Uvod u zdravstvenu njegu (2)
Kratica: UVZNSE Opterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 120(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz
Izvođači: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sestra kao osoba i stručni djelatnik, načela sestrinske skrbi. Proces sestrinske skrbi: sestrinska procjena prema obrascima zdravstvenog funkcioniranja, planiranje skrbi: ciljevi i intervencije, vrednovanje i sestrinska dokumentacija. Povijest sestrinstva. Poslanstvo sestrinstva. Osnove organizacije i način pružanja sestrinske skrbi. Sestrinska skrb za posebne skupine. Vještine sestrinske prakse. Osnove opće sestrinske skrbi (najčešći problemi koje rješava sestra - sestrinske dijagnoze).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Čukljek, S. Uvod u zdravstvenu njegu ? nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002. Fučkar, G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994. Fučkar, G. Uvod u sestrinske dijagnoze. Zagreb: HUSE, 1996. Hen
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže