Patofiziologija
Kratica: PAFISE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marko Banić
Izvođači:
Opis predmeta: Upala, patofiziologija nasljeđivanja, smetnje u metabolizmu bjelančevina i aminokiselina, smetnje u metabolizmu ugljikohidrata, smetnje u metabolizmu masti, smetnje u ravnoteži vode i elektrolita, smetnje u probavi i ishrani, smetnje u imunološkom sustavu, smetnje u funkciji korpuskularnih elemenata krvi i cirkulaciji, smetnje u radu srca, smetnje u radu pluća, smetnje u radu bubrega, endokrine smetnje, smetnje u vezivnom i mišićnom tkivu, smetnje u funkciji živčanog sustava, zloćudna preobrazba i rast, smetnje u reprodukciji i razvoju ploda, ovisnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Gamulin, S., Marušić, M., Kovač, Z. i sur. Patofiziologija. (V izd.). Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže