Mikrobiologija i parasitologija
Kratica: MIPASE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. GORDANA MLINARIĆ-GALINOVIĆ
Izvođači: Prof. dr. sc. GORDANA MLINARIĆ-GALINOVIĆ ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uvod u medicinsku mikrobiologiju: definicija i podjela mikrobiologije i parazitologije. Mikroorganizmi kao uzročnici bolesti; njihova morfologija i fiziologija. Rasprostranjenost mikroorganizama u prirodi. Mikroflora ljudskog tijela. Putovi širenja uzročnika zaraznih bolesti. Cjepiva.
Imunitet i serološke reakcije. Virusi uzročnici infekcija probavnog, dišnog, središnjeg živčanog i spolnomokračnog sustava. Bakterije uzročnici infekcije probavnog, dišnog, središnjeg živčanog i spolnomokračnog sustava. Osnovne morfološke karakteristike gljiva. Bolesti uzrokovane gljivama. Paraziti probavnog, dišnog, središnjeg živčanog i spolnomokračnog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Duraković, S. Opća mikrobiologija, Prehrambeno-tehnološki inženjering (PTI), Zagreb, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže