RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK  8:30 – 15:30 (PAUZA 12:00-12:30)

UTORAK 8:30 – 15:30 (PAUZA 12:00-12:30)

SRIJEDA  8:30 – 15:30 (PAUZA 12:00-12:30)

ČETVRTAK 8:30 – 15:30 (PAUZA 12:00-12:30)

PETAK 8:30 – 15:30 (PAUZA 12:00-12:30)

LOKACIJA
Ksaver 209

KONTAKT
Tel: 01/5495 960
Fax: 01/5495 900
E-mail: knjiznica@zvu.hr