Professor emeritus dr.sc. Predrag Keros

Professor emeritus dr.sc. Predrag Keros rođen je u Zagrebu 1933. godine. Diplomirao je 1958. godine u Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a potom je završio poslijediplomski studij eksperimentalne biologije u Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te je obranio magistarski rad 1970. godine. Završio je specijalizacije iz opće kirurgije (1965.), ortopedije (1969.) i neurokirurgije (1978.). Radio je kao asistent u Zavodu za anatomiju (1960 – 1965.), a potom je izabran za docenta (1965.), izvanrednog profesora (1970.) i redovnog profesora (1973). U Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb bio je pročelnik Polikliničkog odjela sa Centrom za suzbijanje boli (1976. -1998.). Umirovljen je 1998. godine, a 2001. godine je izabran za professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu u Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ugovorni je profesor za predmet Anatomija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, te u Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Redoviti je član Hrvatske akademije medicinskih znanosti, te član Hrvatskog društva anatoma i histologa, Hrvatskog neurokirurškog društva, Svjetske udruge neurokirurga (WFNS), Europskog udruženja neurokirurga (EANS), Hrvatskog društva ergonoma, Hrvatskog antropološkog društva. Sudjelovao je i bio voditelj znanstvenih projekata. Objavio je 406 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a aktivno je sudjelovao s izlaganjima na 96 kongresa i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavio niz udžbenika iz područja anatomije i fiziologije za učenike srednjih škola te studente Zdravstvenih studija. Dobitnik nagrade grada Zagreba za 2009. godinu. Dobitnik Državne nagrade za znanost za životno djelo za razvoj biomedicinskih znanosti 2010.