Prijem stranaka: ponedjeljak – petak od 9.00 – 13.00

Natalija Digula

Tel. 01 5495 755, Fax. 01 5495 759

e-mail: natalija.digula@zvu.hr