Anatomija
Kratica: ANATSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 30(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Predrag Keros
Izvođači: Prof. dr. sc. Predrag Keros ( Sekcijske vježbe )
Opis predmeta: Zasade ustroja ljudskog tijela, kosti, zglobovi i mišićne glave, kosti, zglobovi i mišićne trupa, kosti, zglobovi i mišićne noge, kosti, zglobovi i mišićne ruke, srce, krvne i limfne žile, središnji živčani sustav, periferni živčani sustav, osjetila, probavni sustav 1. i 2. , dišni sustav i žlijezde s nutarnjim izlučivanjem, mokraćni organi i spolni sustav 1, mokraćni i spolni sustav 2.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Keros, P. i sur. Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed, 1999. Leonard, H., Kahle, W., Platzer, W. Priručni anatomski atlas. Zagreb: Medicinska naklada, 1996. Keros, P, Chudy, D. Anatomski atlas. Zagreb: Mosta, 2002
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže