Zdravstvena njega odraslih II (2)
Kratica: ZNODSE Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 105(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz
Izvođači: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Milka Grubišić bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Pred. Irena Kovačević ( Posebne kliničke vježbe )
Melita Mesar dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Mirjana Parać bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Zdravstvena njega kirurških bolesnika: psihička i fizička priprema bolesnika za operativni zahvat, posebnosti pripreme za pojedine zahvate, sestrinska procjena statusa i potreba bolesnika prije i poslije operativnog zahvata, opći i specijalni monitoring, otkrivanje i sprečavanje komplikacija u poslijeanestezijskom i poslijeoperacijskom periodu.
Procjena i planiranje zdravstvene njege te sestrinske intervencije i evaluacija njege kod bolesnika kojima je potreban i/ili je izvršen kirurški zahvat s naglaskom na posebnosti u odnosu na vrstu zahvata.
Procjena i planiranje zdravstvene njege za vrijeme rehabilitacije s posebnim osvrtom na povećane potrebe zbog tjelesnog invaliditeta.
Uvjeti polaganja :
- prisustvovanje predavanjima i seminarima (80%)
- prisustvovanje vježbama (100%)
- seminarski rad
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Kalauz, S. Zdravstvena njega kirurških bolesnika ? nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2000.
2. Prpić, I. Kirurgija. Zagreb: Medicinska naklada, 1996.
3. Bradić, I. i sur. Kirurgija. Zagreb:Medicinska naklada, 1995. (odabrana poglavlja)
4. Grizelj, V. i sur. Ginekologija i porodništvo. Zagreb: JUMENA, 1987. (odabrana poglavlja).
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže