Interna medicina (2)
Kratica: INMESE Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
Izvođači: Prof. dr. sc. Duško Kardum ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vjekoslava Raos ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Lea Smirčić-Duvnjak ( Predavanja )
Pred. mr. sc. Dragica Soldo-Jureša ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željko Čabrijan ( Predavanja )
Opis predmeta: Obrađuju se najznačajnije bolesti cirkulacijskog, respiracijskog, digestivnog, urogenitalnog, endokrinog, hematopoetskog i lokomotornog sustava s aspekta: etiologije, kliničke slike i tijeka bolesti, dijagnostičkih pretraga, liječenja, prognoze i komplikacija. Onkologija. Gerijatrija.
Uvjeti polaganja : -Obvezatno prisustvovanje predavanjima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Zagreb: Naprijed, 1997.(odabrana poglavlja).
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže