Prijem stranaka: ponedjeljak do petak 9.00 – 14.00, srijeda 9.00 – 17.00


Jadranka Dusparić

Tel. 01 5495825, Fax. 01 5495 900

e-mail: jadranka.dusparic@zvu.hr

Ivana Hrastović

Tel. 01 5495821, Fax. 01 5495 900

e-mail: ivana.hrastovic@zvu.hr

Ivanka Juratović

Tel. 01 5495823, Fax. 01 5495 900

e-mail: ivanka.juratovic@zvu.hr

Štefica Križanić

Tel. 01 5495824, Fax. 01 5495 900

e-mail: stefica.krizanic@zvu.hr


Željka Vladić

Tel. 01 5495826, Fax. 01 5495 900

e-mail: zeljka.vladic@zvu.hr


Štefica Kirin

Tel. 01 5495892, Fax. 01 5495 900

e-mail: stefica.kirin@zvu.hr


Draženka Kuzminski

Tel. 01 5495821, Fax. 01 5495 900

e-mail: drazenka.kuzminski@zvu.hr