Patologija
Kratica: PATOSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasminka Jakić-Razumović
Izvođači:
Opis predmeta: Stanica - gradnja stanice, sposobnost prilagodbe stanice, oštećenja i smrt stanice regresivni procesi; poremećaji metabolizma pigmenta; nekroze - gangrene, dekubitus, nenekroze; upale - definiranje upale, podjela, faze, cijeljenje, akutna i kronična upala, specifične upale (karakteristike mikrobioloških upala; tjelesne tekućine i hemodinamika - raspodjela tjelesnih tekućina, edem, hiperemija, krvarenje, tromboza i trombi, embolija, infarkti, šok; neoplazme; bolesti kardiovaskularnog, respiratornog, probavnog, genitourinarnog i lokomotornog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Jukić, S. Patologija za studente Više medicinske škole, JUMENA, Zagreb, 1989. Jakić-Razumović, J. Patologija. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže