Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 9.00 – 13.00

tihana curkovicTihana Ćurković

Tel. 01 5495837, Fax. 01 5495839

e-mail: tihana.curkovic@zvu.hr


Ivo Hrvat

Tel. 01 5495831, Fax. 01 5495839

e-mail: ivo.hrvat@zvu.hr


Ksenija Imenjak

Tel. 01 5495833, Fax. 01 5495839

e-mail: ksenija.imenjak@zvu.hr

Anita Narančić

Tel. 01 5495832, Fax. 01 5495839

e-mail: anita.narancic@zvu.hr


Nevenka Šipek

Tel. 01 5495834, Fax. 01 5495839

e-mail: nevenka.sipek@zvu.hr