Infektologija
Kratica: INFESE Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Adriana Vince
Izvođači: Doc. dr. sc. Adriana Vince ( Seminar )
Opis predmeta: Crijevne zarazne bolesti u odraslih; antropozoonoze i bolesti prirodnih žarišta; bakterijske i nebakterijske infekcije dišnih puteva; virusni hepatitis, infekciozna mononukleoza i CMV infekcije; osipne zarazne bolesti; imunologija; načela antimikrobne terapije i profilakse; vakcinacija.
Uvjeti polaganja : -prisustvovanje predavanjima i seminarima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Mihaljević, F., Fališevac, J., Bezjak, B., Mravunac,B.: Specijalna klinička infektologija, Medicinska naklada, Zagreb, 1994., odabrana poglavlja (VIII izdanje).
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže