Epidemiologija
Kratica: EPDESE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dinko Puntarić
V. pred. mr. sc. Željko Baklaić
Izvođači:
Opis predmeta: Epidemiološki pristup bolesti; uzroci bolesti; domaćin i uzročnik; otpornost domaćina; epidemiološki lanac; epidemiološka dijagnoza - mjere morbiditeta, i mortaliteta; osobine domaćina; opće zakonitosti epidemiologije zaraznih bolesti - osobni i kolektivni imunitet, širenje epidemije; vrijeme i mjesto; jatrogene bolesti; epidemiološka istraživanja; znanstveni pristupi; primarna prevencija zaraznih bolesti; sekundarna prevencija zaraznih bolesti; primarna prevencija kroničnih nezaraznih bolesti; sekundarna prevencija kroničnih nezaraznih bolesti; tercijarna prevencija kroničnih nezaraznih bolesti.
Uvjeti polaganja : -Obvezatno prisustvovanje predavanjima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Babuš, V. Epidemiologija. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže