Posljednja izmjena: 03.04.2019. 13:46

RASPORED NASTAVE 3. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

 

Akademska godina 2018. / 2019.
VI.
semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (P)

Dr.sc. Biserka Sedić

 (od 25.02. do 25.03.2019.)

08.00 – 10.15

 

 

Ksaver 196a, dvorana 403

 

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof

(25.02.do 08.04. 2019.)

10.30 – 12.45

 

.

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof

(25.02.do 25.03. 2019.)

13.45 – 16.00

grupa 1

ZVU, dvorana 6

Osnove istraživačkog rada (S)

doc.dr.sc. Damir.Lučanin

01.  04.  – 6.5.2019

13.45 – 16.00

grupa 1

ZVU, dvorana 6

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof

(25.02.do 25.03. 2019.)

13.45 – 16.00

grupa 2

Ksaver 209, dvorana 209

Osnove istraživačkog rada (S)

doc.dr.sc. Damir.Lučanin

01.04.  – 06.05.2019

13.45 – 16.00

grupa 2

ZVU, dvorana 7

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Palijativna zdravstvena njega (P)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(26.02.do 19.03.2019.)

8.00 – 10.15

 

9.30 – 10.15

samo 19..3.2019.

Ksaver 196a, dvorana 403

Palijativna zdravstvena njega (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(19.03. do.26.03.2019.)

8.00 – 9.30

 19.3.2018.

grupa 2

8.00 10.15

26.03.2018.

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega školskog djeteta (P)

Mara Županić, dipl. med. techn.

.

(26.02.do 26.03.2019.)

10.30 – 12.45

Ksaver 209, dvorana 210

Palijativna zdravstvena njega (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(26.2. do.5.03.2019.)

13.00 – 15.15

grupa 1

13.00 – 14.30

samo 05.03. 2018.

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije/ transplantacije (P)

dr.sc. Biljana Kurtović

Valentina Krikšić, dipl.med.techn

(12.03. do 09.04.2019.)

13.00 – 15.15

 

.

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada (S)

doc.dr.sc. Damir.Lučanin

02.04. – 07.05

15.30 – 17.45

grupa 3

ZVU, dvorana 6

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (P)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof.

(27.02.do 13.03.2019.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 403

Zdravstvena njega školskog djeteta (S)

Mara Županić, dipl. med. techn.

20.03. – 17.04. 2019.

8.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 210

Zdravstvena njega odraslih II (P)

Irena Kovačević, dipl.med.techn.

(27.02.do 27.03.2019.)

10.30 – 12.45

 

.

Ksaver 196a, dvorana 403

Palijativna zdravstvena njega (S)

Štefanija Ozimec Vulinec, prof.

(27.02 do 06.03.2019.)

13.00 – 15.15

grupa 3

13.00  – 14.30

samo 06.3.2019.

Ksaver 209, dvorana 210

Osnove istraživačkog rada (V)

Janko Babić, prof.

13.3. – 10.4.2019.

13.00 – 15.15

grupa 1

ZVU, dvorana 8

Osnove istraživačkog rada (V)

Iva Takšić, prof.

13.3. – 10.4.2019.

13.00 – 15.15

grupa 2

Ksaver 209, dvorana 304

Osnove istraživačkog rada (V)

Janko Babić, prof.

17.4. – 29.5. 2019.

14.30 – 16.45

grupa 1

Ksaver 209, dvorana 210

Osnove istraživačkog rada (V)

Iva Takšić, prof.

 17.4.- 29.5.2019.

15.00 – 17.15

od 17.04. do 08.05. – ZVU, seminarska dvorana

14.30 – 16.45

grupa 2

od 15.05. do 29. 05 – ZVU, dvorana 6

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega u jedinici intenzivnog liječenja

dr.sc. Biljana Kurtović. (P)

(28.2. do 04.4.2019.)

8.00 – 10.15

Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada (P)

doc.dr.sc. Damir Lučanin

(11.04. – 09.05. 2019.)

8.00 – 10.15

ZVU, dvorana 2

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S)

dr. sc. Jadranka Pavić, Melita Rukavina, prof.

(28.02.do 4.4. 2019.)

10.30 – 12.45

grupa 3

Ksaver 209, dvorana 210

Osim 21.03. – Mlinarska BB, amfiteatar

04.04. – ZVU, dvorana 6

Zdravstvena njega ovisnika (S) – izborni

Zinka Bratuša, dipl.med.techn.; dr. sc. Biserka Sedić

28.02.do 4.4. 2019.)

13.00 – 15.15

Ksaver 209, dvorana 209, osim 04.04. Ksaver 196a, dvorana 405

Osnove istraživačkog rada (V)

Iva Takšić, prof.

28.02.do 09.05. 2019.)

15.30 – 17.45

grupa 3

Ksaver 209, dvorana 209, osim 09.05. – ZVU, dvorana 5

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega ovisnika (P) – izborni

Zinka Bratuša, dipl.med.techn.; dr. sc. Biserka Sedić

(01.03. do 5.4. 2019.)

08.00 – 10.15

Ksaver 209, dvorana 209

Osnove istraživačkog rada (P)

doc.dr.sc. Damir Lučanin

(01.03. do 26.4. 2019.)

10.30 – 12.45

ZVU, dvorana 2

Osnove istraživačkog rada (V)

Janko Babić, prof.

(01.03. do 10.05. 2019

14.00– 16. 15

grupa 4.

Ksaver 209, dvorana 305

Osnove istraživačkog rada (V)

Janko Babić, prof.

(01.03. do 10.05. 2019.)

16.30 – 18.45

grupa 5

Ksaver 209, dvorana 305

Napomene:

 • Nastava prema rasporedu započinje 27.02.2019.
 • Posebne kliničke vježbe počinju 15.04. 2019.
 • Raspored vježbi biti će objavljen naknadno.

Raspored studenata po seminarskim grupama za kolegij Palijativna zdr. njega (S) Osnove istraživačkog rada (S), Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (S):

 1. Grupa: ADAMOVIĆ MATEJA – KOLIĆ ANJA .
 2. Grupa: KOMES BOŽICA – ŠAMANIĆ DORA
 3. Grupa: ŠARČEVIĆ KRISTIJAN – ŽUPAN IVANA

Raspored studenata po grupama vježbi  za kolegij Osnove istraživačkog rada (V):

 1. Grupa: ADAMOVIĆ MATEJA- ERCEGOVAC ANA
 2. Grupa: ERDEC KRISTINA – LOVRIĆ VIKTORIA
 3. Grupa: MAKSIMOVIĆ MATEA – PILJEK ANA
 4. Grupa: PROVIĆ MAJA – TOMIĆ MATEO
 5. Grupa: TOVERNIĆ ELENA – ŽUPAN IVANA

Voditeljica studija sestrinstva

Dr. sc. Biserka Sedić, prof.v.š.

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstveni odgoj i metode poučavanja u zdravstvu možete pogledati ovdje.

Raspored kliničkih vježbi iz kolegija Zdravstvena njega III možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije / transplantacije možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega ovisnika možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Zdravstvena njega odraslih II možete pogledati ovdje.