Prijem stranaka: ponedjeljak do petak 9.00 – 14.00, srijeda 9.00 – 17.00
Štefica Križanić
tel. 01 5495824, fax. 01 5495 900
e-mail: stefica.krizanic@zvu.hr
Ivanka Juratović
tel. 01 5495823, fax. 01 5495 900
e-mail: ivanka.juratovic@zvu.hr
Ivana Hrastović
tel. 01 5495821, fax. 01 5495 900
e-mail: ivana.hrastovic@zvu.hr
Jadranka Dusparić
tel. 01 5495825, fax. 01 5495 900
e-mail: jadranka.dusparic@zvu.hr
Željka Vladić
tel. 01 5495826, fax. 01 5495 900
e-mail: zeljka.vladic@zvu.hr
Štefica Žagar
tel. 01 5495892, fax. 01 5495 900
e-mail: stefica.zagar@zvu.hr