Protokol rada Knjižnice pogledajte ovdje.

LOKACIJA
Ksaver 209

KONTAKT
Tel: 01/5495 960
Fax: 01/5495 900
E-mail: knjiznica@zvu.hr