Fiziologija
Kratica: FIZOSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Lana Ružić
Izvođači: V. pred. dr. sc. Lana Ružić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Opća fiziologija; krvotok; krv, krvne stanice, imunitet i zgrušavanje krvi; srce; tjelesne tekućine i bubrezi; disanje; živčani sustav i osjetila; probavni sustav; metabolizam i regulacija temperature; endokrinologija i reprodukcija.
Uvjeti polaganja : -Obvezatno prisustvovanje predavanjima i vježbama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Guyton, A.C. Medicinska fiziologija. (XI izd.). Zagreb: Medicinska naklada, 1999.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže