Prijem stranaka: ponedjeljak – petak od 9.00 – 13.00

Marija Kozina

Tel. 01 5495893
Fax. 01 5495899

e-mail: marija.kozina@zvu.hr

 

Željka Mažić

Tel. +385 1 5495 891
Fax. +385 1 5495 899
e-mail: zeljka.mazic@zvu.hr