Farmakologija (2)
Kratica: FARMSE Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Juraj Geber
Izvođači:
Opis predmeta: Opća farmakologija: uvod, sudbina lijeka u tijelu, djelovanje lijekova, čimbenici koji modificiraju djelovanje lijekova, neželjena i štetna djelovanja lijekova, istraživanje novih lijekova, kontrola lijekova.
Farmakologija autonomnog i središnjeg živčanog sustava, farmakologija kardiovaskularnog, urogenitalnog, respiratornog, probavnog, hematopoetskog i endokrinog sustava.
Kemijska antiinfektivna sredstva: pesticidi, dezinfekcijska sredstva i antiseptici, kemoterapijska sredstva.
Vitamini, citostatici, ostalo (histamin, eikosonoidi, topici itd.)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Grupa autora. Medicinska farmakologija. Zagreb: Medicinska naklada, 1983 Bulat, M., Geber, J., Lacković, Z. Medicinska farmakologija. Zagreb: Medicinska naklada, 1999.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže