08.45 – 10.15

(12.03. i  19.03.)

12.03. – Mlinarska BB, amfiteatar

19.03. – Mlinarska 34, Amfiteatar

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 19.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405

08.45 – 10.15

(12.03. i  19.03.)

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (P)

dr.sc. Biserka Sedić

(od 26.02. do 26.3.2019.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(26.03.)

13.00 – 15.15

grupa 1

Ksaver 196a, dvorana 404

 Organizacija, upravljanje i administracija

u zdravstvenoj njezi (P)

doc.dr.sc. Sonja Kalauz

 (od 26.02. do 12.3.2019.)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika (P)

dr.sc. Snježana Čukljek

(samo 19.03.2019. u ovom terminu)

13.00 – 14.30

ZVU, dvorana 3

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (S)

dr.sc. Biserka Sedić

(26.03. – 09.04.)

13.00 – 15.15

grupa 2

Mlinarska 38, dvorana 3

Pedijatrija (P)

Doc.dr.sc. Iva Mihatov Štefanović

(od 26.02. do 07.05.2019.)

15.30 – 17.45

ZVU, dvorana 3

osim 05.03. ZVU, dvorana 2

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 27.02. do 20.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 404

08.45 – 10.15

(13.03. i  20.03.)

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (S)

Dr.sc. Biserka Sedić

(od 27.02. do 20.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 3

27.02. i 06.03. – Ksaver 209, dvorana 210

08.45 – 10.15

(13.03. i  20.03.)

13.03. – Ksaver 209, dvorana 210

20.03. – Ksaver 196a, dvorana 403

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (27.02. do 27.03.2019.)

08.00 – 10.15

Grupa 1

ZVU, dvorana 4

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (S)

doc.dr. sc. Sonja Kalauz

 (27.02. do 27.03.2019)

10.30 – 12.45

Grupa 2

ZVU, dvorana 4

Zdravstvena njega djeteta (S)

Vesna Turuk, prof.

(od 27.02. do 20.03.2019.)

10.30 – 12.45

Grupa 3

Ksaver 196a. dvorana 404

11.15 – 12.45

(13.03. i  20.03.)

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (S)

Dr.sc Biserka Sedić

. (od 27.02. do 20.03.2019.)

10.30 – 12.45

Grupa 1

27.02. i 06.03. – Ksaver 209, dvorana 210

11.15 – 12.45

(13.03. i  20.03.)

Ksaver 209, dvorana 209

Dermatologija (P)

Mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec

Dr.sc. Andrija Stanimirović

(od 13.03. do 10.04.2019.)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Socijalna psihologija u zdravstvu (V)

Iva Takšić, prof.

od 27.02. do 27.03.2019.

15.30 – 17.45

Grupa 2

Ksaver 209, dvorana 210

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

(03.04. – 15.05.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 2

15.30 – 16. 30 ZVU, dvorana 7

03., 10. i 17.04.,

 

16.30 -17.45, ZVU, dvorana 6

03., 10. i 17.04.,

 

a od  24.04. 15.30 – 17.45, ZVU, dvorana 7

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zaštita mentalnog zdravlja
djece i adolescenata (P) – izborni

dr.sc. Biserka Sedić

(28.02. – 04.04.2019.)

8.00 – 10.15

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

11.4. 2019.

9.30 – 12.45

 

ZVU, dvorana 3

Zdravstvena njega djeteta (P)

Vesna Turuk, prof.

(od 28.02. do 4.04.2019.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 403

Javno zdravstvo (P)

dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(28.02. – 11.04.2019)

13.00 – 15.15

ZVU, dvorana 3

Javno zdravstvo (P)

doc.dr.sc. Aleksandar Racz

Zvonimir Šostar, dr.med.

(od 18.04. do 09.05.2019)

15.15 – 17.30

ZVU, dvorana 2

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina

 (28.02. – 28.03.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 3

ZVU, dvorana 6

Javno zdravstvo (V)

doc dr.sc. Aleksandar Racz

(28.02. – 04.04.2019.)

15.30 – 17.45

Grupa 4

ZVU, dvorana 7

PETAK

PREDMET

VRIJEME

 

Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta(P)

Vesna Turuk prof.

(01.03. do 05.04.2019.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika (P)

dr.sc. Snježana Čukljek

(01.03. do 12.04.2019.)

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 5

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja (P)

Vesna Turuk, prof.

(01.03. do 05.04.2019.)

13.00 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 404

Javno zdravstvo (V)

dr.sc.Ivana Jurčić Čulina.

(01.03. – 29.03.2019.)

15.30  – 17.45

Grupa 5

ZVU, dvorana 7

Napomene:

  • Nastava prema rasporedu započinje 02.2019. Raspored je podložan promjenama.
  • Posebne kliničke vježbe počinju 04.2019. Rasporedi će biti objavljeni naknadno.

Raspored studenata po grupama za seminare kolegija Zdravstvena njega djeteta, Zdravstvena njega odraslih I, Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

  1. GRUPA: 01. ANIĆ MARTINA – 32. GRGIĆ ILIJANA
  2. GRUPA: 33. HORVAT PETRA – 65. MIKIĆ MATEJA
  3. GRUPA: 66. NOVOKMET JOSIPA – 98. ZEBIĆ ANAMARIJA

 Raspored studenata po grupama za kolegij Javno zdravstvo  (V), Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (V):

  1. GRUPA: 01. ANIĆ MARTINA – 20. BULJAN LUCIJA
  2. GRUPA: 21. CIGANOVIĆ INES – 40. JAZVO IVANA
  3. GRUPA: 41. JELIĆ NIKOLINA – 60. MALIGEC IVANA
  4. GRUPA: 61. MARTINIĆ LUCIJA – 80. RODIN LUCIJA
  5. GRUPA: 81. SMREKAR PETRA – 98. ZEBIĆ ANAMARIJA

 

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz izbornog kolegija zdravstvena njega djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega djeteta, zdravstvene njege neuroloških bolesnika i organizacije, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega onkoloških bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Kliničke vježbe zdravstvene njege II možete pogledati ovdje.