Tipovi studentskih zamolbi i potrebni prilozi

*uz svaku zamolbu se prilaže indeks

  1. Zamolba za naknadni upis
  2. Zamolba za ispis i oslobađanje plaćanja preostalog dijela školarine
  3. Zamolba za oslobađanje plaćanja školarine
  4. Zamolba za smanjenje školarine
  5. Zamolba za odgodu plaćanja školarine
  6. Zamolba za povrat uplaćenih sredstava
  7. Zamolba za nadoknadu nastave
  8. Zamolba za potpis iz kolegija
  9. Zamolba za promjenu izbornog kolegija
  10. Zamolba za promjenu stranog jezika
  11. Zamolba za naknadnu prijavu ispita
  12. Zamolba za naknadnu odjavu ispita
  13. Zamolba za uvid u test
  14. Zamolba za ponovni izlazak na ispit
  15. Zamolba za mirovanje studentskih prava i obveza
  16. Zamolba za ponovni upis godine iz opravdanih razloga
  17. Zamolba za nastavak/završetak studija
  18. Zamolba za prijelaz sa studija na studij Zdravstvenog veleučilišta (prilaže se uvjerenje o položenim ispitima)
  19. Zamolba za prijelaz na Zdravstveno veleučilište sa istovrsnih studija (prilaže se uvjerenje o položenim ispitima)
  20. Zamolba za prijelaz na Zdravstveno veleučilište sa srodnih studija (prilaže se uvjerenje o položenim ispitima)
  21. Zamolba za izdavanje nastavnog plana i programa (dokaz o uplati 300,00 kn na broj žiro računa IBAN: HR6623600001101354739, Poziv na broj 40096-OIB)
  22. Zamolba za izdavanje prijepisa ocjena (dokaz o uplati 150,00 kn na broj žiro računa IBAN: HR6623600001101354739, Poziv na broj 40096-OIB)
  23. Zamolba za izdavanje potvrde
  24. Zamolba za izdavanje duplikata indeksa (dokaz o uplati 300,00 kn na broj žiro računa IBAN: HR6623600001101354739; Poziv na broj 40096-OIB, 1 slika 4*6cm;1 slika 3*3cm)
  25. Zamolba za izdavanje svjedodžbe/diplome (dokaz o uplati 200,00 kn na broj žiro računa IBAN: HR6623600001101354739, Poziv na broj 40061-OIB)
  26. Zamolba za produženje studentskih prava
  27. Zamolba za diplomiranje prije predviđenog roka
  28. Zamolba za promjenu mentora za izradu i obranu završnog/diplomskog rada
  29. Zamolba za promjenu teme završnog/diplomskog rada
  30. Zamolba za promjenu člana povjerenstva za izradu i obranu završnog/diplomskog rada
  31. Zamolba za izdavanje nove iksice (dokaz o uplati 100,00 kn na broj žiro računa IBAN: HR6623600001101354739, Poziv na broj 40096-OIB)
  32. Zamolba za izdavanje duplikata uvjerenja o položenom stručnom ispitu (dokaz o uplati 100,00 kn na broj žiro računa IBAN: HR6623600001101354739, Poziv na broj 40096-OIB)

Opća zamolba Proširena zamolba

Zahtjev za priznavanje ispita

Zamolba za priznavanje ispita studenata sa drugih visokih učilišta

Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog naziva stečenog na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu sa odgovarajućim stručnim nazivom

E-zamolbe – Upute za studente