Prijem stranaka: ponedjeljak do petak 9.00 – 14.00, srijeda 9.00 – 14.00 i 15.00 – 17.00

Obavijesti službe

No items to display at this time.

Dušan Dojčinović

Tel. 01 5495846,
Fax. 01 5495849

e-mail: dusan.dojcinovic@zvu.hr

Mirjana Hrga

Tel. 01 5495848,
Fax. 01 5495849
e-mail: mirjana.hrga@zvu.hr

Mladen Mihoci

Tel. 01 5495889,
Fax. 01 5495849
e-mail: mladen.mihoci@zvu.hr

 

Maja Mihovec-150

Maja Mihovec

Tel. 01 5495845
Fax. 01 5495849 
e-mail: maja.mihovec@zvu.hr

 

Kristina Petrušić

Tel. 01 5495845,
Fax. 01 5495849
e-mail: kristina.petrusic@zvu.hr

 

Borislava Renko

Tel. 01 5495842,
Fax. 01 5495849
e-mail: borislava.renko@zvu.hr

Divna Majdak

Tel. 01 5495841,
Fax. 01 5495849
e-mail: divna.svelec@zvu.hr