Posljednja izmjena: 18.04.2018. 13:02

RASPORED NASTAVE 3. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

VI. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017/2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega u zajednici (P)

Dr.sc. Jadranka Pavić; Mara Županić, dipl.med.techn.

(od 26.02. do 16.04.2018.)

08.00 – 10.15

 

14.00 – 17.00

samo 16.04.2018.

Ksaver 196a, dvorana 403

Amfiteatar, Mlinarska cesta BB

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

 (od 26.02. do 12.03.2018.)

10.30 – 12.45

 

10.30 – 13.30

samo 12.3.2018.

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega u zajednici (S)

Dr.sc. Jadranka Pavić; Mara Županić, dipl.med.techn.

(od 19.3. do 26.03.2018.)

10.30 – 12.45

19.3.2018.

grupa 1

10.30 – 13.30

26.3.2018

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstvena njega u zajednici (S)

Dr.sc. Jadranka Pavić; Mara Županić, dipl.med.techn.

(od 19.03. do 26.03.2018.)

10.30 – 12.45

19.3.2018.

grupa 2

10.30 – 13.30

     26.03.2018

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega u zajednici (S)

Dr.sc. Jadranka Pavić; Mara Županić, dipl.med.techn.

(od 9.4.2018.)

10.30 – 12.45

13.00 – 14.30

grupa 3

 

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof

(26.02.do 26.03. 2018.)

13.45 – 15.15

Ksaver 196a, dvorana 403

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Palijativna zdravstvena njega (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(27.02.do 20.03.2018.)

8.00 – 10.15

 

9.30 – 10.15

samo 20.3.2018.

Ksaver 196a, dvorana 403

Palijativna zdravstvena njega (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(20.03. do.27.03.2018.)

8.00 – 9.30

 20.3.2018.

grupa 2

8.00 10.15

27.03.2018.

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/ transplantacije (P)

(27.02.do 27.03.2018.)

10.30 – 12.45

Ksaver 196a, dvorana 404

Palijativna zdravstvena njega (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(27.2. do.6.03.2018.)

13.00 – 15.15

grupa 1

13.00 – 14.30

samo 06.03. 2018.

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega školskog djeteta (P)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(13.03. do 17.04.2018.)

13.00 – 15.15

 

15.00 – 17.15

samo 17.04.2018.

Ksaver 209, dvorana 210

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof.

(28.02.do 28.03.2018.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega odraslih II (P)

Dr.sc. Sonja Kalauz; Irena Kovačević, dipl.med.techn.

(28.02.do 14.03.2018.)

10.30 – 12.45

 

10.30 – 13.30

samo 14.3.2018.

Ksaver 196a, dvorana 403

Palijativna zdravstvena njega (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(28.02 do 07.03.2018.)

13.00 – 15.15

grupa 3

13.00  – 14.30

samo 07.3.2018.

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc. Sonja Kalauz; Irena Kovačević, dipl.med.techn.

(28.02.do 14.03.2018.)

13.00 – 15.15

grupa 1

13.45  – 16.00

samo 14.3.2018.

Ksaver 209, dvorana 210

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc. Sonja Kalauz; Irena Kovačević, dipl.med.techn.

(21.03.do 11.04.2018.)

10.30 – 12.45

grupa 2

10.30 – 13.30

samo 11.04.2018

Ksaver 209, dvorana 210

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega odraslih II (S)

Dr.sc. Sonja Kalauz; Irena Kovačević, dipl.med.techn.

(21.03.do11.04.2018.)

13.00 – 15.15

grupa 3

13.45  – 16.00

samo 11.04.2018.

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega školskog djeteta (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

18.04.2018.

14.00 – 16.15

Ksaver 209, dvorana 209

Otorinolaringologija

dr.sc. Ivan Rašić, dr.med.

25.4. 2018.

14.00 – 16.15

 

Mlinarska 34

Amfiteatar

 

Otorinolaringologija

dr.sc. Ivan Rašić, dr.med.

2.5.2018.

14.00 – 16.15

 

Mlinarska 38

Dvorana 2,

 

Otorinolaringologija

dr.sc. Ivan Rašić, dr.med.

16.5. 2018.

14.00 – 17.

Mlinarska 38

Dvorana 2,

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega u jedinici intenzivnog liječenja

Irena Kovačević, dipl.med.techn. (P)

(1.3. do 12.4.2018.)

8.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof.

(01.03.do 12.4.2018.)

10.30 – 12.45

grupa 1

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof.

(01.03.do 12.4.2018.)

10.30 – 12.45

grupa 2

Ksaver 196a, dvorana 405,
osim 12.04. – Ksaver 196a, dvorana 404

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof.

(01.03.do 12.4.2018.)

13.00 -15.15

grupa 3

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstvena njega školskog djeteta (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(12. 04. 2018.)

8.00 – 10.15

10.30 – 12.45

 

Mlinarska cesta 38, dvorana 6

Zdravstvena njega školskog djeteta (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

(19.04. 2018.)

14.00 – 16.15

16.30 – 18.45

Ksaver 209, dvorana 210

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega ovisnika (P) – izborni

Zinka Bratuša, dipl.med.techn.; dr. sc. Biserka Sedić

(02.03. do 16.3. 2018.)

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 209

Zdravstvena njega ovisnika (S) – izborni

Zinka Bratuša, dipl.med.techn.; dr. sc. Biserka Sedić

(02.03. do 16.3. 2018.)

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 209

Napomene:

  • Nastava prema rasporedu započinje 02.2017. Raspored vježbi biti će objavljen naknadno.

 Raspored studenata po grupama za kolegij Zdravstvena njega u zajednici (S), Zdr. njega odraslih II (S), Palijativna zdr. njega (S):

 

  1. Grupa: od 1. ZARIJE ABDI do 33. KASAIĆ MARITA
  2. Grupa: od 34. KERANOVIĆ LEONITA do 65. PAPAK MARIJA
  3. Grupa: od 66. PAVLENIĆ MATEA do 99. ŽUPETIĆ DANIELA

 

Voditeljica studija sestrinstva
Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega u kući možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega osoba s invaliditetom možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega starijih osoba možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi za predmet Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega ovisnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstveni odgoj i metode poučavanja u zdravstvu možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstveni njega u zajednici možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih II možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega bolesnika kod transplantacije/eksplantacije možete pogledati ovdje.