Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Kratica: ZNJMSE Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 60(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz
Izvođači: Pred. Vesna Turuk ( Posebne kliničke vježbe, Predavanja, Seminar )
Prof. dr. sc. Sonja Kalauz ( Seminar, Posebne kliničke vježbe )
Banana Kunina vms. ( Posebne kliničke vježbe )
Ankica Pavičić dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Sestrinska skrb u očuvanju i promidžbi zdravlja za vrijeme trudnoće, tijekom porođaja i babinja. Sestrinska skrb za zdravu i bolesnu trudnicu, vitalno ugroženu trudnicu. Sestrinska skrb u intrapartalnom razdoblju kod normalnog porođaja i kirurških zahvata za vrijeme porođaja. Sestrinska skrb u postpartalnom razdoblju. Sestrinska skrb za zdravo i ugroženo novorođenče.
Uvjeti polaganja :
-prisustvovanje predavanjima i seminarima (80%)
-prisustvovanje vježbama (100%)
-izrada seminarskog rada
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Turuk, V. Zdravstvena njega majke i djeteta ? nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.
2. Dražančić, A. i sur. Porodništvo. Zagreb: Školska knjiga, 1999.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže